Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
Anunţuri, Comunicate, Evenimente

Au fost modificate manualele de utilizare MySMIS2014 Front Office și Back Office

Ministerul Fondurilor Europene a modificat manualele de utilizare MySMIS2014 Front Office și Back Office. Ultimele versiuni ale acestora pot fi descarcate de pe site-ul ADR SE.

Detalii
 |  Data publicarii: 06 februarie 2018


Eliminarea Avizului de oportunitate al Ministerului Sănătății asupra echipamentelor/dotărilor aferente unității de primiri urgențe/compartimentului de primiri urgențe, însoțit/ă de adresa pe baza căreia acesta a fost emis, din cadrul Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1 Obiectivul specific 8.2 ”Imbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, cu modificările şi completările ulterioare

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a modificat ”Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR, Axa prioritara 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.2 ” Imbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență ” Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării cerinţei obligatorii de obţinere şi anexării la cererea de finanţare a Avizului de oportunitate al Ministerului Sănătății asupra echipamentelor/dotărilor aferente unității de primiri urgențe/compartimentului de primiri urgențe, însoțit/ă de adresa pe baza căreia acesta a fost emis.

Detalii
 |  Data publicarii: 30 ianuarie 2018


A fost modificat Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.2 – IMM

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a actualizat Ghidul specific Apelului nr. POR/102/2/2, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, cu prevederile ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7209/2017. Modificarea este în concordanță cu prevederile Regulamentului CE nr. 1084/2017 de modificare a Regulamentului CE nr. 651/2014 și vizează introducerea conceptului de ”relocare” în contextul definirii investițiilor inițiale.
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.
Menționăm faptul că apelul de proiecte este închis din data de 30.08.2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 30 ianuarie 2018


Eveniment local organizat in cadrul proiectului „REMEDY – Vocea trecutului - Rememorare in diversitate”

In data de 26 ianuarie 2018, ADR Sud-Est a organizat, in calitate de partener in cadrul proiectului „REMEDY – Vocea trecutului - Rememorare in diversitate”, un eveniment local care a avut ca obiectiv imbunatatirea cunostintelor tinerei generatii cu privire la consecintele regimurilor totalitare asupra dezvoltarii societatii. Actiunea a fost organizata cu sprijinul Directiei Judetene pentru Cultura Braila si a Muzeului Judetean Buzau, parteneri asociati – actori cheie in cadrul proiectului Remedy

Detalii
 |  Data publicarii: 29 ianuarie 2018


A fost publicată versiunea finală a Ghidului specific aferent POR/2018/2/2.2A/ITI - Apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - POR/2018/2/2.2A/ITI - Apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării a fost publicata astăzi, 23.01.2018. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 23.02.2018, ora 12.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 23.08.2018, ora 12.00.

Detalii
 |  Data publicarii: 23 ianuarie 2018


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est

Detalii
 |  Data publicarii: 22 ianuarie 2018


In atentia beneficiarilor de proiecte finantate din POR 2014-2020

Conform prevederilor alin.11, sectiunea III din Anexa 6 la contractul de finantare „Pentru cererea de rambursare finala se considera eligibile cheltuielile efectuate si platite in perioada de implementare a proiectului, fara a depasi data de 31.12.2023”. Astfel, va rugam sa aveti in vedere la intocmirea graficelor cererilor de rambursare/plata si implicit la depunerea cererii de plata finala, termenul maxim de verificare de 30 de zile lucratoare pentru verificarea si plata cererii finale. Pentru respectarea clauzei sus mentionate din contractul de finantare, va recomandam sa faceti demersurile necesare in vederea depunerii cererii de plata finala cu cel putin 2 luni inaintea finalizarii perioadei de implementare a proiectului, avand in vedere ca orice cerere de plata trebuie sa fie urmata de o cerere de rambursare ale carei cheltuieli trebuie efectuate in perioada de implementare a proiectului. In situatia in care considerati ca nu veti putea depune cererea de plata in acest interval, va recomandam sa analizati oportunitatea demararii procedurii de incheiere a unui act aditional de prelungire a perioadei de implementare in conformitate cu clauzele contractului de finantare, respectiv art 9 „Modificari si completari”. Totodata, va reamintim ca in conformitate cu OUG 40/2015, termenul pentru depunerea cererilor de rambursare aferente cererilor de plata este de maxim 10 zile lucratoare de la incasarea sumelor solicitate prin cererea de plata, iar efectuarea platilor se va face in maxim 5 zile lucratoare de la incasarea sumelor din cererea de plata.

Detalii
 |  Data publicarii: 19 ianuarie 2018


Se prelungeste termenul de depunere a ofertelor aferente procedurii de achizitie servicii de organizare eveniment (anunt SEAP nr. 149345/16.01.2018) pana la data de 19.01.2018 – ora 16:00.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Secretariat Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operational Comun „Bazinul Marii Negre” 2014 - 2020 anunta toți operatorii economici interesați de procedura de achizitie servicii de organizare eveniment (anunt SEAP nr. 149345) asupra prelungirii termenului de depunere a ofertelor pana la data de 19.01.2018 – ora 16:00. Ofertantii care au depus deja oferte isi pot reconsidera propunerea si depune o noua oferta pana la termenul antementionat luand in considerare raspunsurile la clarificarile postate in cursul zilei de 19.01.2018.

Detalii
 |  Data publicarii: 19 ianuarie 2018


Raspunsurile la solicitarea de clarificari la anuntul de publicitate postat pe SEAP numarul 149345/16.01.2018

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în calitate de Secretariat Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014 - 2020 publică răspunsurile la solicitarea de clarificări la anunțul de publicitate postat pe SEAP cu numărul 149345/16.01.2018 cu privire la oferta de servicii de organizare eveniment „Parteneriate, lecții învățate și schimb de experiență pentru programul BSB ENI 2014-2020” în perioada 29 ianuarie – 01 februarie 2018, la București.

Detalii
 |  Data publicarii: 19 ianuarie 2018


Raspunsurile la solicitarea de clarificari la anuntul de publicitate postat pe SEAP numarul 149345/16.01.2018

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în calitate de Secretariat Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014 - 2020 publică răspunsurile la solicitarea de clarificări la anunțul de publicitate postat pe SEAP cu numărul 149345/16.01.2018 cu privire la oferta de servicii de organizare eveniment „Parteneriate, lecții învățate și schimb de experiență pentru programul BSB ENI 2014-2020” în perioada 29 ianuarie – 01 februarie 2018, la București.

Detalii
 |  Data publicarii: 18 ianuarie 2018


Erata privind anuntul de publicitate postat pe SEAP cu numărul 149345/16.01.2018 și pe site-ul ADR SE în data de 16.01.2018

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în calitate de Secretariat Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014 - 2020 formulează următoarea erată la anunțul de publicitate postat pe SEAP cu numărul 149345/16.01.2018 cu privire la oferta de servicii de organizare eveniment „Parteneriate, lecții învățate și schimb de experiență pentru programul BSB ENI 2014-2020” în perioada 29 ianuarie – 01 februarie 2018, la București.

Detalii
 |  Data publicarii: 18 ianuarie 2018


Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități

În 18.01.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, din cadrul POR 2014-2020. Astfel, principalele modificări prevăd:
1. Admiterea tipului de înscriere provizorie în cartea funciară pentru proprietatea publică, până la atestarea prin HG dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.
2. Actualizarea în Ghidul solicitantului a clauzelor contractuale specifice, urmare modificărilor formei de contract din Ghidul general
3. Prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanţare până la data de 20.02.2018, ora 12:00 a.m.
Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul www.inforegio.ro. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul specific rămân neschimbate.

Detalii
 |  Data publicarii: 18 ianuarie 2018


Raspunsurile la solicitarea de clarificari la anuntul de publicitate postat pe SEAP numarul 149345/16.01.2018

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în calitate de Secretariat Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014 - 2020 publică răspunsurile la solicitarea de clarificări la anunțul de publicitate postat pe SEAP cu numărul 149345/16.01.2018 cu privire la oferta de servicii de organizare eveniment „Parteneriate, lecții învățate și schimb de experiență pentru programul BSB ENI 2014-2020” în perioada 29 ianuarie – 01 februarie 2018, la București.

Detalii
 |  Data publicarii: 17 ianuarie 2018


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Secretariat Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operational Comun „Bazinul Marii Negre” 2014 - 2020 solicită către toți operatorii economici interesați oferta privind servicii de organizare eveniment

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în calitate de Secretariat Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014 - 2020 dorește să achiziționeze Servicii de organizare eveniment - Sedința Comitet Comun de Monitorizare Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020; Eveniment „Parteneriate, lecții învățate și schimb de experiență pentru programul BSB ENI 2014-2020”, în perioada 29 ianuarie – 01 februarie 2018, la București.

Detalii
 |  Data publicarii: 16 ianuarie 2018


Calendarul lansarilor de apeluri pentru lunile ianuarie-martie 2018

MDAPFE a actualizat Calendarul apelurilor pe care estimează că le vor lansa Autoritățile de Management în primele trei luni ale anului. Conform acestui calendar, se vor lansa 50 de ghiduri, în valoare nerambursabilă de aproximativ 3,1 mld. euro, din care 2,4 mld. euro fonduri europene. Dintre finanțările care se vor lansa în acest luni, cele mai importante cantitativ vor fi puse la dispoziție prin intermediul Programului Operațional Capital Uman - 1,477 mld. euro (1,262 mld. euro UE) și prin Programul Operațional Regional - 1,166 mld. euro (811,8 mil. euro UE). Din Programul Operațional Competitivitate se vor lansa apeluri în valoare nerambursabilă de 318,8 mil. euro (269,5 mil. euro UE) și din Programul Operațional Capacitate Administrativă în valoare nerambursabilă de 112,6 mil. euro (94,6 mil. euro UE).

Detalii
 |  Data publicarii: 12 ianuarie 2018


Buletin informativ OI POR Regiunea Sud-Est

ADR Sud-Est a publicat buletinul informativ InfoRegio Sud-Est nr.7/2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 08 ianuarie 2018


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat Public

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată astăzi, 08/01/2018, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene.
Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Apelurile de proiecte vizează investiţiile care se vor realiza în cadrul celor 8 regiuni de dezvoltare regională ale țării, inclusiv în regiunea ITI Delta Dunării.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 18/02/2018, ora 10:00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 18/08/2018, ora 10:00.

Detalii
 |  Data publicarii: 08 ianuarie 2018


A fost lansat în consultare publică Ghidul solicitantului 13.1 „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”, Apelurile de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI şi POR/2018/13/13.1/1/SUERD

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 08.01.2018, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b - „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”, Apelurile de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI şi POR/2018/13/13.1/1/SUERD. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 06.02.2018 (20 zile lucrătoare).
Acest apel se adresează în principal unităților administrativ-teritoriale orașe şi municipii din România, sub 100.000 de locuitori, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ.
Valoarea totală eligibilă a unei Cereri de finanţare, echivalentă în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data publicării ghidului specific, este de minimum 100.000 euro și de maximum 5.000.000 euro.

Detalii
 |  Data publicarii: 08 ianuarie 2018


Conservarea patrimoniului cultural în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est realizată cu fonduri europene

Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural finanțată prin POR 2014-2020 reprezintă o alternativă viabilă pentru stimularea dezvoltării urbane. Prioritatea de investiții 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale. Până în prezent în Regiunea de Dezvoltare Sud – Est au fost semnate 9 contracte de finanțare, valoarea finanțării nerambursabile contractate fiind de 123 milioane lei, reprezentând 73% din valoarea alocată la nivel regional.

Detalii
 |  Data publicarii: 28 decembrie 2017


A fost modificat Ghidului specific 8.3C dedicat grupului vulnerabil „copii”, din cadrul POR 2014-2020

În 27.12.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific 8.3 C dedicat grupului vulnerabil „copii”, din cadrul POR 2014-2020. Astfel, principalele modificări prevăd:
1. Admiterea tipului de inscriere provizorie in cartea funciara pentru proprietatea publica, pana la atestarea prin HG dar nu mai tarziu de 12 luni de la semnarea contractului de finantare.
2. Prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelurilor POR/44/8/3 şi POR/161/8/3, până la data de 30.03.2018, ora 12:00.
Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul www.inforegio.ro. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul specific rămân neschimbate.

Detalii
 |  Data publicarii: 28 decembrie 2017


Fonduri Europene pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est prin Programul Operational Regional 2014-2020

Alocarea financiară pentru Regiunea de Dezvoltare Sud – Est în perioada 2014 – 2020 este de 890 milioane euro, reprezentând 14,86% din totalul bugetului Programului. Beneficiarii eligibili pentru finanțare de proiecte în cele șase județe ale Regiunii de Dezvoltare Sud – Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea) sunt: autorități publice centrale și locale, entități care furnizează activități de transfer tehnologic, societăți comerciale, asociații de proprietari, unități de cult, ONG – uri, grupuri de acțiune locală, instituții de învățământ. În cadrul apelurilor derulate până în prezent, a fost depus un număr de 747 proiecte, valoarea solicitată totală a acestora depășind valoarea alocată regiunii prin POR 2014-2020. Până în prezent, au fost semnate 60 contracte de finanțare, finanțarea nerambursabilă totală contractată fiind de peste 206 milioane euro, reprezentând 60% din valoarea apelurilor de proiecte al căror termen final de depunere a fost închis. Menționăm că suma totală alocată acestor apeluri a fost de aproximativ 344 milioane euro, iar contractarea acestora este prevăzută a se finaliza până la 31 martie 2018.

Detalii
 |  Data publicarii: 22 decembrie 2017


A fost modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR 2017/6/6.1/SUERD/1

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a prelungit, până la 29 ianuarie 2018, ora 15, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR 2017/6/6.1/SUERD/1, modificând ghidul solicitantului ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional, Prioritatea de investiții 6.1.
Modificarea a fost determinată de necesitatea asigurării unui portofoliu de proiecte suficient raportat la alocarea apelului.
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Detalii
 |  Data publicarii: 22 decembrie 2017


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2017/1/1.1.C./1 Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C - Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT

Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C - Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT. Programul Operaţional Regional 2014-2020 conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2017/1/1.1.C./1 referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 25 ianuarie 2018, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 25 iunie 2018, ora 10.00

Detalii
 |  Data publicarii: 22 decembrie 2017


Comunicat de presa - sesiune instruire managementul mobilitatii

ADR SE implementeaza, in calitate de partener, proiectul „Retea pentru mobilitate sustenabila de-a lungul Dunarii – Transdanube Pearls", coordonat de catre Agentia de Mediu din Austria si finantat in cadrul Programului Transnational Dunarea 2014-2020, Axa Prioritara 3 „Conectivitate in Regiunea Dunarii”, Obiectivul Strategic 3.1 „Sprijinirea sistemelor de transport ecologice si sigure si a accesibilitatii egale in zonele rurale si urbane”.

Detalii
 |  Data publicarii: 21 decembrie 2017


Atelier de lucru cu actorii cheie din Delta Dunarii in scopul prezentarii Planului Regional de Mobilitate Sustenabila in Turism

ADR SE a organizat in data de 12 decembrie 2017, la Tulcea, un atelier de lucru cu actorii cheie din domeniile turism si mobilitate sustenabila din Delta Dunarii. In cadrul proiectului „Retea pentru mobilitate sustenabila de-a lungul Dunarii – Transdanube Pearls", finantat prin Programul Transnational Dunarea 2014-2020, ADR SE a organizat, in data de 12.12.2017, la Tulcea, un atelier de lucru pentru prezentarea Planului de Mobilitate Sustenabilă în Turismul din Delta Dunării, la care au participat reprezentanti ai organizatiilor din Delta Dunarii implicate in dezvoltarea si promovarea turismului si mobilitatii sustenabile de-a lungul Dunarii

Detalii
 |  Data publicarii: 21 decembrie 2017


Modificarea și completarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI

În data de 19.12.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI, din cadrul POR 2014-2020.
Astfel, principalele modificări prevăd:
1. Pentru dovedirea dreptului invocat de beneficiar asupra imobilului pe care se propune a se realiza investiția (dacă documentele finale privind proprietatea publică nu au fost depuse înainte de semnarea contractului de finanţare), se acceptă:
- Extrasul de carte funciară actualizat din care să rezulte înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică asupra imobilului, precum și încheierea;
- Hotărârea Guvernului actualizată, publicată în Monitorul Oficial al României, privind proprietatea publică asupra imobilului, cel mai târziu la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare.
2. Actualizarea clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificărilor formei de contract din Ghidul general.

Detalii
 |  Data publicarii: 20 decembrie 2017


Modificarea și completarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1

În data de 19.12.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, din cadrul POR 2014-2020.
Astfel, principalele modificări prevăd:
1. Pentru dovedirea dreptului invocat de beneficiar asupra imobilului pe care se propune a se realiza investiția (dacă documentele finale privind proprietatea publică nu au fost depuse înainte de semnarea contractului de finanţare), se acceptă:
- Extrasul de carte funciară actualizat din care să rezulte înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică asupra imobilului, precum și încheierea,
- Hotărârea Guvernului actualizată, publicată în Monitorul Oficial al României, privind proprietatea publică asupra imobilului, cel mai târziu la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare.
2. Actualizarea clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificărilor formei de contract din Ghidul general.

