Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est

Termeni şi condiţii de utilizare a website-ului www.adrse.ro

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR
www.adrse.ro este website-ul oficial al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (denumit în continuare "ADRSE") pentru asigurarea unei mai mari transparenţe şi o mai bună înţelegere a activităţilor ADRSE.
Utilizarea website-ului www.adrse.ro (denumit în continuare "website") presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.
Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul website-ului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori".
Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.
Accesând şi navigând pe acest website, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.
În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.


DESCRIEREA SERVICIILOR
Prin intermediul secţiunilor sale, website-ul www.adrse.ro oferă Utilizatorilor informaţii, acte normative, decizii, hotărâri, reglementări şi ştiri referitoare la implementarea programelor comunitare si de finantare.
Ce este un serviciu electronic?
În cadrul websiteului www.adrse.ro, un serviciu electronic reprezintă o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăţi procesul de comunicare dintre cetăţeni şi ADRSE.

Există două tipuri de servicii electronice oferite de www.adrse.ro:


NEANGAJAREA RĂSPUNDERII
ADRSE întreţine acest website pentru a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora. Cu toate acestea, ADRSE nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la informaţia de pe acest website.

Informaţia oferită:

Un document disponibil pe website nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.
Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.
Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.
De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe website.
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul website-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.
Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei ADRSE de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile ADRSE impuse de lege.
Nici o informaţie prezenta pe acest website nu va fi considerata drept oferta de produse sau servicii in general de produse financiare venind din partea ADRSE. Acest website nu conţine sfaturi sau recomandări cu privire la luarea unei decizii, oricare ar fi aceasta.


REGULI GENERALE

Administratorul website-ului declară următoarele: