Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est

Condiţii Legale

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR
Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile website-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.


DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI
© ADRSE
Reproducerea materialelor de pe website este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe website, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe website va fi clar indicată acolo unde este cazul.


INFORMAŢII PERSONALE
Prin intermediul prezentului website pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta.
Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail.
ADRSE va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.
Unele informaţii solicitate prin intermediul website-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date). Prin accesarea şi navigarea pe acest website, Utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.


LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI
Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte website-uri considerate de ADRSE utile în ceea ce priveşte conţinutul website-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea ADRSE.
În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor website-uri.
ADRSE nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe website-urile unor terţi, la care se face trimitere pe website-ul său.


ÎNCHEIEREA ACORDULUI
Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.
În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.