Detalii
 |  Data publicarii: 20 decembrie 2017


Al doilea atelier de lucru organizat cu actori cheie ai proiectului VIOLET – „Consevarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a consumului de energie

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de lider al proiectului VIOLET, a organizat la Braila, in data de 15 Decembrie 2017, al doilea atelier de lucru care a reunit actori cheie din domeniul eficientei energetice, al protejarii si conservarii cladirilor de patrimoniu, respectiv reprezentanti ai autoritatilor publice locale, ai Directiilor judetene pentru Cultura, ai universitatilor, experti tehnici.

Detalii
 |  Data publicarii: 19 decembrie 2017


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achizitie directă cu titlul: "Produse de promovare"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achizitie directă cu titlul: "Produse de promovare: Produse de promovare: agendă nedatată (2000 buc); calendar de perete (500 buc), calendar de birou (500 buc) și lanyard/șnur din material textil (2000 buc)". Descrierea serviciilor se regăsesc în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Data publicarii: 19 decembrie 2017


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, AP 3, PI 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată astăzi, 19 decembrie 2017, prin ordin al ministrului fondurilor europene.
Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, de tip non-competitiv la nivel național, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 19 ianuarie 2018, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 19 iulie 2018, ora 10.00.

Detalii
 |  Data publicarii: 19 decembrie 2017


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, AP 3, PI3.1, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată astăzi, 15 decembrie 2017, prin ordin al ministrului fondurilor europene și este publicată în site-ul programului www.inforegio.ro.
Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1, de tip non-competitiv la nivel național, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 15 ianuarie 2018, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 15 iulie 2018, ora 10.00.

Detalii
 |  Data publicarii: 15 decembrie 2017


Modificarea Ghidului specific pentru apelul POR 2016/6/6.1/SUERD/1 privind modernizarea drumurilor județene

În 15.12.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului POR 2016/6/6.1/SUERD/1, din cadrul POR 2014-2020. Astfel, principalele modificări prevăd:
1. Admiterea tipului de inscriere provizorie in cartea funciara pentru proprietatea publica, pana la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum un an de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare.
2. Actualizarea Ghidului solicitantului, inclusiv a clauzelor contractuale specifice, urmare modificărilor formei de contract din Ghidul general, precum și urmare modificării legii 265/2008 prin care se elimină obligativitatea întocmirii auditului rutier pentru drumurile județene.

Detalii
 |  Data publicarii: 15 decembrie 2017


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achizitie directă cu titlul: "Produse de promovare"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achizitie directă cu titlul: "Produse de promovare: Produse de promovare: agendă nedatată (2000 buc); calendar de perete (500 buc), calendar de birou (500 buc) și lanyard/șnur din material textil (2000 buc)." Descrierea serviciilor se regăsesc în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Data publicarii: 14 decembrie 2017


AMPOR a publicat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului 8.1.A - „Ambulatorii”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 08 decembrie 2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/8/8.1/8.1.A/7 REGIUNI și POR/2017/8/8.1/8.1.A/ITI DD , Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate,comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate , Operațiunea A – Ambulatorii.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, în timp de 15 zile calendaristice de la data publicării, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 22 decembrie 2017.
Răspunsurile la eventualele observații și propuneri, se vor centraliza și se vor publica concomitent cu ghidul specific în vederea lansării apelurilor de proiecte.
Obiectivul specific 8.1 se adresează unităților administrativ teritoriale din cele șapte regiuni de dezvoltare ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru, precum şi a celor din cadrul ADI „ITI Delta Dunării” , care au în administrare unități sanitare.
Valoarea totală eligibilă a Cererilor de finanţare, echivalentă în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii, este de minimum 100.000 euro și de maximum de 2.300.000 euro

Detalii
 |  Data publicarii: 11 decembrie 2017


Modificarea ghidului solicitantului pentru reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane

În data de 07.12.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI”.
Principalele modificări sunt ilustrate în documentul denumit Sinteza principalelor modificărilor la Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI şi POR/2017/3/3.2/1/ITI –2017 - Decembrie 2017, publicat pe site-ul www.inforegio.ro şi se referă la următoarele aspecte:
- Separarea etapei de verificare a conformității administrative și a admisibilității Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D) de etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilității (CAE) cererii de finanţare la care P.M.U.D a fost anexat şi depus în MySMIS;
- Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică, se vor prezenta extrasul de carte funciară actualizat cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică (inclusiv încheierea) sau, în situaţia anumitor bunuri mobile, rețele de utilități publice și în alte situații în care nu a fost realizată cadastrarea imobilelor, Hotărârea de Guvern de atestare a domeniului public, pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul), cel mai târziu în termen de maximum 1 an de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare.

Detalii
 |  Data publicarii: 11 decembrie 2017


Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul POR 2016/6/6.1/2 privind modernizarea drumurilor județene

În 7 decembrie 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului POR 2016/6/6.1/2, din cadrul POR 2014-2020. Astfel, principalele modificări prevăd:
1. Admiterea tipului de inscriere provizorie in cartea funciara pentru proprietatea publica, pana la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum un an de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare.
2. Hotărârile de Guvern aprobate privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public judeţean sau de interes local/ sau documente cadastrale şi înregistrarea imobilelor în registre se vor putea depune pana la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum un an de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare.
3. Actualizarea Ghidului solicitantului, inclusiv a clauzelor contractuale specifice, urmare modificărilor formei de contract din Ghidul general, precum și urmare modificării legii 265/2008 prin care se elimină obligativitatea întocmirii auditului rutier pentru drumurile județene.
Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul specific rămân neschimbate.

Detalii
 |  Data publicarii: 08 decembrie 2017


Eveniment final interregional organizat in cadrul proiectului "REMEDY – Vocea trecutului - Rememorare in diversitate”

In data de 28 noiembrie 2017, a avut loc la Bremen, in Germania, evenimentul interregional prevazut in cadrul proiectului „REMEDY – Vocea trecutului - Rememorare in diversitate”, cod proiect 577318-CITIZ-1-2016-1-IT-CITIZ-REMEM, finantat prin Programul “Europa pentru cetateni”. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Institutului pentru Cercetare Media Aplicata din Bremen/Germania si a reunit toate organizatiile partenere in cadrul proiectului, din state membre si non-membre UE: Romania, Spania, Albania, Germania, Italia, Portugalia, Grecia, Estonia, Polonia si Bulgaria.

Detalii
 |  Data publicarii: 07 decembrie 2017


AMPOR a publicat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Prioritate de investiții 3.1, Operaţiunea C – Iluminat Public

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 06/12/2017 spre consultare publică, „Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte având titlul POR/2017/3/3.1/C/1/BI, POR/2017/3/3.1/C/1/7 REGIUNI şi POR/2017/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat Public, apeluri dedicate celor 8 regiuni de dezvoltare, inclusiv zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării".
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 13/12/2017.
Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă creșterea eficienței energetice în iluminatul public.
Prioritatea de investiție 3.1, Operaţiunea C – iluminat public, va sprijini activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru scăderea consumului de energie primară în iluminatul public.
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100 000 euro și maximum 5 000 0000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică valorii eligibile a finanțării nerambursabile.
Condițiile de accesare a finanțării sunt detaliate în Ghidul specific aferente celor două apeluri (apelul național 2.1.B, respectiv apelul dedicat ITI Delta Dunării 2.1.B.ITI).

Detalii
 |  Data publicarii: 07 decembrie 2017


Intalnire transnationala in cadrul proiectului D-STIR – „Cadru pentru inovare si cercetare responsabila prin utilizarea conceptului de cercetare socio-tehnica in regiunea Dunarii”

In vederea promovarii proiectului D-STIR, a obiectivelor si scopului acestuia, dar si pentru a inregistra progrese in procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare a cercetarii si inovarii responsabile in regiunea Dunarii, partenerii din cadrul proiectului au participat la cea de-a patra intalnire transnationala, gazduita de Centrul de Dezvoltare “Inima Sloveniei”, in perioada 23-24 noiembrie 2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 06 decembrie 2017


INSTRUIRI CU TEMA “MANAGEMENTUL PROIECTULUI” PENTRU BENEFICIARII PROIECTELOR FINANȚATE PRIN POR 2014 - 2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, va organiza, în perioada 07-21.12.2017, instruiri având ca temă ”Managementul proiectului” pentru beneficiarii proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Programul și locațiile unde se vor desfășura cursurile se găsesc pe pagina web și pe pagina oficială de facebook ale agenției.

Detalii
 |  Data publicarii: 05 decembrie 2017


Lansarea apelurilor de proiecte aferente priorității de investiţii 2.1.B – Incubatoare de afaceri

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a lansat, în data de 04.12.2017, apelurile de proiecte nr.:
• POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri)
• POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării)
aferente Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Obiectivul specific al acestei priorități îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională, prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri sectoriale. Cererile de finanțare se vor putea depune, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS (disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis), începând cu data de 05.02.2018, pe parcursul a 3 luni. Toate cererile de finanțare depuse vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară. Vor fi selectate în vederea contractării, în limita alocării financiare disponibile, proiectele care au obținut cele mai mari punctaje la evaluarea tehnică și financiară. Investițiile finanțabile vizează crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale și necorporale, precum și dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul acestora.
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 7 milioane euro.
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:
• entităţile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea publică a administraţiei publice locale, instituţia sau consorţiul de instituţii de învăţământ superior acreditate, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerţ, societățile, societățile cooperative, asociațiile și fundațiile, patronatele, sindicatele)
• parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri;
Condițiile de accesare a finanțării sunt detaliate în Ghidul specific aferente celor două apeluri (apelul național 2.1.B, respectiv apelul dedicat ITI Delta Dunării 2.1.B.ITI).

Detalii
 |  Data publicarii: 05 decembrie 2017


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR 2017/10/10.1/10.1b/1, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat învăţământului obligatoriu

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru proiecte aferente Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului obligatoriu, conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR 2017/10/10.1/10.1b/... referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 04.01.2018, ora 12.00.
Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 04.05.2018, ora 12.00

Detalii
 |  Data publicarii: 04 decembrie 2017


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR 2017/10/10.1/10.2/1, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru proiecte aferente Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR 2017/10/10.1/10.2/1 referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 04.01.2018, ora 12.00.
Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 04.05.2018, ora 12.00.

Detalii
 |  Data publicarii: 04 decembrie 2017


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR 2017/10/10.1/10.1a/1 - Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar, conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR 2017/10/10.1/10.1a/... referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 04.01.2018, ora 12.00.
Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 04.05.2018, ora 12.00

Detalii
 |  Data publicarii: 04 decembrie 2017


Ghidul Solicitantului pentru prioritatea de investiții 11.1-Cadastru a fost revizuit

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axa prioritară 11 –Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară, Prioritatea de investiții 11.1 – Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă. Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/11/11.1/1, conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte referitoare la specificitatea proiectului major, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitantul eligibil. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MYSMIS.De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitantul eligibil.
Data și ora deschiderii apelului de proiecte: 06.12.2017, ora 12.00.
Data și ora închiderii apelului de proiecte: 30.03.2018, ora 12.00

Detalii
 |  Data publicarii: 04 decembrie 2017


MDRAPFE simplifică evaluarea, selecția și contractarea la nivelul POR

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) demarează o nouă serie de măsuri de simplificare a procesului de evaluare, selecție și contractare la nivelul programului. Măsurile propuse acum vor avea ca efecte imediate semnarea de contracte de finanțare de 40 mil. euro pentru dezvoltarea IMM-urilor și semnarea tuturor proiectelor de finanțare a drumurilor județene, cu o valoare de circa 550 mil. euro, obiectiv asumat la preluarea mandatului, a declarat ministrul Marius Nica. Cele cinci soluții propuse se referă la: contractarea înaintea evaluării tehnico-financiare a proiectelor admise în etapa verificării conformității administrative și eligibilității, prelungirea termenului în care beneficiarii publici pot depune documentele privind înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică la 1 an de zile de la intrarea în vigoare a contractului de finanțare, supracontractarea până la 150% pentru Axa Prioritară 4 a POR (”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”), verificarea lunară pe bază de eşantion a documentaţiilor de contractare, respectiv verificarea prin eşantion în etapa de contractare a documentelor care atestă drepturile asupra imobilelor care fac obiectul proiectelor. Solicitanții care sunt vizați de aceste măsuri au obligația să transmită în maxim un an de la semnarea contractului de finanțare anumite documente actualizare, cerute inițial în etapa de pre-contractare (ce se derula dupa evaluarea tehnico-financiară). De asemenea, aceștia vor lansa procedurile de achiziție publică în cadrul proiectelor cu clauză de reziliere (în eventualitatea nesemnării contractului de finanțare).

Detalii
 |  Data publicarii: 04 decembrie 2017


MDRAPFE și ANAP au emis un ordin privind modul de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a emis împreună cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice un ordin privind modul de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat.

Detalii
 |  Data publicarii: 28 noiembrie 2017


INSTRUIRI CU TEMA “ACHIZIȚII PUBLICE” PENTRU BENEFICIARII PROIECTELOR FINANȚATE PRIN POR 2014 - 2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, va organiza, în perioada 27.11 - 14.12.2017, instruiri având ca temă ”Achizițiile publice” pentru beneficiarii proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Programul și locațiile unde se vor desfășura cursurile se găsesc pe pagina web și pe pagina oficială de facebook ale agenției.

Detalii
 |  Data publicarii: 24 noiembrie 2017


MDRAPFE a publicat calendarul apelurilor de proiecte care se estimează a fi lansate până la 30 iunie 2018

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene va lansa până la sfârșitul acestui an apeluri de proiecte de peste 2 miliarde euro fonduri europene, potrivit calendarului estimativ publicat într-un comunicat de pe site-ul ministerului. ADR SE a selectat apelurile din acest calendar pentru POR 2014-2020.

Detalii
 |  Data publicarii: 22 noiembrie 2017


Eveniment interregional in cadrul proiectului „REMEDY – Vocea trecutului - Rememorare in diversitate”

In data de 28 noiembrie 2017, va avea loc la Bremen - Germania, evenimentul interregional prevazut in cadrul proiectului „REMEDY – Vocea trecutului - Rememorare in diversitate”, cod proiect 577318-CITIZ-1-2016-1-IT-CITIZ-REMEM, finantat cu sprijinul Comisiei Europene, prin Programul “Europa pentru cetateni”. Evenimentul este organizat cu sprijinul Institutului pentru Cercetare Media Aplicata din Bremen - Germania, partener in cadrul proiectului REMEDY.

Detalii
 |  Data publicarii: 20 noiembrie 2017


Eveniment transnational in cadrul proiectului D-STIR - „Cadru pentru inovare si cercetare responsabila prin utilizarea conceptului de cercetare socio-tehnica integrata in regiunea Dunarii”

In perioada 23-24 Noiembrie 2017, va avea loc cel de-al patrulea eveniment transnational prevazut in cadrul proiectului D-STIR, finantat prin Programul de Cooperare Transnationala pentru Regiunea Dunarii, Prioritatea 1 "Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea Dunarii", obiectivul specific 1.1 "Imbunatatirea conditiilor cadrul pentru inovare". Evenimentul va fi organizat cu sprijinul Centrului de Dezvoltare “Inima Sloveniei”, in localitatile Kamnik si Litija. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est va participa in calitate de lider al proiectului D-STIR, impreuna cu ceilalti membri ai consortiului, organizatii cu rol in dezvoltarea politicii regionale in domeniul cercetarii si inovarii din Romania, Cehia, Ungaria, Croatia, Germania, Slovacia, Slovenia, Bosnia si Hertegovina.

Detalii
 |  Data publicarii: 20 noiembrie 2017


Atelier de lucru organizat in cadrul proiectului D-STIR - „Cadru pentru inovare si cercetare responsabila prin utilizarea conceptului de cercetare socio-tehnica integrata in regiunea Dunarii”

ADR Sud-Est, in calitate de lider al proiectului D-STIR, a organizat la Braila, in data de 17 Noiembrie 2017, primul atelier de lucru care a reunit actori cheie cu rol in dezvoltarea politicii regionale in domeniul cercetarii si inovarii. Atelierul de lucru a avut ca obiectiv familiarizarea participantilor cu privire la tema proiectului, prezentarea progresului proiectului, a rolului actorilor cheie in implementarea activitatilor proiectului, prezentarea metodei de cercetare socio-tehnica integrata ce va fi dezvoltata si testata in cadrul proiectului. Proiectul D-STIR este finantat in cadrul Programului de Cooperare Transnationala pentru Regiunea Dunarii, Prioritatea 1 "Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea Dunarii", obiectivul specific 1.1 "Imbunatatirea conditiilor cadrul pentru inovare".

Detalii
 |  Data publicarii: 20 noiembrie 2017


S-a relansat apelul pentru depunerea scrisorile de intenție, în vederea identificării expresiilor de interes din partea potențialilor beneficiari ai Axei prioritare 1 din POR 2014-2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru implementarea Axei Prioritare 1 a POR, relansează metodologia scrisorilor de intenție în vederea identificării expresiilor de interes din partea potențialilor beneficiari, respectiv entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) și parcuri științifice și tehnologice (PST), care intenționează să aplice pentru finanțare din POR – Axa prioritară 1 ”Promovarea transferului tehnologic”.

