Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente

OMFE nr. 1191/2020 privind modificarea Ghidului solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027

AM POAT din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică OMFE nr. 1191/20.10.2020 privind modificarea Ghidului solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente” – în vigoare de la data de 20.10.2020.

Detalii
 |  Publicat: 22 octombrie 2020


OMFE nr. 1173/2020 privind modificarea Ghidului solicitantului de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020

AM POAT a publicat astăzi, 15 octombrie 2020, OMFE nr. 1173/14.10.2020 privind modificarea Ghidului solicitantului de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic. Ordinul este în vigoare de la data de 14.10.2020.
Documentul prevede, printre altele, modificarea termenului limită de depunere, din 31 octombrie 2020, în 30 noiembrie 2020.

Detalii
 |  Publicat: 15 octombrie 2020


AM POC a lansat în consultare publică Ghidul aferent Acțiunii 2.2.2. Digitalizarea IMM-urilor

AM POC a lansat in data de 9 octombrie 2020, în consultare publică Ghidul aferent Acțiunii 2.2.2. Digitalizarea IMM-urilor, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică.
Apelul de proiecte este necompetitiv și se adresează Agențiilor de Dezvoltare Regională. Acestea ar urma să aibă rol de subadministratori ai schemei de minimis, beneficiarii finali ai fondurilor urmând să fie IMM-urile ce doresc finanțare pentru achiziționarea de echipamente și servicii ITC necesare digitalizării activității curente.
Valoarea finanțării nerambursabile acordate pe aplicație IMM-urilor in calitate de beneficiari finali ai ajutorului de minimis va fi între minim 30.000 de euro și maxim 100.000 euro.
Perioada de consultare publică este de 10 zile, începând cu data de 9 octombrie 2020 până la data de 19 octombrie 2020, ora 17:00.
Propunerile și sugestiile pot fi transmise la tel: 0213114112 sau la fax: 0213113919 sau la adresa de e-mail la fonduri.oipsi@comunicatii.gov.ro

Detalii
 |  Publicat: 15 octombrie 2020


A fost realizata “Analiza nevoilor de competențe și formare în gestionarea proiectelor cu finanțare europeană în rândul autorităților publice locale” in cadrul proiectului “Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România"/POAT 2014-2020

Asociația ROREG implementează proiectul "Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România", COD SMIS 132349, fiind cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014 – 2020. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea activităților de cooperare intra și inter-regională la nivelul județelor, orașelor și municipiilor din România prin sprijinul oferit acestora în ceea ce privește creșterea eficienței gestionării și implementării FESI. Beneficiarii proiectului sunt cele 320 orașe și municipii din România, municipiul București și 41 de consilii județene.
In cadrul proiectului a fost realizată ,,Analiza nevoilor de competențe și formare în gestionarea proiectelor cu finanțare europeană în rândul autorităților publice locale. Analiza completă cu rezultatele aferente acesteia poate fi accesată pe site-ul web al Asociației ROREG: www.roreg.eu.

Detalii
 |  Publicat: 15 octombrie 2020


Sondaj privind elaborarea Strategiei Regionale de Specializare Inteligenta a Regiunii Sud-Est 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE) elaborează Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027.
În acest context, opinia dumneavoastră este foarte importantă pentru colectarea datelor necesare, prin completarea unui chestionar, în funcție de categoria pe care o reprezentanți (mediul de afaceri, societate civilă, autorități publice sau mediul academic/cercetare).

Detalii
 |  Publicat: 14 octombrie 2020


Buletin informativ InfoRegio Sud-Est nr. 19/2020

ADR Sud-Est a publicat buletinul informativ InfoRegio Sud-Est nr. 19/2020

Detalii
 |  Publicat: 13 octombrie 2020


A fost modificat Ghidului Solicitantului – Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020

Ghidului Solicitantului – Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020, a fost modificat prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 3907/05.10.2020.

Detalii
 |  Publicat: 05 octombrie 2020


...Citiți toate anunțurile