Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
01
01
Brăila

Brăila - Fântâni cinetice

02
02
Brăila

Brăila - Piața Independenței

03
03
Buzău

Buzău - Muzeul Județean

04
04
Buzău

Buzău - Zonă turistică

05
05
Constanța

Constanța - Piața Ovidiu

06
06
Constanța

Constanța - Tropaeum Traiani

07
07
Galați

Galați - Grădina Publică

08
08
Galați

Galați - Muzeul Mixt Tecuci

09
09
Tulcea

Tulcea - Muzeul de artă

10
10
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărășești

11
11
Vrancea

Vrancea - Mausoleul Mărăști

Anunţuri, Comunicate, Evenimente

Supracontractare de 2,4 miliarde de euro pentru infrastructura educațională, dezvoltarea urbană și iluminatul public

Având în vedere nevoia de dezvoltare a comunităților locale și interesul crescut al acestora, autorități locale și antreprenori, pentru identificarea unor soluții de finanțare, precum și numărul mare de proiecte depuse în cadrul axelor prioritare ale Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) vine în sprijinul acestora prin aprobarea Memorandumului de supracontractare a proiectelor aflate în lista de rezervă pentru axele prioritare 3, 4, 10 și 13.
Valoarea totală a finanțării este de peste 2,4 miliarde de euro pentru proiecte incluse în:
• Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon – Operațiunea privind măsurile de iluminat public;
• Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile pentru municipiile reședință de județ privind investiții în mobilitate urbană, regenerare urbană, comunități marginalizate, regenerare urbană și educație;
• Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale – pentru investiții privind modernizarea creșelor, grădinițelor, școlilor, liceelor tehnologice și universităților;
• Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii – pentru investiții privind infrastructura socială, de petrecere a timpului liber și de reabilitare a spațiilor publice.
De asemenea, având în vedere specificul teritorial și provocările cu care se confruntă, pentru zona ITI Delta Dunării s-a aprobat supracontractarea listelor de rezervă pentru toate tipurile de finanțări acordate acestei zone.
Totodată, după îndeplinirea unor condiții impuse de reglementările europene, vor fi relansate și apeluri de proiecte în cadrul POR 2014-2020 pentru axele prioritare cu finanțare disponibilă, inclusiv pentru stimularea mediului de afaceri, în acord cu prioritățile Programului de Guvernare.

Detalii
 |  Publicat: 23 ianuarie 2020


Servicii de curierat pentru Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, organizație non guvernamentală, de utilitate publică, ce funcționează în temeiul Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, în calitate de Autoritate Contractantă, vă invită să participați la procedura de achizitie cu titlul: "Servicii de curierat pentru Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional".
Oferta va fi depusă pe adresa de email rodica.puia@adrse.ro și pe SEAP în conformitate cu caietul de sarcini anexat și anunțul nr. ADV1126726 de pe platforma SEAP.

Detalii
 |  Publicat: 23 ianuarie 2020


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 decembrie 2019

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 decembrie 2019

Detalii
 |  Publicat: 09 ianuarie 2020


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 decembrie 2019

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 decembrie 2019

Detalii
 |  Publicat: 09 ianuarie 2020


A fost lansat ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 1.1, Operațiunea C - în consultare publică până la data de 15.01.2020 (ITT)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat astăzi, 07 ianuarie a.c., pentru consultare publică Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 ”Promovarea transferului tehnologic” Prioritatea de investiție 1.1, C - IMM sau IMM în parteneriat cu entitățile de inovare si transfer tehnologic (ITT) pentru investiții de transfer tehnologic. Ghidul a fost revizuit în urma unor etape de consultări cu OIPOR ca urmare a finalizării etapei de contractare și soluționare a contestațiilor aferente apelului POR 2017/1/1.1.C/1, aprobat prin ordinul Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7251/21.12.2017.
Ghidul, în forma actuală, propusă spre consultare publică, implementează o serie de măsuri de simplificare, printre care:
• Transformarea apelulului din competitiv în necompetitiv;
• Clarificarea tipului de investiție care se doreste a fi finanțat prin transfer tehnologic prin impunerea limitărilor necesare pentru a se evita achiziția exclusivă de echipamente performante;
• Includerea posibilității completării cererilor de finanțare;
• Realizarea etapei de conformitate administrativă și eligibilitate pe baza de declarații și verificarea propriu-zisă a documentelor în etapa de precontractare/contractare.
Eventualele observații asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de email info@mdrap.ro, până la data de 15.01.2020, ora 12.00. Observațiile și comentariile acceptate se vor regăsi în forma finală a ghidului specific. Nu se va răspunde la solicitările transmise de către potențialii solicitanți care implică analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, respectiv privind respectarea criteriilor de conformitate/eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanții la finanțare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.

Detalii
 |  Publicat: 07 ianuarie 2020


Informare privind finalizarea proiectului "Sprijin pentru ADR SE in perioada 2018-2019 in vederea implementarii Programului Operational Regional 2014-2020 in Regiunea Sud-Est"

Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, in calitate de beneficiar al proiectului "Sprijin pentru ADR SE in perioada 2018-2019 in vederea implementarii Programului Operational Regional 2014-2020 in Regiunea Sud-Est",cod MySMIS 120626, anunta finalizarea acestuia. Proiectul a fost finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa 12 - Asistenta Tehnica, Operatiunea "lmplementarea eficienta a Programului Operational Regional".

Detalii
 |  Publicat: 24 decembrie 2019


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 17 decembrie 2019

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 17 decembrie 2019

Detalii
 |  Publicat: 17 decembrie 2019


...Citiți toate anunțurile