Detalii
 |  Data publicarii: 20 noiembrie 2017


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 10 noiembrie 2017

A fost publicata lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 10 noiembrie 2017

Detalii
 |  Data publicarii: 16 noiembrie 2017


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, a organizat în data de 26 octombrie 2017, prima reuniune a Consorțiului Regional pentru Inovare al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, structură cu rol important în implementarea Axei Prioritare 1 – Promovarea Transferului Tehnologic din cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, a organizat în data de 26 octombrie 2017, prima reuniune a Consorțiului Regional pentru Inovare al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, structură cu rol important în implementarea Axei Prioritare 1 – Promovarea Transferului Tehnologic din cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020.

Detalii
 |  Data publicarii: 27 octombrie 2017


In perioada 04-06 octombrie 2017, a avut loc in Silistra/Bulgaria, o sesiune de instruire transnationala pentru managerii in mobilitate sustenabila, organizata in cadrul proiectului Transdanube.Pearls - Retea pentru mobilitate sustenabila de-a lungul Dunarii, implementat de ADR SE in calitate de partener.

In perioada 04-06 octombrie 2017, a avut loc in Silistra/Bulgaria, o sesiune de instruire transnationala pentru managerii in mobilitate sustenabila, organizata in cadrul proiectului Transdanube.Pearls - Retea pentru mobilitate sustenabila de-a lungul Dunarii, implementat de ADR SE in calitate de partener.

Detalii
 |  Data publicarii: 27 octombrie 2017


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Obiectivului Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată. Ghidul Solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR 2017/10/10.1/10.3/1 referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS. Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 24 Noiembrie 2017, ora 12:00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 24 Aprilie 2018, ora 12:00.

Detalii
 |  Data publicarii: 24 octombrie 2017


A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice pentru accesarea fondurilor, pentru apelul de proiecte aferent POR/2017/4/4.1/1

În data de 12.10.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a „Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1”, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Principalele modificări ale Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 – Octombrie 2017 vizează:
- extinderea termenului de depunere a proiectelor complementare la 10 zile lucrătoare;
- extinderea situaţiilor în care valoarea maximă eligibilă a cererilor de finanţare poate fi de 25.000.000 euro;
- corelarea, explicitarea şi completarea, după caz, a unor aspecte prevăzute în forma iniţială a ghidului, privind solicitanţii şi activităţile eligibile;
- includerea subactivităţii eligibile privind „Construirea de parcaje pentru biciclete şi eliminarea sintagmei „în zonele centrale ale municipiilor reşedinţă de judeţ” din activitatea Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale, categoria B de activităţi, secţiunea 4.3.1.1;
- includerea în cadrul subcategoriei 45 - Cheltuieli pentru consultanță, a cheltuielilor eligibile privind serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul;
- includerea cheltuielilor privind reţelele aferente unor sisteme de utilităţi publice, din corpul infrastructurii rutiere, în categoria cheltuielilor eligibile; - diminuarea pragului minim de acceptare a unei cereri de finanţare în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, la 60 de puncte;

Detalii
 |  Data publicarii: 16 octombrie 2017


A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice pentru accesarea fondurilor, pentru apelurile de proiecte aferente POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni - cod apel POR/180/8/2 și POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/ITI - cod apel POR/181/8

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a modificat „Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente Programului Operațional Regional (POR), Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale", Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, „ Operațiunea B – Unități de primiri urgențe ". Principalele modificări se referă la stabilirea valorii minime eligibile a proiectelor la 100.000 euro, la modificarea clauzelor specifice aplicabile operațiunii și la revizuirea Instrucțiunilor de completare ale formularului cererii de finanțare. Ca și completare ce se impunea cu necesitate, a fost introdusă activitatea de reabilitare/ modernizare/ dotare a heliporturilor existente, alături de cea de construcție a noi heliporturi și au fost definite mai clar tipurile de cheltuieli conexe, în contextul modificării cheltuielilor eligibile. De asemenea, au fost modificate condițiile inițiale de depunere a documentelor in contractare. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific care nu se regăsesc în cadrul sintezei de modificări rămân neschimbate.

Detalii
 |  Data publicarii: 16 octombrie 2017


A fost revizuită Anexa 6.1.2 a la Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice pentru accesarea fondurilor, pentru apelul de proiecte aferent POR 2017/6/6.1/SUERD/1

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a modificat ”Anexa 6.1.2 a la Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR, Axei prioritare 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD), prin modificarea punctului 1.2.1 Lungimea drumurilor județene/traseelor reabilitate/modernizate conectate la TEN T. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Detalii
 |  Data publicarii: 11 octombrie 2017


AMPOR a publicat, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

AMPOR a publicat în data de 05.10.2017 spre consultare publică, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la 20.10.2017. Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt unităţi administrativ-teritoriale și instituții ale administraţiei publice locale aflate în subordinea sau coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din aparatul Primăriei, cu bugetul aprobat prin HCL, derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică şi care au primit în administrare infrastructura educaţională. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100 000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii cererii de finanţare. Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile.

Detalii
 |  Data publicarii: 06 octombrie 2017


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE), in calitate de Secretariat Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 (POC BMN ) a incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Comun „Bazinul Marii Negre” 2014-2020 (AM POC BMN), un nou contract de finantare pentru sprijinirea activitatilor desfasurate de catre Secretariatul Tehnic Comun in scopul implementarii Programului Operational Comun „Bazinul Marii Negre” 2014-2020

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE), in calitate de Secretariat Tehnic Comun (STC) pentru Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 (POC BMN ) a incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Comun „Bazinul Marii Negre” 2014-2020 (AM POC BMN), un nou contract de finantare pentru sprijinirea activitatilor desfasurate de catre Secretariatul Tehnic Comun in scopul implementarii Programului Operational Comun „Bazinul Marii Negre” 2014-2020. Aria eligibila a Programului este alcatuita din urmatoarele tari/regiuni: Romania - Regiunea Sud-Est (judetele Braila, Galati, Buzau, Tulcea si Constanta), regiuni din Bulgaria, Ucraina, Grecia si Turcia, precum si intreg teritoriul Republicii Moldova, al Georgiei si al Armeniei.

Detalii
 |  Data publicarii: 02 octombrie 2017


ADR Sud-Est, in calitate de Secretariat Tehnic Comun (STC) al Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 anunta finalizarea primului contract de finanțare pentru sprijinirea activitatilor desfasurate de catre Secretariatul Tehnic Comun privind implementarea Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020

Contractul încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) în calitate de Autoritate de Management s-a derulat pe perioada 1 iunie 2016 și 30 septembrie 2017. Bugetul total în valoare de 471.000 euro a fost finanțat din Axa Prioritară „Asistență Tehnică” a Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2007-2013.

Detalii
 |  Data publicarii: 29 septembrie 2017


A fost modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI

În data de 27.09.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI”. Principalele modificări sunt:
-extinderea termenului de depunere a proiectelor complementare;
-corelarea, explicitarea şi completarea unor aspecte prevăzute în forma iniţială a ghidului, privind activităţile eligibile;
-includerea unor documente statutare ale partenerilor eligibili pentru etapa precontractuală;
-includerea sub-activităţii eligibile privind Construirea de parcaje pentru biciclete;
-includerea şi explicitarea unor aspecte procedurale privind verificarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă;
-includerea în cadrul sub-categoriei 45 - Cheltuieli pentru consultanță, a cheltuielilor eligibile privind serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul;
-includerea cheltuielilor privind reţelele aferente unor sisteme de utilităţi publice, din corpul infrastructurii rutiere, în categoria cheltuielilor eligibile;

Detalii
 |  Data publicarii: 27 septembrie 2017


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE), in calitate de partener in cadrul proiectului REBUS – „Masuri pentru reabilitarea energetica a cladirilor” finantat prin Programul Interreg Europe, va participa in perioada 27-28 septembrie 2017, la Miskolc/ Ungaria, la cel de-al 4-lea eveniment interregional, prevazut a se organiza in cadrul proiectului.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE), in calitate de partener al proiectului REBUS – „Masuri pentru reabilitarea energetica a cladirilor” finantat in cadrul Programului Interreg Europe, va participa in perioada 27-28 septembrie 2017, la Miskolc/ Ungaria, la cel de-al 4-lea eveniment interregional, prevazut a se organiza in cadrul proiectului.

Detalii
 |  Data publicarii: 26 septembrie 2017


S-a aprobat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/SUERD, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/SUERD, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă din cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon a Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a fost aprobată în data de 21.09.2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene și este publicată pe site-ul programului www.inforegio.ro. Ghidul conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/SUERD referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS. Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de două luni de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 21.11.2017, ora 12.00, iar Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 21.05.2018, ora 12.00.

Detalii
 |  Data publicarii: 22 septembrie 2017


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de lider al proiectului VIOLET – „Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a consumului de energie” finantat in cadrul Programului INTERREG Europe, va participa in perioada 20-22 septembrie 2017, la cel de-al doilea eveniment interregional care va avea loc in Nicosia/Cipru.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de lider al proiectului VIOLET – „Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a consumului de energie” finantat in cadrul Programului INTERREG Europe, va participa in perioada 20-22 septembrie 2017, la cel de-al doilea eveniment interregional care va avea loc in Nicosia/Cipru. In cadrul evenimentului, vor fi prezentate exemple de buna practica in domeniul conservarii si restaurarii cladirilor de patrimoniu, cu accent pe masurile de eficienta energetica implementate in regiunile partenere si vor fi organizate intalniri de lucru cu actori cheie din domeniul eficientei energetice.

Detalii
 |  Data publicarii: 13 septembrie 2017


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est organizeaza, in data de 12-09-2017, la Braila, in parteneriat cu Ministerul Economiei – Directia Politici Industriale, Competitivitate si Transport Energie, un atelier de lucru regional privind Documentul de Politica Industriala a Romaniei, elaborat de Ministerul Economiei in cadrul proiectului „Dezvoltarea capacitatii institutionale a Ministerului Economiei” finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.

Elaborarea documentului de politică industrială a României, care va stabili prioritățile și direcțiile de acțiune pentru reindustrializarea economiei românești, reprezinta unul dintre obiectivele specifice ale proiectului, alaturi de dezvoltarea unui sistem de elaborare, monitorizare și evaluare a impactului politicilor publice si elaborarea unui atlas economic al României..
Atelierul de lucru regional face parte dintr-o ampla campanie de constientizare pe care Ministerul Economiei o desfasoara la nivel regional si national, cu implicarea tuturor actorilor cheie relevanti, respectiv autoritati centrale, locale si regionale cu competente in domeniul economic, reprezentanti ai mediului de afaceri, reprezentanti ai mediului academic si ai organizatiilor cu rol de catalizator.
Atelierul de lucru va avea loc in data de 12-09-2017 la Braila, la sediul ADR SE din Str. Anghel Saligny nr. 24, et. 2, Sala de Conferinte, cu incepere de la ora 10.00, conform agendei atasate.

Detalii
 |  Data publicarii: 11 septembrie 2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a modificat „Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Operaţiunea A-Microîntreprinderi, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării".

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a modificat „Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Operaţiunea A-Microîntreprinderi, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării".
Perioada de depunere a proiectelor se prelungeşte cu două luni. Astfel, data de închidere a sesiunii de depunere a cererilor de finanţare este 10.11.2017, ora 12:00.
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Detalii
 |  Data publicarii: 07 septembrie 2017


In data de 7 septembrie 2017, va avea loc cea de-a treia vizita de studiu prevazuta in cadrul proiectului „REMEDY – Vocea trecutului - Rememorare in diversitate”, cod proiect 577318-CITIZ-1-2016-1-IT-CITIZ-REMEM, finantat cu sprijinul Comisiei Europene, prin Programul “Europa pentru cetateni”.

In data de 7 septembrie 2017, va avea loc cea de-a treia vizita de studiu prevazuta in cadrul proiectului „REMEDY – Vocea trecutului - Rememorare in diversitate”, cod proiect 577318-CITIZ-1-2016-1-IT-CITIZ-REMEM, finantat cu sprijinul Comisiei Europene, prin Programul “Europa pentru cetateni”. Evenimentul este organizat cu sprijinul Centrului pentru Cooperare Transfrontaliera Peipsi din Tartu/Estonia, partener in cadrul proiectului REMEDY. Vizita de studiu vizeaza cresterea constientizarii cu privire la evenimentele istorice care au avut loc in tarile partenere proiectului, reconcilierea intre tarile europene, crearea unor punti de legatura intre generatii si natiuni.

Detalii
 |  Data publicarii: 06 septembrie 2017


Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice (OI POS CCE) 2007-2013, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (AM POAT) 2014-2020, contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Sprijinirea ADR SE, în calitate de OI POSCCE, în perioada 2016-2018, pentru monitorizarea proiectelor finanțate în cadrul POS CCE 2007-2013”

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice (OI POS CCE) 2007-2013, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (AM POAT) 2014-2020, contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Sprijinirea ADR SE, în calitate de OI POSCCE, în perioada 2016-2018, pentru monitorizarea proiectelor finanțate în cadrul POS CCE 2007-2013”. Proiectul de asistenta tehnica este finanțat în cadrul POAT 2014-2020, Axa Prioritară 2 – ”Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI”, Obiectivul specific 2.1 ”Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI”, Acțiunea 2.1.1. ”Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC”.

Detalii
 |  Data publicarii: 30/8/2017

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, in calitate de partener in proiectul Transdanube Pearls "Retea pentru mobilitate sustenabila de-a lungul Dunarii" finantat prin Programul Transnational Dunarea, organizeaza in data de 01.09.2017, incepand cu ora 13.30, la Tulcea, la sediul Consiliului Judetean - Sala Dobrogea, o intâlnire de lucru pe tema turismului si mobilitatii sustenabile din Delta Dunării

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, in calitate de partener in proiectul Transdanube Pearls "Retea pentru mobilitate sustenabila de-a lungul Dunarii" finantat prin Programul Transnational Dunarea, organizeaza in data de 01.09.2017, incepand cu ora 13.30, la Tulcea, la sediul Consiliului Judetean - Sala Dobrogea, o intâlnire de lucru pe tema turismului si mobilitatii sustenabile din Delta Dunării, conform agendei atasate.

Detalii
 |  Data publicarii: 30/8/2017

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, va organiza miercuri 30 august 2017, începând cu ora 13.00, la sala Dobrogea din cadrul Consiliului Județean Tulcea, Str Păcii nr. 20, o sesiune de informare cu privire la apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, va organiza miercuri 30 august 2017, începând cu ora 13.00, la sala Dobrogea din cadrul Consiliului Județean Tulcea, Str Păcii nr. 20, o sesiune de informare cu privire la apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020, respectiv:
• Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon - Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidentiale și Operaţiunea B - Clădiri publice, apeluri dedicate zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării și a teritoriului în afara arealului ITI;
• Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4E - Obiectivul specific 3.2 - reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării.
• De asemenea, va avea loc şi o scurtă prezentare a utilizării MySMIS - sistemul electronic de depunere a aplicaţiilor în vederea evaluării.

Detalii
 |  Data publicarii: 29/8/2017

S-a aprobat Ghidul Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Obiectivului Specific 8.2. „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență" Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, doamna Rovana Plumb, a semnat ordinul pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Obiectivului Specific 8.2. „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență" Operațiunea B – Unități de primiri urgențe. Astfel, începând cu 18 octombrie 2017, ora 12.00, timp de 6 luni, unităţile administrativ-teritoriale pot depune, prin sistemul electronic MySMIS2014+, cereri de finanțare în cadrul apelului P.O.R/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni – cod apel POR/180/8/2 pentru proiecte implementate în regiunile Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Centru și în cadrul apelului P.O.R/2017/8/8.1/8.2.B/1/ITI – cod apel POR/181/8 pentru proiecte implementate în zona de Investiție Teritorială Integrată (ITI) Delta Dunării. Alocarea totală a apelurilor este de 64,68 milioane euro, din care 2,94 milioane pentru ITI Delta Dunării. Rata de cofinanțare este acordată astfel: 50% din partea Uniunii Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 48% din bugetul de stat, iar 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din partea solicitantului. Activitățile finanțate se referă la:
• reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea unităților de primiri urgențe/ componentelor de primiri urgențe din unitățile funcționale regionale de urgențe și din cadrul componentelor de interes strategic a rețelelor din unități spitalicești de urgență;
• accesibilizarea spațiului destinat serviciilor și a căilor de acces;
• asigurarea/ modernizarea utilităţilor generale şi specifice pentru unitățile de primiri urgențe/ componentele de primiri urgențe din unitățile funcționale regionale de urgențe și din cadrul componentelor de interes strategic a rețelelor din unități spitalicești de urgență (inclusiv branşarea la utilităţi pe amplasamentul obiectivului de investiții);
• construcția heliporturilor de suprafață sau în terasă.

Detalii
 |  Data publicarii: 21/8/2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a modificat Ghidul solicitantului pentru proiectele de regenerare fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale finanțate prin Programul Operațional Regional.

