Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
Skip Navigation Links
Sigla Rebus Sigla ERDF

REBUS - „Masuri pentru reabilitarea energetica a cladirilor”

Proiectul REBUS este finantat in cadrul Programului de Cooperare Interregionala Interreg Europe, Prioritatea 3 „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon in toate sectoarele”, obiectivul specific 3.1 „Imbunatatirea implementarii politicilor si programelor de dezvoltare regionala, in special a programelor care vizeaza cresterea investitiilor si locurilor de munca si, acolo unde este cazul, programe privind Cooperarea Teritoriala Europeana, care incurajeaza economiile cu emisii scazute de dioxid de carbon”.

Perioada de implementare a proiectului este de 60 de luni, incepand cu 1 aprilie 2016. Bugetul total al proiectului este de 1.701.557,00 EUR, din care 1.431.714,45 EUR reprezinta finantarea din fonduri nerambursabile FEDR. Bugetul alocat ADR SE este de 151.890,00 EUR, din care 129.106,50 EUR reprezinta finantare nerambursabila din fonduri FEDR

Obiectivul general al proiectului REBUS il constituie imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice din regiunile europene de a intreprinde lucrari eficiente de reabilitare a cladirilor publice, economisind astfel energie si resurse publice. Proiectul REBUS sprijina autoritatile locale prin crearea unui cadru regional in domeniul reabilitarii energetice a cladirilor (“Energy Renovation Path” – ERP).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: dezvoltarea cunostintelor si competentelor factorilor de decizie, personalului din cadrul autoritatilor publice locale/regionale, direct implicat in activitati de planificare, realizare si monitorizare a lucrarilor de eficienta energetica a cladirilor, actorilor cheie regionali din domeniul eficientei energetice; dezvoltarea unor Planuri Locale de Actiune pentru aplicarea instrumentului creat pe baza transferului de cunostinte si bune practici intre partenerii proiectului, in domeniul reabilitarii energetice a cladirilor publice, implementarea si monitorizarea Planurilor Locale de Actiune; diseminarea rezultatelor proiectului in cadrul retelelor de informare la nivelul UE prin intermediul Platformei „Policy learning” si a instrumentelor de comunicare create in cadrul proiectului REBUS.

Proiectul este implementat in cadrul unui consortiu alcatuit din 8 parteneri: Agentia pentru Energie din Florenta (Italia) – lider de proiect, Autoritatea Locala din orasul Malmӧ (Suedia), Agentia pentru Dezvoltare Regionala din Nordul Ungariei - NORDA (Ungaria), Asociatia Municipalitatilor din Polonia „Energia Oraselor” - PNEC (Polonia), Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (Romania), Institutul European pentru Inovare – partener consultativ (Germania), Consiliul Local Durham (Marea Britanie), Administratia Regionala a Regiunii Creta (Grecia).

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est este implicata in urmatoarele activitati ale proiectului: crearea unui grup al actorilor cheie relevanti pentru domeniul eficientei energetice, organizarea de intalniri de lucru cu actorii cheie pentru furnizarea de informatii specializate in domeniul proiectului; elaborarea unei analize a situatiei actuale privind planificarea, implementarea si monitorizarea lucrarilor de eficienta energetica a cladirilor publice; elaborarea unui Plan Local de Actiune pentru aplicarea cadrului regional privind eficienta energetica a cladirilor, implementarea si monitorizarea Planului Local de Actiune; participarea la actiuni interregionale pentru transfer de informatii si bune practici in domeniul proiectului; asigurarea unei diseminari a rezultatelor proiectului prin elaborarea si distribuirea de materiale promotionale, aparitii in mass-media; contributie la imbunatatirea instrumentului de politica vizat prin Programul Operational Regional 2014-2020 – Axa prioritara 3, Prioritatea de investititii 3.1: “Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energeiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor”.

Principalele rezultate ale proiectului REBUS sunt:

  • 7 Comitete ale actori cheie locali create;
  • 12 bune practici identificate si transferate partenerilor prin intermediul cooperarii interregionale cu actorii cheie ai proiectului;
  • 80 persoane, reprezentanti ai partenerilor proiectului si 120 actori cheie, cu o capacitate crescuta in domeniul reabilitarii cladirilor publice;
  • 1 cadru regional dezvoltat in domeniul reabilitarii energetice a cladirilor (“Energy Renovation Path” – ERP);
  • 7 Planuri Locale de Actiune dezvoltate, implementate si monitorizate
  • Politici imbunatatite in domeniul eficientei energetice a cladirilor;
  • 1 sectiune dedicata proiectului in cadrul paginii web a Programului INTERREG EUROPE;
  • 1 retea de comunicare creata la nivelul proiectului;
  • Nivel crescut de constientizare in domeniul eficientei energetice a cladirilor publice.

Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati:

www.interregeurope.eu/REBUS
www.interregeurope.eu/