Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente

Stadiul depunerii de cereri de finantare in cadrul 2.1.A Microintreprinderi - apel 2, Programul Operational Regional 2014-2020, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

Pana la finalul primelor doua luni de la lansarea apelului (pana la 08 septembrie 2019, ora 23.59), la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, in cadrul Prioritatii de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – apelul de proiecte MySMIS: POR/604/2/1 Microîntreprinderi, s-au inregistrat in MYSMIS 239 cereri de finantare, cu o valoare nerambursabila de peste 193 mil lei, din care finantare FEDR de peste 164 mil lei, reprezentand aproximativ 315% fata de valoarea alocata regiunii pentru acest apel.

Detalii
 |  Publicat: 16 septembrie 2019


A fost publicat spre consultare publică Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul „POR/8/8.1/B/1/7 regiuni”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 11.09.2019 spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 8 –„Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivităţile locale”, Obiectivul specific 8.2 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operaţiunea B „Centre comunitare integrate” apelul de proiecte cu numărul „POR/8/8.1/B/1/7 regiuni”.
Acest apel de proiecte va fi de tip necompetitiv cu termen limită de depunere de 6 luni și se adresează solicitanţilor de finanţare care se regăsesc pe Lista (Anexa 14 la prezentul ghid) celor 139 comunităţi cu tip de marginalizare peste medie și severă, care constituie comunitățile supuse intervențiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate. Ghidul solicitantului conține informații referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 30.09.2019.

Detalii
 |  Publicat: 12 septembrie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura Servicii de organizare eveniment: “Ziua Cooperarii Europene 2019 în Bulgaria, Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020” – Servicii de organizare eveniment – Servicii de catering

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura Servicii de organizare eveniment: “Ziua Cooperarii Europene 2019 în Bulgaria, Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020” – Servicii de organizare eveniment – Servicii de catering, Cod CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat: 05 septembrie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura Servicii de organizare eveniment: “Ziua Cooperarii Europene 2019 in Republica Moldova, Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020” – Servicii de organizare eveniment – Servicii de catering

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura Servicii de organizare eveniment: “Ziua Cooperarii Europene 2019 in Republica Moldova, Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020” – Servicii de organizare eveniment – Servicii de catering, Cod CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat: 03 septembrie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura Servicii de organizare eveniment: “Ziua Cooperarii Europene 2019 in Turcia, Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020” – Servicii de organizare eveniment – Servicii de catering

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura Servicii de organizare eveniment: “Ziua Cooperarii Europene 2019 in Turcia, Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020” – Servicii de organizare eveniment – Servicii de catering, Cod CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat: 02 septembrie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: Servicii de organizare eveniment "Ziua Cooperării Europene 2019 în Romania, Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: Servicii de organizare eveniment "Ziua Cooperării Europene 2019 în Romania, Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020", Cod CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat 30/8/2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Realizare si difuzare spoturi publicitare radio, realizare si difuzare spoturi publicitare TV"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Realizare si difuzare spoturi publicitare radio, realizare si difuzare spoturi publicitare TV", Cod CPV principal: 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat 26/8/2019

...Citiți toate anunțurile