Principalele prevederi se referă la:
• Modificarea alocării financiare a apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1 conform Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane durabile - Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.
• Revizuirea Anexei 3 - Grila ETF aferentă apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1 prin corectarea punctajelor aferente subcriteriilor (a, b, c) ale criteriului 8.2.1 Gradul total de îndatorare.
• Revizuirea Secțiunii 5.4.2 – Anexele obligatorii la momentul contractării cererii de finanțare aferentă apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, prin: completarea anexelor obligatorii cu Formularul bugetar „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" și Formularul nr. 1 - Fişă de fundamentare, eliminarea mențiunii de la punctul 2 al secțiunii 5.4.2 și renumerotarea anexelor.
• Includerea Anexei Zone urbane marginalizate în cadrul ghidului specific aferent apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1 și revizuirea secțiunilor corespunzătoare din ghidul specific.
Prevederile au fost aprobate în data de 17.08.2017, prin ordinul de modificare a Ordinului ministrului delegat pentru fondurile europene nr. 3731/21.07.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, ce conţine condiţiile specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

Detalii
 |  Data publicarii: 18/8/2017

S-a lansat apelul de proiecte pentru Axa prioritară 7, PI 7.1-Infrastructura de turism - SUERD

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR/2017/7/7.1/SUERD/1 din cadrul axei prioritare 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiţii 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice, Apel dedicat sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată în data de 10 august 2017, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene. Ghidul Solicitantului aferent axei prioritare 7, prioritatea de investiții 7.1- Infrastructura de turism - SUERD se referă la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând aplicația electronică MY SMIS. Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu 11 septembrie 2017, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la 11 ianuarie 2018, ora 10.00.

Detalii
 |  Data publicarii: 11/8/2017

A fost modificat Documentul-Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile

În data de 10.08.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Documentului-Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile. Principala modificare se referă la prelungirea termenului de depunere a Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană şi a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă până la data de 31 octombrie 2017, ora 16.00.

Detalii
 |  Data publicarii: 11/8/2017

A fost lansat in consultare publica - Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, apel dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD

AM POR a publicat în data de 10.08.2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), prevăzute de Aria prioritară 2 – Încurajarea energiilor durabile. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la 25 august 2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 10/8/2017

ADR SE angajeaza experti evaluatori pentru evaluarea calitativa (tehnica si financiara) si evaluarea din punct de vedere al ajutorului de stat a proiectelor depuse in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 – primul apel de proiecte.
Project Assessors are needed for the qualitative assessment (technical and financial) and State Aid Compliance Assessment of the applications submitted within the Joint Operational Programme Black Sea basin 2014-2020 - 1st Call for proposals.

Termenul de depunere a aplicatiilor in vederea angajarii unor experti evaluatori pentru evaluarea calitativa (tehnica si financiara) si evaluarea din punct de vedere al ajutorului de stat a proiectelor depuse in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 – primul apel de proiecte, se prelungeste pana la data de 22.08.2017, ora 23:59 (GMT + 2).
The deadline for submitting applications for Project Assessors needed for the qualitative assessment (technical and financial) and State Aid Compliance Assessment of the projects submitted within the Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 - 1st Call for proposals has been extended until August 22nd 2017, 23:59 hrs. (GMT + 2 hrs).

Detalii
 |  Data publicarii: 10/8/2017

ADR SE angajeaza experti evaluatori pentru evaluarea calitativa (tehnica si financiara) si evaluarea din punct de vedere al ajutorului de stat a proiectelor depuse in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 – primul apel de proiecte.
Project Assessors are needed for the qualitative assessment (technical and financial) and State Aid Compliance Assessment of the applications submitted within the Joint Operational Programme Black Sea basin 2014-2020 - 1st Call for proposals.

ADR SE angajeaza experti evaluatori pentru evaluarea calitativa (tehnica si financiara) si evaluarea din punct de vedere al ajutorului de stat a proiectelor depuse in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 – primul apel de proiecte. Termenul limita pentru depunerea aplicatiilor este 11 august 2017.
Project Assessors are needed for the qualitative assessment (technical and financial) and State Aid Compliance Assessment of the applications submitted within the Joint Operational Programme Black Sea basin 2014-2020 - 1st Call for proposals. Deadline for submitting applications - 11th of August 2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 3/8/2017

POR 2014-2020: apel cu buget de 229,55 de milioane de euro în domeniul modernizării drumurilor județene, deschis în perioada 28 august-28 decembrie 2017

Un nou apel de proiecte POR va fi deschis în perioada 28 august – 28 decembrie 2017 pentru investiții în domeniul infrastructurii rutiere în cele 12 județe riverane Dunării: Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanța. Bugetul alocat este de aproximativ 229,55 de milioane de euro, din care 199,10 milioane de euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 30,45 de milioane de euro reprezintă cofinanțarea de la bugetul de stat și cuprinde inclusiv supracontractarea de 50% din alocarea inițială, precum și rezerva de performanță. Proiectele localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării nu vor face parte din cadrul acestui apel de proiecte, având alocare financiară separată. Versiunea finală a Ghidului Solicitantului -Condiţii specifice pentru accesarea fondurilor, pentru apelul de proiecte aferent POR 2017/6/6.1/SUERD/1, din cadrul Axei prioritare 6 - Axa prioritară 6- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD), în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată astăzi, 31.07.2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene și este disponibilă pe site-ul programului la link http://inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html Ghidul Solicitantului conține informațiile specifice pentru apelul de proiecte POR 2017/6/6.1/SUERD/1, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS. Vor fi finanțate activități de modernizare a infrastructurii rutiere - drumuri județene, care asigură conectivitatea directă sau indirectă le rețeaua transeuropeană de transport TEN T. Sunt eligibile unitățile administrativ-teritoriale județe (consilii județene) situate în aria eligibilă, singure sau în parteneriat. Valoarea minimă eligibilă este de un milion de euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 30 de milioane de euro, cu excepția proiectelor care se realizează în parteneriat între mai multe unități administrativ-teritoriale - județe, caz în care valoarea maximă eligibilă este de 40 de milioane de euro. Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 28 august 2017, ora 15.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 28 decembrie 2017, ora 15.00. Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management.

Detalii
 |  Data publicarii: 31 iulie 2017


S-a relansat apelul pentru depunerea scrisorile de intenție, în vederea identificării expresiilor de interes din partea potențialilor beneficiari ai Axei prioritare 1 din POR 2014-2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru implementarea Axei Prioritare 1 a POR, relansează metodologia scrisorilor de intenție în vederea identificării expresiilor de interes din partea potențialilor beneficiari, respectiv entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) și parcuri științifice și tehnologice (PST), care intenționează să aplice pentru finanțare din POR – Axa prioritară 1 ”Promovarea transferului tehnologic”.

Detalii
 |  Data publicarii: 31 iulie 2017


S-a lansat apelul dedicat sprijinirii SUERD în ceea ce privește regenerarea urbană

A fost aprobata in data de 28.07.2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene, versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR/2017/5/5.2/SUERD/1 din cadrul axei prioritare 5- Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Apel dedicat sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Detalii
 |  Data publicarii: 28 iulie 2017


S-a lansat apelul de proiecte pentru patrimoniul cultural dedicat SUERD

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ceea ce priveşte Aria prioritară 3 a SUERD „Promovarea culturii şi turismului, a contactelor directe între oameni", în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobat astăzi 28.07.2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene și va fi publicat în site-ul programului www.inforegio.ro. Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul APEL DE PROIECTE POR/2017/5/5.1/SUERD/1 este valabil pentru proiecte ce urmează a fi implementate în cele 12 judeţe riverane Dunării, respectiv Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa, care fac parte din regiunea Vest, regiunea Sud-Vest, regiunea Sud-Muntenia şi regiunea Sud-Est şi conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Detalii
 |  Data publicarii: 28 iulie 2017


S-a aprobat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI și POR/2017/3/3.1/A/ITI/1

În data de 27.07.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI și a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului. Astfel, principalele prevederi se referă la:  Revizuirea punctului 1) "Documente statutare ale solicitantului și, dacă este cazul, ale partenerilor", subsecțiunea 5.4.1 - Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare, secțiunea 5.4 - Anexele la cererea de finanţare aplicabile prezentelor apeluri, din cadrul Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI,  Revizuirea punctului 18) "Hotărârea/ decizia (Hotărârile/ Deciziile partenerilor) de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect", subsecțiunea 5.4.1- Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare, secțiunea 5.4 - Anexele la cererea de finanţare aplicabile prezentelor apeluri, din cadrul Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI, precum și din cadrul Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1,  Revizuirea Notelor de subsol nr. 10, 11 și 12 aferente punctului 10- "Intervențiile propuse pentru clădire conduc la un nivel al consumului anual specific de energie primară, respectiv un nivel anual specific al emisiilor de CO2, care nu poate depăși valorile menționate în tabelul menționat la prezentul punct 10, secțiunea 4.2 din Ghidul specific", Secțiunea 4.2 - Eligibilitatea proiectului, a componentelor (clădirilor) individuale care îl compun, precum şi a activităților, din cadrul Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI,  Revizuirea/interpretarea punctului XXI din cadrul Anexei 3.1.B-2 – Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității (Grila CAE), ataşată la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI,  Revizuirea/interpretarea punctului XXII din cadrul Anexei 3.1.B-2. ITI – Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității (Grila CAE), ataşată la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1. Modificările din cadrul ordinului de modificare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI se aplică pentru proiectele pentru care nu a fost demarată etapa de contractare la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Forma consolidată a Ghidului Specific este publicată pe site-ul www.inforegio.ro.

Detalii
 |  Data publicarii: 27 iulie 2017


S-a aprobat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI și POR/2017/3/3.1/A/ITI/1

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI și POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobat astăzi, 27.07.2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene și va fi publicat în site-ul programului www.inforegio.ro. Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI și POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale, conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI și POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, criterile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare și contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Detalii
 |  Data publicarii: 27 iulie 2017


Consultare publică: Ghidul Solicitantului privind Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, pe 27.07.2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt instituţiile de învăţământ superior de stat cuprinse în Anexa nr. 2 Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 - 2018 a Hotărârii de Guvern nr. 140/2017 din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017 – 2018. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 11.08.2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 27 iulie 2017


Ministerul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat anunță lansarea programului de internaționalizare a afacerilor IMM-urilor

Programul urmărește promovarea produselor și serviciilor IMM-urilor romanești pe piețele externe, stimularea comunicării și a parteneriatului în afaceri, în vederea internaționalizării; pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a produselor și serviciilor.
Alocația financiară nerambursabilă este în cuantum de maximum 50.000 de lei/beneficiar/an, reprezentând maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. Pentru 2017, se estimează finanțarea unui număr de minim 100 de IMM-uri romanești.
Data de la care se pot depune aplicațiile în Program este 31 iulie, începând cu orele 10.00, iar sistemul de aplicații va fi deschis până vineri 4 august, orele 20.00. Acordarea finanțării se realizează în baza criteriului “primul venit- primul servit”, în limita bugetului. Bugetul pentru anul 2017 este de 5 milioane de lei.

Detalii
 |  Data publicarii: 26 iulie 2017


A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2

În 25.07.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Detalii
 |  Data publicarii: 25 iulie 2017


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile"

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte aferente Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată în data de 21.07.2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene și este publicată în site-ul programului www.inforegio.ro aici Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte aferente Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS. Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 21.08.2017, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 31.12.2018, ora 10.00 Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management.

Detalii
 |  Data publicarii: 24 iulie 2017


A fost aprobată lansarea apelurilor de proiecte 5.1 şi 5.1 ITI, aferent axei 5, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, inclusiv pentru zonA ITI

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelurilor de proiecte pentru regiunile Sud-Est, Sud-Vest, Bucureşti-Ilfov şi zona ITI DD, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobat în data de 12.07.2017, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene și va fi publicat în site-ul programului www.inforegio.ro Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul:
- APEL DE PROIECTE POR/2017/5/5.1/2 care este valabil pentru proiecte ce urmează a fi implementate în regiunile Sud-Est și Sud-Vest
- APEL DE PROIECTE POR/2017/5/5.1/3 care este valabil pentru proiecte ce urmează a fi implementate în regiunea București-Ilfov
- APEL DE PROIECTE POR/2017/5/5.1/ITI/1 care este valabil pentru proiecte ce urmează a fi implementate în zona Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării proiecte:
conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Este necesar ca valoarea eligibilă a unui proiect să se încadreze în limitele a 100 000 euro şi 5 milioane euro.
Solicitanţii eligibili sunt Autoritățile publice centrale, Unitățile Administrativ Teritoriale, unităţi de cult, organizaţii nonguvernamentale, precum şi parteneriate între entităţile menţionate anterior. Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 27.07.2017, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 27.11.2017, ora 10.00. Apelul este de tip non competitiv având la bază principiul „primul venit – primul servit”,cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Detalii
 |  Data publicarii: 14 iulie 2017


Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelurile P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi si P.O.R./8/8.1/8.3/B/ITI Grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi din cadrul POR 2014-2020

În 12.07.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelurilor P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi si P.O.R./8/8.1/8.3/B/ITI Grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi, din cadrul POR 2014-2020. Astfel, principalele modificări prevăd: 1. Prelungirea perioadei de pregatire proiecte si deschiderea apelurilor pentru depunerea proiectelor în data de 20 iulie 2017. 2. Corectarea unor necorelări între cerințele din ghidul solicitantului și anexele sale. 3. Inserare clauză specifică privitoare la scăderea valorii eligibile sub valoarea eligibilă minimă, după semnarea contractului de finanțare, ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică. Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul www.inforegio.ro. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul specific rămân neschimbate.

Detalii
 |  Data publicarii: 13 iulie 2017


AMPOR a lansat în consultare publică până pe 24 iulie 2017 Ghidul solicitantului pentru Obiectivul specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă", Apelul de proiecte nr.POR/2017/3/3.2/1/SUERD

AMPOR a publicat pe 12 iulie 2017, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții - „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare", Obiectivul specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă", Apelul de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării cu numărul POR/2017/3/3.2/1/SUERD. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la 24 iulie 2017. Acest apel se adresează, în principal, unităților administrativ-teritoriale orașe şi municipii din judeţele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Constanța, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ. Valoarea totală eligibilă a unui proiect, echivalentă în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data publicării ghidului specific, este de minimum 500.000 euro și de maximum:  5.000.000 euro, pentru orașele/municipiile cu o populație sub 20.000 de locuitori;  10.000.000 euro, pentru municipiile cu o populație de peste 20.000 de locuitori.

Detalii
 |  Data publicarii: 13 iulie 2017


O nouă modificare a Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020

În data de 12 iulie 2017, MDRAPFE a emis ordinul de modificare a Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului. Astfel, modificarea prevede extinderea termenului pentru depunerea autorizației de construire (conform prevederilor ghidurilor specifice) din etapa de precontractare. Noul termen este 90 de zile calendaristice (față de 60 de zile calendaristice, cât era prevăzut înainte de modificare) calculate de la data primirii de către solicitant a notificării privind demararea etapei precontractuale. Modificarea mai sus menționată se aplică pentru apelurile deschise la data publicării ordinului menționat. Modificările se aplică pentru proiectele pentru care nu a fost demarată etapa de contractare la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul General rămân neschimbate.

Detalii
 |  Data publicarii: 13 iulie 2017


AMPOR a lansat în consultare publică până pe 21 iulie - Ghidul solicitantului pentru AP 3, PI 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD

În data de 6 iulie 2017, AMPOR a publicat spre consultare publică, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei Prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor strategiei UE pentru regiunea Dunării, prevăzute de Aria Prioritară 2 – Încurajarea Energiilor Durabile. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 21 iulie a.c.(15 zile calendaristice). Observațiile primite vor fi analizate în vederea definitivării variantei finale a Ghidului solicitantului mai sus menţionat, iar răspunsurile individuale la solicitările de clarificări ori propunerile primite vor fi publicate pe site-ul www.inforegio.ro

Detalii
 |  Data publicarii: 07 iulie 2017


A fost aprobată lansarea apelului de proiecte 3.1 B ITI, aferent axei 3, Operaţiunea B - Clădiri publice

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobat ieri, 28.06.2017, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene. Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării, conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/B/ITI/1 - Clădiri publice, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare și contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți. Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 28.07.2017, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 28.01.2018, ora 10.00. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS. Este necesar ca valoarea eligibilă a unui proiect să se încadreze în limitele a 100.000 euro şi 25 milioane euro. Solicitanţii eligibili sunt Autoritățile publice centrale, Unitățile Administrativ-Teritoriale, Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean, Instituția prefectului, precum şi parteneriate între entităţile menţionate anterior. Apelul este de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Detalii
 |  Data publicarii: 29 iunie 2017


AMPOR a modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1

În data de 20 iunie 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1. Astfel, principalele modificări prevăd:  Actualizarea formei de contract - Clauze generale și clauze specifice POR  Modificări referitoare la posibilitatea încheierii de acorduri de parteneriat între Consiliile judetene/ locale și administrațiile bazinale de ape ce au în administrare suprafețe aflate în domeniul public al Statului.  Rectificarea unor erori materiale în cadrul formei orientative de contract de finanțare. A fost modificat art. 13, alin. (2) din Anexa 1 - Condiții generale POR prin specificarea posibilității rezilierii contractului de finanțare, în cazul în care lansarea achiziției privind realizarea proiectului tehnic sau a achiziției principale de lucrări/ echipamente în cadrul proiectului nu se realizează în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a contractului de finanțare, conform solicitării. S-a reformulat art. 2 (2) - Condiții generale ale contractului cu privire la perioada de implementare a contractului. În acest sens, este necesară modificarea Anexei 6.1.5 a ghidului specific în corelare cu Anexa 10.8 din cadrul ghidului general.  De asemenea, textul ghidului specific a fost modificat, prin includerea la momentul contractării, a formularului nr. 1 - Fişă de fundamentare a proiectului propus la finanţare/ finanţat din fonduri europene în conformitate cu HG nr.93/2016 în vederea obținerii vizei de Control Financiar Preventiv (CFP).  Eliminarea unor documente obligatorii solicitate în cadrul etapei precontractuale, având în vedere principiul contractării la faza de studiu de fezabilitate.  Extinderea termenului din cadrul etapei precontractuale de 30 zile calendaristice în cazul în care este necesară actualizarea/ emiterea Hotărârilor de Guvern (HG) pentru demonstrarea drepturilor reale aferente proprietății publice și, respectiv, pentru obținerea autorizației de construire. Aceste documente pot fi aduse inclusiv în cadrul etapei de contractare, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice calculate de la data primirii notificării privind demararea etapei precontractuale. În acest sens, solicitantul trebuie să demonstreze faptul că au fost realizate demersurile necesare pentru emiterea/ actualizarea respectivelor hotărâri, cel târziu în termenul prevăzut în cadrul etapei precontractuale pentru transmiterea documentelor solicitate.  Actualizarea Modelului A – Opisul cererii de finanțare Restul condițiilor și prevederilor din Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 rămân neschimbate.

