Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
Anunţuri, Comunicate, Evenimente

Modificarea perioadei de implementare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor 8.1.A si 8.2.B - Proiecte nefinalizate - Ambulatorii și UPU

A fost modificată perioada de implementare a proiectelor pentru Unități Primiri Urgențe și Ambulatorii – PROIECTE NEFINALIZATE depuse în cadrul apelurilor de proiecte:
POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 420/8,
POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI – Nefinalizate - COD APEL 421/8,
POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8,
POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI – Nefinalizate - COD APEL 423/8.
Astfel, perioada de implementare a activităților proiectului va fi de maxim 30 luni de la data semnării contractului de finanțare.

Detalii
 |  Publicat: 16 octombrie 2019


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 10 octombrie 2019

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 10 octombrie 2019

Detalii
 |  Publicat: 11 octombrie 2019


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 09 octombrie 2019

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 09 octombrie 2019

Detalii
 |  Publicat: 11 octombrie 2019


A fost lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru Ambulatoriu ITI DELTA DUNĂRII

AM POR a publicat spre consultare publică, în data de 10.10.2019, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 8 –„Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Operațiunea 8.1.A – Ambulatoriu - Zonă de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 15 octombrie 2019 (5 zile lucrătoare).

Detalii
 |  Publicat: 11 octombrie 2019


A fost prelungit termenul de depunere a cererilor de finanțare Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/4/2 REGIUNI și POR/2019/3/3.2/3/ITI

În data de 10.10.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a publicat ordinul de prelungire a termenului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/4/2 REGIUNI și POR/2019/3/3.2/3/ITI, aferente Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, până la data de 18.11.2019, ora 12.00. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Detalii
 |  Publicat: 11 octombrie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție de servicii de publicitate: "Realizare și difuzare spoturi publicitare radio, realizare și difuzare spoturi publicitare TV"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziție de servicii de publicitate: "Realizare și difuzare spoturi publicitare radio, realizare și difuzare spoturi publicitare TV", Cod CPV principal: 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat: 4 octombrie 2019


Semnarea contractului de finanțare „Sprijin logistic și salarial pentru ADR SE, în calitate de OI POS CCE, în procesul de închidere a POS CCE 2007 - 2013 (II)”

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE) a încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul „Sprijin logistic și salarial pentru ADR SE, în calitate de OI POS CCE, în procesul de închidere a POS CCE 2007 - 2013 (II)”, cod proiect: 2.1.111/ cod SMIS2014+: 126789.

Detalii
 |  Publicat: 01 octombrie 2019


Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor de economie socială de inserție în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, axa prioritara 9 “Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban”, prio