Detalii
 |  Data publicarii: 27 iunie 2017


Modificarea legislaţiei în domeniul gestionării siguranţei naţionale

Legislaţia în domeniul gestionării siguranţei naţionale s-a modificat începând cu data de 12.06.2017, prin completarea/modificarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, fiind excluse drumurile judeţene din categoria drumurilor pentru care auditul de siguranţă rutieră este obligatoriu ca parte a documentaţiei tehnico-economice.

Detalii
 |  Data publicarii: 27 iunie 2017


A fost publicat modelul de Aviz privind oportunitatea investiției POR 3.1 B - Clădiri publice:

Modelul de Aviz privind oportunitatea investiției, transmis de Ministerul Sănătății, necesar în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI din cadrul AXEI PRIORITARE 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA B – CLĂDIRI PUBLICE, pentru proiectele aferente spitalelor/unităților sanitare, a fost publicat astăzi, 21.06.2017, pe pagina programului. Tot atăzi, a fost înlocuit exemplul orientativ pentru determinarea indicatorilor, prezentat pe site-ul www.inforegio.ro, cu un exemplu orientativ revizuit pentru determinarea indicatorilor. I. Conform Ghidului Solicitantului aferent axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, operațiunea B – Clădiri publice, potențialii beneficiari trebuie să solicite Ministerului Sănătății un aviz privind oportunitatea investiției, aviz care va fi depus la documentaţia unei cereri de finanțare care vizează spitale/unităţi sanitare. Astfel, pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, Ministerul Sănătății, la solicitarea Autorității de Management a Programului Operaţional Regional, a transmis modelul de Aviz privind oportunitatea investiției, pentru realizarea unor investiții finanțate prin Programul Operațional Regional, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA B – CLĂDIRI PUBLICE. Modelul de Aviz privind oportunitatea investiției, care este emis de Ministerul Sănătății, poate fi descărcat aici. II. Pentru a veni în sprijinul potențialilor solicitanți, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat în data de 21.06.2017 un exemplu orientativ revizuit pentru determinarea indicatorilor aferenți proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI, prin care se înlocuiește precedentul exemplu orientativ pentru determinarea indicatorilor. Respectivul document nu face parte din Ghidul Specific.

Detalii
 |  Data publicarii: 22 iunie 2017


AMPOR a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru POR 11.1, privind CADASTRU

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 21 iunie 2017 spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară, Prioritatea de investiții 11.1–Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 5 iulie 2017 (10 zile lucrătoare). Valoarea minimă totală eligibilă a unui proiect major este de 50.000.000 EUR.

Detalii
 |  Data publicarii: 21 iunie 2017


AMPOR a lansat în consultare publică Ghidului solicitantului Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare", Obiectiv Specific 10.2 – „Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii"

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 13.06.2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei Prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale", Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare", Obiectiv Specific 10.2 – „Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii". Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 28.06.2017. Acest apel se adresează unităţilor administrativ-teritoriale și instituțiilor administraţiei publice locale, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ eligibile în cadrul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020. Valoarea minimă eligibilă este de 100.000 euro, iar cea maximă de 6.700.000 euro, dar nu va depăşi 30.000.000 lei, calculat la cursul de schimb InforEuro valabil la data depunerii cererii de finanţare.

Detalii
 |  Data publicarii: 14 iunie 2017


Fonduri nerambursabile, în valoare de 90,6 milioane de lei, aprobate pentru 11 localități din județul Brăila

Patru tronsoane de drum județean, care deservesc 11 localități din județul Brăila, vor fi modernizate printr-un proiect finanțat din fonduri europene, prin POR. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 12 iunie a.c., de către doamna viceprim-ministru Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene. Este al șaselea contract de finanţare cu fonduri europene pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională (axa prioritară 6 a programului). Drumul vizat se desfășoară pe teritoriul administrativ al județului Brăila, pe o lungime de 61,12 km, va asigura conectivitate directă la coridorul de transport TEN-T Brăila–Buzău și traversează următoarele localități: Gulianca, Ariciu, Mihail Kogălniceanu, Boarca, Racovița, Custura, Grădiștea, Sutești, Ianca, Bordei Verde, Viziru. Valoarea totală a investiţiei este de 93.490.037,84 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR este de 90.649.995,92 lei (reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului).

Detalii
 |  Data publicarii: 14 iunie 2017


În perioada 19-30 iunie 2017, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est va organiza 7 Focus Grupuri de Descoperire Antreprenorială (EDP) pe domeniile de specializare inteligentă identificate în Regiunea Sud-Est cu actorii cheie din teritoriu

În perioada 19-30 iunie 2017, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est va organiza 7 Focus Grupuri de Descoperire Antreprenorială (EDP) pe domeniile de specializare inteligentă identificate în Regiunea Sud-Est cu actorii cheie din teritoriu reprezentanți ai instituțiilor publice relevante în domeniu, ai mediului antreprenorial, ai mediului educațional și ai societății civile.
Evenimentele se vor derula în contextul procesului de realizare a Strategiei de specializare inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (RIS3), document esențial pentru absorbția fondurilor europene alocate prin FEDR României în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării. Organizate sub forma unor ateliere practice de lucru, evenimentele vor include 2 sesiuni, în cadrul cărora participanții împarțiți în grupuri de lucru interactive vor analiza prioritățile tematice de specializare ale sectorului identificate de ADR Sud-Est la nivelul Regiunii , în relație cu provocari societale

Detalii
 |  Data publicarii: 14 iunie 2017


In data de 12 iunie 2017 a fost organizata la Tulcea, reuniunea Comitetului Consultativ ADI ITI , eveniment la care au participat reprezentantii Comisiei Europene, Autoritatilor de Management, Consiliului Judetean Tulcea, ADI ITI si ADR Sud-Est

In data de 12 iunie 2017 a fost organizata la Tulcea, reuniunea Comitetului Consultativ ADI ITI , eveniment la care au participat reprezentantii Comisiei Europene, Autoritatilor de Management, Consiliului Judetean Tulcea, ADI ITI si ADR SE in calitate de OIPOR.
Discutiile au vizat:
- stadiul implementarii Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii prin Instrumentul ITI – prezentarea strategiei, prezentarea mecanismului ITI, stadiul apelurilor de proiecte, stadiul proiectelor depuse etc;
- conditiile specifice ale teritoriului ITI Delta Dunarii si posibilitatea adaptarii cerintelor din ghidurile specifice astfel incat sa se raspunda cel mai bine acestor conditii specifice;
- masuri necesare pentru accelerarea pregatirii si depunerii de proiecte in cadrul acestui mecanism;
- activitatea de sprijinire a potentialilor solicitanti/beneficiari in dezvoltarea si depunerea proiectelor in vederea evaluarii, selectiei si contractarii;
- calendarul depunerii si contractarii proiectelor, precum si a sumelor ce vor fi solicitate la plata dupa demararea implementarii acestora.

Detalii
 |  Data publicarii: 14 iunie 2017


Calendarul estimativ al lansărilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 (Mai 2017)

AMPOR a publicat Calendarul estimat al lansărilor în cadrul POR 2007-2014

Detalii
 |  Data publicarii: 13 iunie 2017


AMPOR lansează în consultare publică Ghidului solicitantului pentru proiecte de conservare, protejare, promovare şi dezvoltare a patrimoniului în Regiunea Dunării

AMPOR a publicat a publicat în data de 13.06.2017 spre consultare publică, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ceea ce priveşte Aria prioritară 3 a SUERD „Promovarea culturii şi turismului, a contactelor directe între oameni”. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 27.06.2017 (10 zile calendaristice). Observațiile primite vor fi analizate în vederea definitivării variantei finale a Ghidului solicitantului mai sus menţionat, iar răspunsurile individuale la solicitările de clarificări ori propunerile primite vor fi publicate pe site-ul www.inforegio.ro. Valoarea minimă totală a unui proiect este de 100.000 euro, iar valoarea maximă totală a proiectului nu va depăşi 5.000.000 euro echivalent în lei la cursul de schimb inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile.

Detalii
 |  Data publicarii: 13 iunie 2017


AMPOR lansează în consultare publică Ghidul solicitantului aferent priorității de investiții 5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban - SUERD

AMPOR a publicat în data de 12 iunie 2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 5 – „Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural", Prioritatea de investiții 5.2 – „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului", apelul dedicat sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 27.06.2017, ora 17.00. Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din oraşele mici şi mijlocii de pe teritoriul celor 12 județe riverane Dunării (Caraș Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța). Ghidul este destinat potenţialilor solicitanți, versiunea finală urmând să fie publicată la finalizarea procesului de consultare publică. Valoarea totală a unui proiect poate fi de minimum 100.000 euro și de maximum 5 milioane de euro (echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte). Sunt eligibile numai proiectele care sunt implementate într-unul din cele 12 judeţe riverane Dunării, enunțate mai sus.

Detalii
 |  Data publicarii: 13 iunie 2017


AMPOR lansează în consultare publică Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST)

AMPOR a publicat în data de 12.06.017 a.c., pentru consultare publică, Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 "Promovarea transferului tehnologic", Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST). Eventualele observații asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de email regio@mdrap.ro, până la data de 27.06.2017, ora 17.00. La acestea se va răspunde centralizat odată cu publicarea documentului aprobat sau odată cu o nouă consultare publică a documentului menționat, dacă va fi cazul. Nu se va răspunde punctual la solicitările transmise de către potențialii solicitanți care implică analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, mai exact privind respectarea criterilor de conformitate/ eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanții de finanțare, ulterior deschiderii apelului de proiecte

Detalii
 |  Data publicarii: 13 iunie 2017


MDRAPFE prelungeşte consultarea publică pentru contractele-standard de achiziţie aplicabile obiectivelor de investiţii

Perioada de consultare publică a celor trei modele de contracte de achiziţie publică, pentru investiţii finanţate din fonduri publice, a fost prelungită până la 14 iunie a.c., pentru o mai amplă participare la procesul consultativ. Decizia a fost luată astăzi, în cadrul ședinței de dezbatere publică pe marginea proiectului de hotărâre de Guvern inițiat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. O altă decizie a fost ca vineri, 9 iunie, începând de la ora 10:00, modelul de contract ce privește condiţiile contractuale generale şi specifice pentru achiziția serviciilor de proiectare să fie discutat în detaliu în cadrul unui grup tehnic de lucru cu cei interesați să contribuie la forma finală a documentului. Întâlniri similare vor fi stabilite pentru celelalte două modele de contract: pentru execuţie, respectiv pentru proiectare și execuţie. Ședința de astăzi, condusă de Mihai Grigore, secretar de stat în MDRAPFE și Marius Nica, consilier de stat al prim-ministrului pe domeniul fondurilor europene, a reunit 22 de participanți, reprezentanți ai organizațiilor patronale din domeniu construcțiilor, arhitecturii și urbanismului și ai instituțiilor publice. Proiectul de act normativ a fost lansat în consultare publică luni, 29 mai, și este disponibil pe site-ul ministerului.

Detalii
 |  Data publicarii: 09 iunie 2017


O nouă modificare a Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020

În 31.05.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului. Astfel, principalele modificări prevăd corectarea erorilor materiale din forma orientativă a contractului de finanțare anexat la ghidul general. În plus, s-a inclus limitarea ipotecării până la cel mult valoarea totală a proiectului, in scopul implementării proiectului/asigurării sustenabilității investiției, a obiectelor/bunurilor finanţate prin Contractul de finanțare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. A fost specificată la a art. 13, alin. (2) din Anexa 1 - Conditii generale POR pposibilității rezilierii contractului de finanțare în cazul în care lansarea achiziției privind realizarea proiectului tehnic sau a achiziției principale de lucrări/echipamente în cadrul proiectului nu se realizează în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare contractului de finanțare. De asemenea, textul ghidului general a fost modificat prin includerea la momentul contractării a formularului nr 1 - Fişă de fundamentare. Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene în conformitate cu HG.93/2016 în vederea obținerii vizei de control financiar preventiv. În consecință a fost actualizat Modelul A - Opisul cererii de finanțare. în plus, au fost actualizate secțiunile referitoare la CLLD având în vedere faptul că Ministerul Fondurilor Europene a fost reorganizat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene. De asemenea, a fost modificat art. 2, alin. (2) pentru prin modificarea modalității de exprimare asupra perioadei de implementare în vederea plierii acesteia pentru proiectele depuse și contractate in format clasic și a fost inclusă obligația Beneficiarului de a depune proiectul tehnic ulterior semnării contractului de finanțare, pentru a fi verificat de către OI prin aplicarea grilei corespunzătoare din cadrul ghidului specific, putând propune AMPOR, acolo unde este cazul, toate măsurile necesare, inclusiv modificarea sau rezilierea contractului de finanțare. Modificările respective se vor avea în vedere pentru apelurile care urmează a fi lansate în cadrul POR 2014-2020. Pentru apelurile lansate înainte de data publicării prezentului ordin, modificările se aplică pentru proiectele pentru care nu a fost semnat contractul de finanțare la nivelul MDRAPFE. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul General rămân neschimbate.

Detalii
 |  Data publicarii: 02 iunie 2017


Lansarea în consultare publică pentru Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1

AMPOR a publicat astăzi, 31.05.2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, sprijin antepreşcolar şi preşcolar, apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 11.06.2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 31 mai 2017


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific pentru P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 şi P.O.R./8/8.1/8.3/B/ITI - Grup vulnerabil persoane cu dizabilități

Proiectele destinate persoanelor cu dizabilități pot obține cofinanțare din fonduri nerambursabile, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management a programului. Proiectele se pot depune începând cu data de 01.07.2017, ora 00.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 31.12.2017, ora 24,00, ca urmare a lansării celor două noi apeluri de proiecte, cu un buget total de 18,87 milioane euro. Ambele apeluri privesc același tip de operațiune, P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități si P.O.R./8/8.1/8.3/B - Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, însă sunt dedicate unor zone diferite, cu bugete distincte. Astfel:
• Apelul P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități se adresează întregului teritoriu național, mai puțin două regiuni: regiunea de dezvoltare București-Ilfov, care se încadrează la regiuni dezvoltate, și aria eligibilă a instrumentului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării, care are alocat buget distinct. Apelul național are un buget alocat de 16,65 mil euro, din care 14,15 milioane reprezintă alocare FEDR și 2,5 milioane euro contribuție națională (2,17 milioane de la bugetul de stat și 0,33 milioane euro - cofinanțarea asigurată de beneficiari).
• Apelul P.O.R./8/8.1/8.3/B/ITI Grup vulnerabil persoane cu dizabilități se adresează, pentru același tip de proiecte, zonei eligibile ITI Delta Dunării. Alocarea financiară este de 2,328 milioane euro, din care 1,978 milioane euro, reprezintă cofinanțare din FEDR și 0,349 milioane euro – contribuția națională (0,303 milioanr euro de la bugetul de stat și 0,046 milioane euro cofinanțare de la beneficiari).
Beneficiarii eligibili sunt direcțiile generale de asistență socială și de protecție a copilului, singure sau în parteneriat cu una sau mai multe dintre următoarele: unități administrativ-teritoriale, organizații neguvernamentale sau unități de cult. Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 200.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect pornește de la 513.000 euro (în cazul pachetului minim format din trei obiective de investiții: 2 locuințe și 1 centru de zi) și ajunge la cel mult 923.000 euro, în cazul pachetului de maxim 5 obiective de investiții (cel mult 4 locuințe protejate și un centru de zi). Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS. Apelurile sunt de tip necompetitiv.

Detalii
 |  Data publicarii: 31 mai 2017


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific P.O.R./8/8.1/8.3/C - Grup vulnerabil „copii”, aferentă apelului naţional şi zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte aferente P.O.R./8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil „copii”, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată astăzi, 29.05.2017 2017, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene și va fi publicată în site-ul programului www.inforegio.ro Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru proiecte aferente P.O.R./8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil copii, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/C/1 Grup vulnerabil copii, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS. Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 3.07.2017 2017, ora 12.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 3.01.2018 2017, ora 12.00. Apelul este de tip necompetitiv, bazat pe lista de proiecte elaborată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), în cadrul proiectului SIPOCA 2.

Detalii
 |  Data publicarii: 29 mai 2017


Modificare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a prelungit până la data de 4 octombrie 2017, ora 10, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI și a prelungit, totodată, prima perioadă de depunere a proiectelor cu o lună de zile.Modificarea a fost determinată de intrarea în vigoare a Ordinului Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 2641/04.04.2017 (publicat în Monitorul Oficial al României nr. 252/11.04.2017), privind modificarea și completarea reglementării tehnice Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.157/2007, care a necesitat o serie de modificări în cadrul Ghidului specific

Detalii
 |  Data publicarii: 26 mai 2017


Lansarea în consultare publică a Ghidului solicitantului pentru POR 7.1, privind investiţiile în turism - Apel dedicat Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD)

AMPOR a publicat în data de 26 mai 2017 spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 7–Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiţii 7.1-Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism), Apel dedicat Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD). Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 9 iunie 2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 26 mai 2017


Lansarea în consultare publică a Ghidului solicitantului pentru Prioritatea de Investiții 8.2.B „Unități de primiri urgențe”

AMPOR a publicat, în data de 19 mai 2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/8/8.1/8.2.B/7 REGIUNI și POR/2017/8/8.1/8.2.B/ITI DD , Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență , Operațiunea B – Unități de primiri urgențe Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 05.06. 2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 19 mai 2017


MDRAPFE a modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a modificat „Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Operaţiunea A-Microîntreprinderi, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării”. În vederea informării clare şi fără posibilitate de interpretare a condiţiilor de accesare a finanţării, lista documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanţare a fost completată cu documentul denumit „Avizul administratorului/ custodelui pentru intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare”. Astfel, varianta revizuită a ghidului prevede ca documentul să fie depus odată cu cererea de finanțare, și nu în etapa de precontractare, așa cum era prevăzut inițial. Pentru corelarea prevederilor, menţiunea la acest document a fost eliminată din lista documentelor precontractuale. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Detalii
 |  Data publicarii: 19 mai 2017


MDRAPFE a emis ordinul de modificare a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile

În data de 18.05.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile. Astfel, principalele prevederi se referă la: Stabilirea atribuţiei delegate Autorităţilor Urbane de către AMPOR, respectiv atribuţia de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operaţional Regional 2014-2020; Derularea unor apeluri de fişe de proiecte la nivelul fiecărei Autorităţi Urbane şi actualizarea metodologiei de lucru prevăzute iniţial; Actualizarea informaţiilor privind modul de constituire al Autorităţilor Urbane, inclusiv respectarea principiului de separare a funcţiilor; Clarificarea unor aspecte procedurale.Totodată, se pune la dispoziţia beneficiarilor documentul-suport Orientări pentru Axa prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile

Detalii
 |  Data publicarii: 18 mai 2017


Lansarea în consultare publică a Ghidului solicitantului pentru Prioritatea de Investiții 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă” în zona Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 17 mai 2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/ITI, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 29 mai 2017 (10 zile calendaristice).

Detalii
 |  Data publicarii: 17 mai 2017


Lansarea în consultare publică a Ghidului solicitantului pentru Prioritatea de Investiții 6.1, apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 17 mai 2017 spre consultare publică Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/6/6.1/SUERD/1. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 31 mai 2017, ora 16.00. Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională în 12 județe riverane Dunării (Caraș Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța). Prioritatea de investiție 6.1, sprijină activități specifice de crestere a gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 1 milion euro. Valoarea maximum 30 milioane euro (aplicant un singur judet), respectiv maxim 40 milioane de Euro pentru proiecte realizate în parteneriat intre doua sau mai multe judete, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică valorii eligibile a finanțării. Sunt eligibile numai proiectele implementate în județele riverane Dunării. Proiectele localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării nu se încadrează în acest apel de proiecte.

Detalii
 |  Data publicarii: 17 mai 2017


Lansarea în consultare publică a Ghidului solicitantului pentru prioritatea de investiţie 1.1, Operațiunea A - Sprijinirea entităților de transfer tehnologic

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat astăzi, 15 mai 2017, pentru consultare publică Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 ”Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiție 1.1, Operațiunea A - Sprijinirea entităților de transfer tehnologic. Eventualele observații asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de email regio@mdrap.ro, până la data de 30.05.2017, ora 16.00. La acestea se va răspunde centralizat o dată cu publicarea documentului aprobat sau odată cu o nouă consultare publică a documentului menționat, dacă va fi cazul.

Detalii
 |  Data publicarii: 15 mai 2017


Lansarea în consultare publică a Ghidului solicitantului pentru prioritatea de investiţie 1.1, Operațiunea C - IMM în parteneriat cu ITT, POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 12.05.017 a.c., în consultare publică Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 "Promovarea transferului tehnologic", Prioritatea de investiții 1.1, operațiunea C - IMM în parteneriat cu entitățile de inovare si transfer tehnologic (ITT). Eventualele observații asupra ghidul propus se vor transmite la adresa de email regio@mdrap.ro, până la data de 28.05.2017, ora 16.00. La acestea se va răspunde centralizat odată cu publicarea documentului aprobat sau odată cu o nouă consultare publică a documentului menționat, dacă va fi cazul.

Detalii
 |  Data publicarii: 12 mai 2017


Proiectul VIOLET a fost prezentat in cadrul evenimentului de tip „Info Day” organizat de catre MDRAPFE in contextul lansarii celui de-al 3-lea apel de propuneri de proiecte in cadrul Programului INTERREG EUROPE

In data de 03 mai 2017, MDRAPFE a organizat un eveniment de tip „Info Day” in contextul lansarii celui de-al 3-lea apel de propuneri de proiecte in cadrul Programului INTERREG EUROPE.
In cadrul evenimentului de promovare au fost prezentate caracteristici cheie ale Programului, rezultatele primelor doua apeluri de proiecte, noutati privind cel de-al treilea apel de propuneri de proiecte, precum si exemple de proiecte aflate in implementare de catre benficiari din Romania. In cadrul acestei actiuni, a fost promovat proiectul VIOLET – „Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a consumului de energie”, implementat de ADR SE in calitate de lider de proiect si finantat in cadrul celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte. Participantii la acest eveniment au fost informati cu privire la obiectivele proiectului, activitatile prevazute si rezultatele estimate, rolul actorilor cheie in indeplinirea rezultatelor proiectului.
Pentru mai multe informatii cu privire la implementarea proiectului VIOLET, va rugam sa accesati: http://www.interregeurope.eu/violet/ http://www.interregeurope.eu/; https://www.facebook.com/VioletEUProject/; https://twitter.com/violet_interreg.

Detalii
 |  Data publicarii: 08 mai 2017


AM POR a publicat în data de 2 mai 2017 spre consultare publică Consultare publică pentru Ghidul solicitantului pentru 3.1.C – privind creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 2.05.2017 spre consultare publică, „Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte având titlul POR/2017/3/3.1/C/1/BI, POR/2017/3/3.1/C/1/7 REGIUNI şi POR/2017/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat Public, apeluri dedicate celor 8 regiuni de dezvoltare, inclusiv zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării”. Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă creșterea eficienței energetice în iluminatul public. Prioritatea de investiție 3.1, Operaţiunea C – iluminat public, va sprijini activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru scăderea consumului de energie primară în iluminatul public. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100 000 euro și maximum 1 500 000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică valorii eligibile a finanțării nerambursabile. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 16.05.2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 02 mai 2017


Ministerul Educației Naţionale a publicat avizul necesar investiţiilor din cadrul POR în creșterea eficienței energetice a unităților de învățământ

Modelul de aviz privind oportunitatea investiției, necesar pentru proiectele de creștere a eficienței energetice în unitățile de învățământ, finanțate prin Programul Operațional Regional (POR), este acum disponibil pentru potențialii beneficiari. Formularul a fost publicat de Ministerul Educației Naționale (MEN), la solicitarea Autorității de Management a POR, pe site-ul www.edu.ro, la secțiunea "Noutăți", dar poate fi descărcat și de la "Detalii" din prezentul anunţ. Avizul face parte din documentația pentru proiectele ce vizează unităţi de învăţământ, pe care o depun solicitanții de fonduri europene, odată cu cererea de finanțare. Solicitarea avizului se face la Ministerul Educației Naţionale și este prevăzută în Ghidul Solicitantului aferent axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, operațiunea B – Clădiri publice.

Detalii
 |  Data publicarii: 26 aprilie 2017


AM POR a publicat în data de 25 aprilie 2017 spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru POR 3.1 B ITI, privind creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice în zona Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării

AM POR a publicat în data de 25 aprilie 2017 spre consultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – clădiri publice, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării. Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100 000 euro și maximum 25 milioane euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică valorii eligibile a finanțării nerambursabile. Sunt eligibile numai proiectele implementate în zona Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la data de 17 mai 2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 25 aprilie 2017


AM POR a publicat în data de 25 aprilie 2017 spre consultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii

AM POR a publicat în data de 25 aprilie 2017 spre consultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii. Această prioritate de investiție se adresează unităţilor administrativ-teritoriale și instituțiilor administraţiei publice locale, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ eligibile în cadrul axe prioritare 4 a POR 14-20 şi a unităţilor administrativ-teritoriale și instituții ale administraţiei publice locale aflate în cadrul ITI Delta Dunării. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100 000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la data de 16 mai 2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 25 aprilie 2017


A fost completat Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a completat Ghidul specific Apelului nr. POR/102/2/2, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, în sensul clarificării termenului la care se consideră împlinite primele 2 luni de depunere a proiectelor, pentru care se aplică pragul de calitate de 85 de puncte.
Astfel, primele două luni ale apelului se consideră împlinite la data de 30.04.2017, ora 23:59:59.
Modificarea a fost determinată de unele dificultăți la înregistrarea, în MySMIS2014, a utilizatorilor noi, care se identifică cu datele personale.
Subliniem faptul că apelul de proiecte nu va fi suspendat (automat) la împlinirea primelor 2 luni de depunere (respectiv în data de 30 aprilie a.c.). Eventuala suspendare a depunerii cererilor de finanțare va face obiectul unei analize la nivelul AMPOR (în ceea ce privește alocarea financiară disponibilă, evoluția procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor depuse) și va fi comunicată, din timp, tuturor potențialilor solicitanți. Termenul până la care pot fi depuse cereri de finanțare este 30.08.2017 (ora 12:00) Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Detalii
 |  Data publicarii: 21 aprilie 2017


AM POR a publicat în data de 14 aprilie 2017 spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru POR 2.1 B ITI, privind incubatoarele de afaceri în zona Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării

AM POR a publicat în data de 14 aprilie 2017 spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru POR 2.1 B ITI, privind incubatoarele de afaceri în zona Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la data de 27 aprilie 2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 14 aprilie 2017


A fost modificat Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI

MDRAPFE a prelungit, până la 4 septembrie 2017, ora 10, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI ce conţin condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului. Modificarea a fost determinată de unele dificultăți la înregistrarea, în MySMIS2014, a utilizatorilor noi, care se identifică cu datele personale. De asemenea, în cadrul Anexei 3.1.B-3f la Ghidul specific a fost modificat Tabelul 5 – Factorii de conversie energie utilă în energie primară pentru utilitățile energetice ale clădirii.

Detalii
 |  Data publicarii: 14 aprilie 2017


A fost modificat Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR 2016/6/6.1/2

MDRAPFE a prelungit, până la 13 iulie 2017, ora 15, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR 2016/6/6.1/2, modificând ghidul solicitantului ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional, Prioritatea de investiții 6.1. Modificarea a fost determinată de unele dificultăți la înregistrarea, în MySMIS2014, a utilizatorilor noi, care se identifică cu datele personale. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate

Detalii
 |  Data publicarii: 14 aprilie 2017


A fost revizuit Ghidului solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.2 – IMM

MDRAPFE a prelungit până la 30.08.2017, ora 12:00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelului POR/102/2/2/Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC (2.2.-IMM), Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor Modificarea a fost determinată de unele dificultăți la înregistrarea, în MySMIS2014, a utilizatorilor noi, care se identifică cu datele personale. Subliniem faptul că apelul de proiecte nu va fi suspendat (automat) la împlinirea primelor 2 luni de depunere (respectiv în data de 23 aprilie a.c.). Eventuala suspendare a depunerii cererilor de finanțare va face obiectul unei analize la nivelul AMPOR (în ceea ce privește alocarea financiară disponibilă, evoluția procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor depuse) și va fi comunicată, din timp, tuturor potențialilor solicitanți. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Detalii
 |  Data publicarii: 14 aprilie 2017


A fost revizuit Ghidului solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.1.A – Microîntreprinderi

MDRAPFE a prelungit, până la 04.05.2017, ora 12:00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul Apelului POR/14/2/1/Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri (2.1.A – Microîntreprinderi), Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
Evaluarea și selecția proiectelor se realizează în limita alocării financiare disponibile fiecărei regiuni de dezvoltare în parte. În acest sens, organismele intermediare POR publică lunar situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Detalii
 |  Data publicarii: 14 aprilie 2017


In data de 13.04.2017 a fost modificat Ghidul specific al solicitantului pentru apelul P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 - Grup vulnerabil persoane varstnice, din cadrul POR 2014-2020

In 13.04.2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor in cadrul apelului P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil persoane varstnice, din cadrul POR 2014-2020

Detalii
 |  Data publicarii: 13 aprilie 2017


In data de 13.04.2017 a fost modificat Ghidul General al solicitantului pentru POR 2014-2020

In data de 13.04.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul programului.

Detalii
 |  Data publicarii: 13 aprilie 2017


AM POR a publicat în data de 12 aprilie, spre consultare publică - Ghidul solicitantului 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

AM POR a publicat în data de 12 aprilie 2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI și POR/2017/3/3.2/1/BI, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 2 mai 2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 13 aprilie 2017


ADR SE a organizat conferinţa de lansare a proiectului VIOLET – „Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a energiei”

In perioada 11-12 aprilie 2017, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, a organizat, la Tulcea, conferinta de lansare a proiectului VIOLET – „Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a energiei”, in calitate de lider de proiect. Evenimentul a reunit peste 25 de participanti, reprezentanti ai organizatiilor partenere in proiect, precum si actori cheie locali si a cuprins prima intalnire de coordonare a proiectului VIOLET, primul eveniment interregional pentru schimburi de experienta si bune practici cu partenerii proiectului si o vizita de studiu in vederea promovarii exemplelor de buna practica in domeniul conservarii cladirilor de patrimoniu. In cadrul vizitei de studiu, participantii au avut oportunitatea de a vizita doua cladiri de patrimoniu, reabilitate in cadrul POR 2007-2013: Casa „Avramide” si Muzeul de Arta din Tulcea.

Detalii
 |  Data publicarii: 12 aprilie 2017


Lansarea apelului de proiecte aferent priorității de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene a lansat, în data de 10.04.2017, apelul de proiecte nr. POR 2017/2/2.1.A/ITI/1, aferent Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării. Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.
În cadrul prezentului apel se pot depune numai proiecte pentru investițiile localizate pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării (municipiul Tulcea, orașele Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina, precum şi satele aparţinătoare acestora).
Cererile de finanțare se vor putea depune, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS (disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis), începând cu data de 10.05.2017, pe parcursul a 4 luni. Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă, după primele 2 luni de depunere a proiectelor, în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate trebuie să respecte normele de acordare a ajutorului de minimis: valoarea maximă a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei.
Condițiile de accesare a finanțării sunt detaliate în Ghidul specific acestui apel.

Detalii
 |  Data publicarii: 10 aprilie 2017


A fost modificat Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2

A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 (MYSMIS) prin Ordinul 2656 din 5 aprilie 2017 emis de MDRAPFE

Detalii
 |  Data publicarii: 06 aprilie 2017


A fost modificat Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1

A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 prin Ordinul 2655 din 5 aprilie 2017 emis de MDRAPFE

Detalii
 |  Data publicarii: 06 aprilie 2017


Eveniment de informare pentru al treilea apel de propuneri de proiecte in cadrul Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management a Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria, organizeaza la Bucuresti, in data de 11 aprilie 2017, incepand cu ora 10 am, la sediul Autoritatii de Management - Bulevardul Libertatii nr.16, Sala de Consiliu, un eveniment de informare cu potentialii solicitanti de finantare in cadrul Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria, in scopul furnizarii de sprijin in etapa de pregatire a proiectelor. In cadrul acestui eveniment, se vor prezenta noile reguli ale apelului pentru prima etapa, cea de transmitere a scrisorilor de intentie. Termenul limita de transmitere a scrisorilor de intentie este 15 mai 2017, ora 16.
Va rugam sa va inregistrati la adresa robg@mdrap.ro pana in data de 7 aprilie 2017, prin transmiterea formularului de confirmare completat. Agenda evenimentului poate fi descarcata aici. Numarul participantilor este limitat.
Pentru mai multe informatii cu privire la Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, va rugam vizitati pagina web http://www.interregrobg.eu

Detalii
 |  Data publicarii: 04 aprilie 2017


Au fost publicate, spre consultare, Ghidurile solicitantului pentru 5 obiective specifice din Programul Operaţional Regional (POR), dedicate dezvoltării urbane durabile (Axa prioritară 4)

Ghidurile solicitantului pentru 5 obiective specifice din Programul Operaţional Regional (POR), dedicate dezvoltării urbane durabile (Axa prioritară 4), au fost publicate spre consultare publică pe site-ul programului. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, pentru fiecare ghid în parte, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 18 aprilie 2017

Detalii
 |  Data publicarii: 31 martie 2017


MDRAPFE, in calitate de Autoritate Nationala si Punct National de Contact pentru Programul Transnational Dunarea, organizeaza la Galati, in data de 11 aprilie, un eveniment de informare dedicat organizatiilor interesate sa faca parte dintr-o Grupare Europeana de Cooperare Teritoriala, potential beneficiar unic al unui proiect transnational

MDRAPFE, in calitate de Autoritate Nationala si Punct National de Contact pentru Programul Transnational Dunarea, organizeaza la Galati, in data de 11 aprilie, un eveniment de informare dedicat organizatiilor interesate sa faca parte dintr-o Grupare Europeana de Cooperare Teritoriala, potential beneficiar unic al unui proiect transnational. GECT reprezintă în sensul legislației naționale, persoana juridică de drept privat, non profit, cu patrimoniu propriu și având sediul pe teritoriul unui stat membru UE. Aceasta își desfășoară activități de interes public prin care este facilitată cooperare teritorială și se constituie pe teritoriul României sau prin asocierea unor entități eligibile din cel puțin două state dintre care cel puțin unul având statut de stat membru UE. Pentru mai multe detalii, va rugam sa accesati link-ul: http://mdrap.ro/eveniment-de-informare-privind-gruparile-europene-de-cooperare-teritoriala-europeana-ca-potentiali-beneficiari-ai-cooperarii-transnationale

Detalii
 |  Data publicarii: 30 martie 2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene a publicat o Notă de interpretare a unor prevederi din Ghidul specific, aplicabil Apelului nr. POR 2016/2/2.1.A – Microîntreprinderi

Referitor la procedura de întocmire și transmitere a unei cereri de finanțare, prin aplicația electronică MySMIS, AMPOR consideră acceptabilă și conformă cu cerințele ghidului specific, transmiterea (depunerea) unei cereri de finanțare de către persoana împuternicită (care se poate identifica electronic în cadrul MySMIS), cu condiția ca declarațiile în nume propriu (anexe la cererea de finanțare) să fie întocmite și semnate electronic (prin aplicarea unei semnături electronice vizibile) de către reprezentantul legal al solicitantului, înainte de semnarea electronică și încărcarea acestora în MySMIS, de către persoana împuternicită. Anexarea, la cererea de finanțare, a actului de împuternicire rămâne o condiție obligatorie, conform prevederilor ghidului specific. Proiectele pot fi depuse până la data de 27 aprilie 2017, ora 12:00. Evaluarea și selecția proiectelor se realizează în limita alocării financiare disponibile fiecărui regiuni de dezvoltare în parte. În acest sens, organismele intermediare POR publică lunar situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile

Detalii
 |  Data publicarii: 30 martie 2017


Întâlnire de lucru în cadrul proiectului "Transdanube.Pearls" – "Reţeaua pentru mobilitate sustenabilă de-a lungul Dunării"

În data de 28.03.2017, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de partener al proiectului "Transdanube.Pearls" – "Reţeaua pentru mobilitate sustenabilă de-a lungul Dunării", a organizat la Tulcea, primul eveniment cu actorii cheie Evenimentul a reunit peste 25 de participanţi, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din Tulcea, Asociaţiei "Ivan Patzaichin – Mila 23", INCDDD Tulcea, Asociaţiei de Dezvoltare a Turismului în Moldova, ADI ITI DELTA DUNĂRII, operatori în transport public, ONG-uri cu rol în promovarea mobilităţii sustenabile

Detalii
 |  Data publicarii: 29 martie 2017


In data de 27 martie 2017 a fost publicat CORRIGENDUM la Ghidul Specific pentru Apelurile de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice

In data de 27 martie 2017 a fost publicat CORRIGENDUM la Ghidul Specific pentru Apelurile de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice. Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul informatic MySMIS in perioada: 28/02/2017 – 28/08/2017 ora 10.00

Detalii
 |  Data publicarii: 27 martie 2017


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific Axei prioritare 7, Priorităţii de investiţii 7.1 – Apel dedicat zonei de investiţii teritoriale integrate Delta Dunării

In data de 23.03.2017, a fost lansat apelul de proiecte nr. POR 2017/7/7.1/ITI/1, Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice - Apel dedicat zonei de investiţii teritoriale integrate Delta Dunării. Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul informatic MySMIS in perioada: 23/04/2017 – 23/10/2017 ora 12.00

Detalii
 |  Data publicarii: 24 martie 2017


A fost lansat apelul de proiecte aferent priorităţii de investiţii 6.1, dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării

In data de 23.03.2017, a fost lansat apelul de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/ITI/1, aferent Axei prioritare 6 –„Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, dedicat zonei de Investiţie Teritorială integrată Delta Dunării. Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul informatic MySMIS in perioada: 21/04/2017 – 24/08/2018 ora 12:00.

Detalii
 |  Data publicarii: 23 martie 2017


Sesiune de informare Axa Prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru POR 2014 – 2020, va organiza la Brăila (în sala de ședințe a ADR SE, Str. Anghel Saligny nr. 24), în data de 27 martie 2017, începând cu ora 11.00, o sesiune de informare și clarificări dedicată potențialilor beneficiari de finanțare în cadrul Axei Prioritare 1 – Promovarea transferului tehnologic.

Detalii
 |  Data publicarii: 23 martie 2017


A fost lansat cel de-al doilea apel de proiecte aferent axei prioritare 7, priorităţii de investiţii 7.1 din cadrul POR 2014-2020

In data de 21.03.2017, MDRAPFE a lansat cel de-al doilea apel de proiecte aferent axei prioritare 7, priorităţii de investiţii 7.1 din cadrul POR 2014-2020. Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul informatic MySMIS in perioada: 21/04/2017 – 21/10/2017 ora 12:00.

Detalii
 |  Data publicarii: 22 martie 2017


A fost modificat Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/7/7.1/1

In data de 21.03.2017, MDRAPFE a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/7/7.1/1

Detalii
 |  Data publicarii: 22 martie 2017


A fost modificat Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor - Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 - pentru Prioritatea de Investitii 5.1 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

In data de 21.03.2017, MDRAPFE a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor - Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 - pentru Prioritatea de Investitii 5.1 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Detalii
 |  Data publicarii: 22 martie 2017


A fost modificat Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/5/5.2/1

In data de 21.03.2017, MDRAPFE a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/5/5.2/1 ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 5.2.

Detalii
 |  Data publicarii: 22 martie 2017


A fost modificat Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1

In data de 21.03.2017 MDRAPFE a fost modificat Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1. Revizuirea a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește:
- Modelul standard orientativ al contractului de finanțare
- Modelul A ”Opisul cererii de finantare”
- modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale de la 30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectivă

Detalii
 |  Data publicarii: 22 martie 2017


Planificarea evenimentelor cu potentialii solicitanti din cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020
Upcoming events with the potential applicants in the framework of Black Sea Joint Operational Programme 2014 – 2020

Calendarul evenimentelor care vor fi organizate in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 a fost actualizat si publicat pe pagina oficiala a Programului http://blacksea-cbc.net. In contextul lansarii primului apel de propuneri de proiecte, vor fi organizate evenimente cu potentialii solicitanti de finantare din toate tarile participante in cadrul Programului, in scopul furnizarii de sprijin in etapa de pregatire a proiectelor.
The Calendar of events to be organized within the Black Sea Joint Operational Programme 2014 – 2020 has been updated and published on the Programme website http://blacksea-cbc.net. Project preparation workshops will be organized with the potential applicants in all participating countries, in the framework of the 1st call for proposals.

Detalii
 |  Data publicarii: 21 martie 2017


În data de 20 martie 2017 a fost revizuit Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Revizuirea documentului a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului General POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește:
- Modelul standard orientativ al contractului de finanțare;
- Termenul aferent depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate, în etapa precontractuală.
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate. Data limită până la care mai pot fi depuse proiecte - 27.04.2017, ora 12:00.

Detalii
 |  Data publicarii: 20 martie 2017


În data de 14 martie 2017, s-a lansat un apelul de proiecte in cadrul Axei prioritare 5, Prioritatea de investiţii 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban

În data de 14 martie 2017, s-a lansat un apelul de proiecte in cadrul Axei prioritare 5, Prioritatea de investiţii 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban. Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul informatic MySMIS, în perioada 15/04/2017 – 15/10/2017, ora 12.00.

Detalii
 |  Data publicarii: 15 martie 2017


Cu ocazia lansarii celui de-al treilea apel de proiecte aferent Programului de Cooperare Interreg Europe, MDRAPFE organizeaza un eveniment de promovare in cadrul caruia vor fi prezentate noile reglementari din cadrul programului, precum si rezultatele obtinute in cadrul primelor doua apeluri. Evenimentul va fi organizat la Hotel Marshal Garden, Bulevardul Dorobantilor 50 B, sector 1, 010574, Bucuresti, in data de 30 martie 2017, incepand cu ora 9:00

Pentru confirmarea participarii dvs. accesati link-ul de mai jos, pana la data de 27 martie 2017, ora 12. Locurile sunt limitate la 70 de participanți. Un al doilea eveniment se va organiza tot in Bucuresti, in prima saptamana din luna mai, data urmand sa fie comunicata ulterior. Pentru detalii suplimentare, persoana de contact este domnul Dan Balanescu, Consilier in cadrul MDRAPFE, tel 0372.111.369, 0757.577.249, adresa de e-mail dan.balanescu@mdrap.ro.

Detalii
 |  Data publicarii: 15 martie 2017


A fost revizuit Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/102/2/2 pentru IMM-uri

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat în data de 14.03.2017, o revizuire a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/102/2/2, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Detalii
 |  Data publicarii: 15 martie 2017


În data de 13 martie 2017, s-a lansat un nou apel de proiecte in cadrul Axei prioritare 5, Prioritatea de investiţii 5.2 – Apel dedicat zonei de investiţii teritoriale integrate Delta Dunării

În data de 13 martie 2017, AM POR a lansat versiunea finala a Ghidului specific POR 2017/5/5.2/ITI/1 în cadrul Axei Prioritare 5, Priorităţii de Investiţii 5.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, dedicat Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării. Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul informatic MySMIS, în perioada 14/05/2017 – 14/11/2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 13 martie 2017


A fost publicat spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” - 2.2 ITI IMM, apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării.

În data de 13 martie 2017, AM POR publicat spre consultare publică A fost publicat spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” - 2.2 ITI IMM, apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 23 martie 2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 13 martie 2017


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 28 februarie 2017

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est la data de 28 februarie 2017

Detalii
 |  Data publicarii: 10 martie 2017


Cele mai recente decizii referitoare la Programul Operațional Regional 2014 - 2020

Au fost publicate cele mai recente decizii referitoare la Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Procedura scrisa de aprobare a criteriilor de eligibilitate si evaluare tehnica şi financiara aplicabile priorităților de investiții 2.1 (+Lista activități eligibile 2.1.), 5.1, 7.1. din data de 27 februarie 2017 şi Procedura scrisa de aprobare a Raportului Final de Implementare a POR 2007-2013 din data de 28.02.2017

Detalii
 |  Data publicarii: 07 martie 2017


S-a lansat apelul pentru scrisorile de intenție, în vederea identificării expresiilor de interes din partea potențialilor beneficiari ai Axei prioritare 1 din POR 2014-2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru implementarea Axei Prioritare 1 a POR, lansează metodologia pentru scrisoarea de intenție în vederea identificării expresiilor de interes din partea potențialilor beneficiari, respectiv entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) și parcuri științifice și tehnologice (PST), care intenționează să aplice pentru finanțare din POR – Axa prioritară 1 ”Promovarea transferului tehnologic”.

Detalii
 |  Data publicarii: 03 martie 2017


A fost modificat Ghidului General al Solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului

În 23.02.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a publicat ordinul de modificare a Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului

Detalii
 |  Data publicarii: 24 februarie 2017


În data de 22 februarie 2017 AM POR a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului - 2.1.B - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel dedicat Incubatoarelor de Afaceri

În data de 22 februarie 2017 AM POR a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului - 2.1.B - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel dedicat Incubatoarelor de Afaceri. Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: info@mdrap.ro, până la data de 21.03.2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 23 februarie 2017


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 31 ianuarie 2017

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 ianuarie 2017

Detalii
 |  Data publicarii: 13 februarie 2017


În contextul lansării celui de-al doilea apel de proiecte în cadrul Programului Transnațional Dunărea, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate Națională și Punct Național de Contact, organizează în perioada februarie-martie 2017 un număr de 6 evenimente de informare privind lansarea celui de-al doilea apel de proiecte

Evenimentele sunt organizate, după cum urmează: 2 februarie (Suceava, Hotel Imperium), 22 februarie (București, Hotel Ambasador), 24 februarie (Constanța, Hotel Royal), 7 martie (Oradea, Hotel Astoria), 15 martie (Brașov, Hotel Ambient) și 22 martie (Craiova, Hotel Plaza).Cel de-al doilea apel de proiecte se va desfășura în primul semestru al anului 2017, va avea un buget de aproximativ 60 mil euro, fiind finanțat din FEDR, IPA și ENI, condițiile specifice urmând a fi prezentate în cadrul evenimentelor. Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 susţine integrarea politicilor din domeniile selectate (inovare şi responsabilitate socială, mediu şi cultură, conectivitate şi responsabilitate energetică, guvernanţă) în macroregiunea Dunării prin proiecte având un parteneriat transnațional extins, în conformitate cu prevederile comunitare comune şi în strânsă legătură cu obiectivele Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD). Persoanele interesate sunt rugate să completeze formularul de participare indicând evenimentul la care se doreşte înscrierea. Formularele vor fi transmise la adresa de email: dunarea@experttours.ro.

Detalii
 |  Data publicarii: 10 februarie 2017


Lansarea primului apel de propuneri de proiecte in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020

Astazi, 31 ianuarie 2017, se lanseaza primul apel de propuneri de proiecte in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020. Termenul de depunere a cererilor de finantare este 31 mai 2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 31/1/2017

Launching the 1st call for project proposals of the ENI CBC “Black Sea Basin Joint Operational Programme 2014-2020”

On 31st of January 2017, the 1st call for projects proposals within ENI CBC “Black Sea Basin Joint Operational Programme 2014-2020” is launching. The deadline for submitting the project proposals is 31st of May 2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 31/1/2017

ADR Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014 – 2020, va organiza in perioada 03-20 februarie 2017 sesiuni de informare pentru potenţiali beneficiari cu privire la Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

ADR Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014 – 2020, va organiza in perioada 03-20 februarie 2017 sesiuni de informare pentru potenţiali beneficiari cu privire la Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Detalii
 |  Data publicarii: 25/1/2017

A fost prelungit termenul de depunere a proiectelor pe apelul 2.1A pentru microîntreprinderi până la 27.04.2017, ora 12:00

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene a prelungit, până la 27.04.2017, ora 12:00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul Apelului nr. POR 2016/2/2.1.A - Microîntreprinderi, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
Această modificare a fost impusă de demararea cu întârziere a procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul apelului. Cererile de finanțare respinse ca urmare a etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pot fi redepuse, cu condiția respectării noului termen limită. Nu pot fi redepuse proiectele după ce au fost respinse în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară. Toate proiectele redepuse sunt considerate, din punct de vedere procedural, cereri de finanțare nou-depuse.
Evaluarea și selecția proiectelor se realizează în limita alocării financiare disponibile fiecărui regiuni de dezvoltare în parte. În acest sens, ADR Sud-Est va publica lunar situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile.

Detalii
 |  Data publicarii: 20/1/2017

A fost aprobată versiunea finală a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane durabile - Axa Prioritară 4

În data de 20.01.2017 a fost aprobată versiunea finală a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane durabile - Axa Prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Apelul de documente strategice POR/2016/4/, din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

Detalii
 |  Data publicarii: 20/1/2017

ADR Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, va organiza in perioada 26 ianuarie-09 februarie 2017 sesiuni de informare pentru potenţiali beneficiari cu privire la doua apeluri de proiecte lansate in cadrul POR 2014-2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, va organiza sesiuni de informare pentru potenţiali beneficiari cu privire la doua apeluri de proiecte lansate in cadrul POR 2014-2020, respectiv:
• Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice.
• Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul 1 - Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici

Detalii
 |  Data publicarii: 18/1/2017

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 31 decembrie 2016

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 31 decembrie 2016

Detalii
 |  Data publicarii: 9/1/2017

A fost publicat calendarul estimativ al lansarilor apelurilor de proiecte din cadrul POR 2014 – 2020 - actualizat pentru luna decembrie 2016

AM POR a publicat calendarul estimativ al lansarilor apelurilor de proiecte din cadrul POR 2014 – 2020 - actualizat pentru luna decembrie 2016

Detalii
 |  Data publicarii: 4/1/2017

A fost publicat spre consultare publică Ghidul specific POR/8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, din cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3.B. „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, în cadrul Programului Operaţional Regional POR 2014-2020.

În data de 04 ianuarie 2016, AM POR publicat spre consultare publică Ghidul specific POR/8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, din cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3.B. „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, în cadrul Programului Operaţional Regional POR 2014-2020. Eventualele observații/comentarii sau propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail: info@mdrap.ro până în data de 4 februarie 2017, ora 16:00.

Detalii
 |  Data publicarii: 4/1/2017

În data de 28 decembrie 2016, s-a lansat apelul de proiecte aferent priorității de investiţii 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

În data de 28 decembrie 2016, AM POR a lansat apelul de proiecte aferent priorității de investiţii 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte POR/8/8.1/8.3/A/1, Grup vulnerabil: persoane vârstnice, Complementar apelului POCU BUNICII COMUNITĂȚII – Apelul 1 Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici AP 4/PI 9.II/OS 4.4. Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul informatic MySMIS, începând cu data de 28.02.2017, ora 12.00.

Detalii
 |  Data publicarii: 29 decembrie 2016


A fost publicata versiunea revizuita a Ghidului Aplicantului pentru primul apel de propuneri de proiecte din cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020

Aceasta versiune in lucru este supusa unei noi sesiuni de consultari publice. Propunerile dvs. pot fi transmise la Secretariatul Tehnic Comun al Programului, adresa de e-mail office@bsb.adrse.ro, pana la data de 13 ianuarie 2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 28 decembrie 2016


În data de 27 decembrie 2016, s-a lansat apelul de proiecte aferent priorității de investiţii 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice

În data de 27 decembrie 2016, AM POR a lansat apelul de proiecte aferent priorității de investiţii 3.1 – 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice. Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul informatic MySMIS, începând cu data de 28.02.2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 27 decembrie 2016


În data de 23 decembrie 2016, s-a lansat apelul de proiecte aferent priorității de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

În data de 23 decembrie 2016, AM POR a lansat apelul de proiecte aferent priorității de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul informatic MySMIS, începând cu data de 23.02.2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 23 decembrie 2016


În data de 22 decembrie 2016 AM POR a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru POR 2.1A, privind dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în zona ITI Delta Dunării

În data de 22 decembrie 2016 AM POR a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” - 2.1.A ITI Microîntreprinderi, Apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării. Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa info@mdrap.ro, până la data de 21.01.2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 23 decembrie 2016


În data de 21 decembrie 2016 AM POR a publicat a publicat noile modificări ale Ghidurile specifice lansate: 2.1.A, 3.1.A, 5.1, 5.2 şi 7.1

În data de 21 decembrie 2016 AM POR a publicat a publicat noile modificări ale Ghidurile specifice lansate: 2.1.A Microîntreprinderi, 3.1.A Eficienţa energetică - clădiri rezidențiale, 5.1 Patrimoniu natural şi cultural, 5.2 Regenerare urbană şi 7.1 Ocupare forța de muncă în turism

Detalii
 |  Data publicarii: 22 decembrie 2016


Programul Operational Competitivitate 2014-2020 - Actiunea 1.2.1- Ghidul Solicitantului pentru Proiecte Tehnologice Inovative lansat in consultare publica

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Știinţifică și Inovare a lansat in consultare publica Ghidul Solicitantului - Conditii specifice pentru Proiecte Tehnologice Inovative – din cadrul POC 2014-2020, Actiunea 1.2.1 „Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere”. Observatiile cu privire la Ghidul Solicitantului pot fi transmjse pana la data de 07.01.2017, pe adresa de e-mail: dezbateripublice@ancs.ro

Detalii
 |  Data publicarii: 19 decembrie 2016


A fost modificată Anexa 10.8 - Model orientativ la contractul de finanţare

A fost publicat ordinul de modificare şi înlocuire a Anexei 10.8 Model orientativ la contractul de finanţare la Anexa 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1021/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

Detalii
 |  Data publicarii: 08 decembrie 2016


S-a deschis al doilea apel pentru axa prioritară 6 a POR 2014-2020

Începând cu data de 06 decembrie 2016, se deschide apelul nr POR 2016/6/6.1/2, ce se va încheia în data de 6 iulie 2017, ora 15.00. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul integrat de management -aplicația MY SMIS. Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data deschiderii apelului, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 06 ianuarie 2017, ora 15.00. Ghidul Solicitantului - Condițiile specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale conține informațiile specifice axei prioritare 6 a POR 2014-2020, necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR 2016/6/6.1/2, despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selecție, contractare a proiectelor. Deasemenea sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Detalii
 |  Data publicarii: 06 decembrie 2016


ADR Sud-Est a publicat situatia Cererilor de finantare depuse in cadrul POR 2014-2020 la data de 30 noiembrie 2016

ADR Sud-Est a publicat situatia Cererilor de finantare depuse in cadrul POR 2014-2020 si gradul de acoperire a alocarii financiare disponibile la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est la data de 30 noiembrie 2016

Detalii
 |  Data publicarii: 06 decembrie 2016


A fost modificat termenul de închidere a Apelului POR/2016/7/7.1/1 din cadrul Axei prioritare 7 "Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului" – Programul Operațional Regional 2014-2020

Vă informam că a fost modificat termenul de închidere a Apelului POR/2016/7/7.1/1 - Prioritatea de investiţii 7.1: "Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilitatii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice (lnvestitii în infrastructura de turism). Astfel, termenul de depunere a cererilor de finanţare a fost prelungit din data de 02.12.2016 până la data de 05.12.2016, ora 17.00.

Detalii
 |  Data publicarii: 29 noiembrie 2016


În atenția potențialilor beneficiari de finanțare în cadrul Axei prioritare 7 "Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului" – Programul Operațional Regional 2014-2020

În data de 02.12.2016 se va închide Apelul POR/2016/7/7.1/1 - Prioritatea de investiții 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism). Conform Ghidului specific modificat în data de 13 octombrie 2016, termenul de depunere a cererilor de finantare este 02.12.2016, la finalul programului de lucru al Agenției de Dezvoltare Regională la sediul căreia se depun proiectele.

Detalii
 |  Data publicarii: 24 noiembrie 2016


În atenția potențialilor beneficiari de finanțare în cadrul Axei prioritare 5 "Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural" – Programul Operațional Regional 2014-2020

În data de 25.11.2016 se vor închide apeluri de proiecte POR/2016/5/5.1/1 si POR/2016/5/5.2/1 din cadrul Axei prioritare 5 Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Conform Ghidurilor specifice pentru cele două apeluri modificate în data de 13 octombrie 2016, termenul de depunere a cererilor de finantare este 25.11.2016, la finalul programului de lucru al Agenției de Dezvoltare Regională la sediul căreia se depun proiectele.

Detalii
 |  Data publicarii: 24 noiembrie 2016


ADR Sud-Est a publicat situatia Cererilor de finantare depuse in cadrul POR 2014-2020 la data de 16 noiembrie 2016

ADR Sud-Est a publicat situatia Cererilor de finantare depuse in cadrul POR 2014-2020 si gradul de acoperire a alocarii financiare disponibile la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est la data de 16 noiembrie 2016

Detalii
 |  Data publicarii: 18 noiembrie 2016


Ghidul solicitantului pentru POR 7.1, privind dezvoltarea durabilă a turismului în zona ITI Delta Dunării a fost publicat spre consultare

AM POR a publicat în data de 15.11.2016, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 7 – „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului", Prioritatea de investiții 7.1 – „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism)", apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la data de 16.12.2016.

Detalii
 |  Data publicarii: 18 noiembrie 2016


Caravana POR 2014-2020 continua in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020 va organiza in luna decembrie sesiuni de informare pentru potentialii beneficiari cu privire la apelurile de proiecte ce urmeaza a fi lansate in cadrul POR 2014-2020

Detalii
 |  Data publicarii: 16 noiembrie 2016


Calendarul estimativ al lansarilor apelurilor de proiecte din cadrul POR 2014 – 2020 - noiembrie 2016

Calendarul estimativ al lansarilor apelurilor de proiecte din cadrul POR 2014 – 2020 - noiembrie 2016

Detalii
 |  Data publicarii: 16 noiembrie 2016


Sesiuni de instruire pentru personalul propriu

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est are in derulare, pe parcursul lunii noiembrie, o serie de cursuri de formare a personalului propriu.

Detalii
 |  Data publicarii: 16 noiembrie 2016


Stadiul implementarii POR 2007-2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 31 octombrie 2016

Stadiul implementarii POR 2007-2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 31 octombrie 2016

Detalii
 |  Data publicarii: 14 noiembrie 2016


Stadiul absorbtie POR 2007-2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 31 octombrie 2016

Stadiul absorbtie POR 2007-2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 31 octombrie 2016

Detalii
 |  Data publicarii: 14 noiembrie 2016


In data de 17 noiembrie 2016, incepand cu ora 12.00, in Sala Mare de sedinte a Consiliului Judetean Vrancea, Focsani, judetul Vrancea, va avea loc reuniunea Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

In data de 17 noiembrie 2016, incepand cu ora 12.00, in Sala Mare de sedinte a Consiliului Judetean Vrancea, Focsani, judetul Vrancea, va avea loc reuniunea Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. Ordinea de zi si materialele de sedinta au fost trimise spre consultare membrilor CDR SE.

Detalii
 |  Data publicarii: 11 noiembrie 2016


Conferinta de Lansare a proiectului „REMEDY – Vocea trecutului - Rememorare in diversitate”, cod proiect 577318-CITIZ-1-2016-1-IT-CITIZ-REMEM, finantat cu sprijinul Comisiei Europene, prin Programul “Europa pentru cetateni”.

In perioada 4-5 noiembrie 2016, a avut loc Conferinta de Lansare a proiectului „REMEDY – Vocea trecutului - Rememorare in diversitate”, cod proiect 577318-CITIZ-1-2016-1-IT-CITIZ-REMEM, finantat cu sprijinul Comisiei Europene, prin Programul “Europa pentru cetateni”. Evenimentul a fost organizat de catre Primaria comunei Geraci Siculo, din Regiunea Sicilia, Italia, in calitate de lider al proiectului.

Detalii
 |  Data publicarii: 09 noiembrie 2016


Anunt angajare pentru Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020
Vacancy announcement for the Joint Technical Secretariat of the Joint Operational Programme Romania - Ukraine 2014–2020

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava caută candidați pentru ocuparea unor posturi vacante ale Secretariatului Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020
Regional Office for Cross Border Cooperation Suceava is currently looking for candidates to fill the following job positions for supporting the activities of the Joint Technical Secretariat (JTS) of the Joint Operational Programme Romania - Ukraine 2014-2020

Detalii
 |  Data publicarii: 08 noiembrie 2016


AM POR a publicat spre consultare Ghidul aferent priorității de investiții 6.1 (stimularea mobilității regionale) pentru zona ITI Delta Dunării

În data de 01 noiembrie 2016, AM POR a publicat spre consultare Ghidul specific priorității de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale - apel dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării. Eventualele observații sau comentarii pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la 25.11.2016.

Detalii
 |  Data publicarii: 03 noiembrie 2016


AM POR a publicat spre consultare ghidurile aferente priorităților de investiții 5.1. (patrimoniu natural și cultural) și 5.2. (revitalizarea orașelor) zona ITI Delta Dunării

În data de 01 noiembrie 2016, AM POR a publicat spre consultare ghidurile specifice priorităților de investiții: 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural" și 5.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului - apeluri dedicate zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării. Eventualele observații sau comentarii pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la 30.11.2016.

Detalii
 |  Data publicarii: 03 noiembrie 2016


AM POR a publicat Ghidul specific pentru prioritatea de investiții 2.2 - ”Sprijinirea creării și extinderea capacitățiilor avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” – a doua consultare publică

Noua versiune a ghidului specific pentru prioritatea de investiții 2.2 este rezultatul analizei a aproximativ 860 de întrebări, propuneri și observații primite pe parcursul primei etape de consultări. Eventualele observații sau comentarii pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la 11.11.2016.

Detalii
 |  Data publicarii: 03 noiembrie 2016


AM POR a publicat centralizatorul propunerilor, observațiilor și întrebărilor primite în cadrul consultării publice aferent priorității 2.2

În data de 01 noiembrie 2016, AM POR a publicat publicat centralizatorul propunerilor, observațiilor și întrebărilor primite în cadrul consultării publice aferent priorității 2.2. În cadrul Centralizatorului sunt incluse răspunsurile la solicitările de clarificări/observații/propuneri/întrebări primite în perioada 25.07.2016-14.10.2016

Detalii
 |  Data publicarii: 01 noiembrie 2016


ADR Vest, în parteneriat cu Tehimpuls - Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic, organizează Innomatch 2016 – Conferință și Eveniment Internațional de Întâlniri Bilaterale

În data de 9 noiembrie 2016, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în parteneriat cu Tehimpuls - Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic, organizează Innomatch 2016 – Conferință și Eveniment Internațional de Întâlniri Bilaterale

Detalii
 |  Data publicarii: 25 octombrie 2016


În data de 13 octombrie 2016 AM POR a publicat a publicat noile modificări ale Ghidului General POR precum şi pentru Ghidurile specifice lansate: 2.1.A, 3.1.A, 5.1, 5.2, 6.1 şi 7.1

În data de 13 octombrie 2016 AM POR a publicat a publicat noile modificări ale Ghidului General POR precum şi pentru Ghidurile specifice lansate: 2.1.A Microîntreprinderi, 3.1.A Eficienţa energetică - clădiri rezidențiale, 5.1 Patrimoniu natural şi cultural, 5.2 Regenerare urbană, 6.1 Drumuri judeţene şi 7.1 Ocupare forța de muncă în turism

Detalii
 |  Data publicarii: 14 octombrie 2016


Formularul de inregistrare la Forumul de parteneriat organizat in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020, in Turcia, la Istanbul, in data de 24 noiembrie 2016 / The Registration Form for the Partner Forum for potential project lead partners and partners, organised in Turkey - Istanbul, on November 24th 2016

Formularul de inregistrare la Forumul de parteneriat organizat in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020, in Turcia, la Istanbul, in data de 24 noiembrie 2016 este disponibil mai jos
The Registration Form for the Partner Forum for potential project lead partners and partners, organised in Turkey - Istanbul, on November 24th 2016, is available here

Detalii
 |  Data publicarii: 13 octombrie 2016


Sesiuni de informare privind Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 vor fi organizate in perioada 8 noiembrie-8 decembrie 2016 / Information seminars regarding Black Sea Basin ENI CBC Programme 2014-2020 will be organized between 8 November and 8 December 2016

Sesiuni de informare privind Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 organizate la Burgas/Bulgaria in data de 8 noiembrie 2016, la Constanta/Romania in data de 10 noiembrie 2016 si la Salonic/Grecia in data de 8 decembrie 2016
Information seminars which will be organized in Burgas-Bulgaria on 8 November 2016, in Constanta-Romania on 10 November 2016 and in Thessaloniki-Greece on 8 December 2016

Detalii
 |  Data publicarii: 11 octombrie 2016


ADR Sud-Est in calitate de Secretariat Tehnic Comun (STC) al Programului Operational Comun (POC) Bazinul Marii Negre 2014-2020, intentioneaza sa achizitioneze serviciul de organizare evenimente

Descrierea contractului:
- în perioada noiembrie – decembrie 2016, 3 sesiuni de informare (câte una în România, Bulgaria, Grecia), cu durată a 1 zi fiecare, la care vor fi invitaţi potenţialii solicitanţi de finanţare din aceste țări.
- în luna noiembrie 2016, la Istanbul, un forum de parteneriat având ca principal obiectiv sprijinirea potentialilor solicitanti din țările participante în identificarea de idei de proiecte şi de potenţiali parteneri pentru viitoare proiecte comune.
Cerintele specifice privind serviciile mentionate mai sus sunt prezentate in Caietul de Sarcini atasat. Detalii suplimentare sau solicitari de clarificari se vor putea face in scris pe e-mail la adresa gabi.neagu@adrse.ro.

Detalii
 |  Data publicarii: 06 octombrie 2016


Forum pentru identificarea de idei de proiecte si de parteneri - Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020, Locatie: Istanbul - Tucia, Data: 24 noiembrie 2016
Partner Forum - Black Sea Basin ENI CBC Programme 2014-2020, Venue: Istanbul, Date: November 24th 2016

Formularul pentru inregistrarea participantilor va fi disponibil pe pagina web a Programului http://blacksea-cbc.net/, in cel mai scurt timp. Inregistrarea va fi deschisa pana pe data de 4 noiembrie 2016. Pot fi inregistrati maximum 2 reprezentanti din cadrul aceleiasi organizatii, selectia participantilor urmand a se va realiza dupa principiul “primul venit, primul servit”. Se va urmari o reprezentativitate echilibrata a tuturor tarilor din cadrul Programului. Persoanele selectate vor fi anuntate cu privire la locatia evenimentului. Varianta preliminara a agendei evenimentului este disponibila aici.
The registration template will be available shortly on the Programme website http://blacksea-cbc.net/. The registration will be open until 4th of November 2016. The number of participants will be limited to a maximum of 2 per organisation. The selection of participants will be made on a “first come first served” basis while ensuring a balanced representation per country. Persons selected to participate will be informed afterwards regarding the venue of the event. The event draft agenda is available here.

Detalii
 |  Data publicarii: 04 octombrie 2016


ADR Sud-Est a publicat situatia Cererilor de finantare depuse in cadrul POR 2014-2020 la data de 30 septembrie 2016

ADR Sud-Est a publicat situatia Cererilor de finantare depuse in cadrul POR 2014-2020 si gradul de acoperire a alocarii financiare disponibile la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

Detalii
 |  Data publicarii: 30 septembrie 2016


Cel de-al 2-lea Forum dedicat identificarii de idei de proiecte si de parteneri – Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 – 2020 / Second Partnership Forum of the ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020

Ca urmare a interesului crescut al potentialilor beneficiari manifestat in cadrul primului Forum organizat la Constanta, in data de 14 Iulie 2016, impreuna cu evenimentul de lansare a Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 – 2020, Autoritatea de Management a Programului Marea Neagra 2014-2020 va organiza un eveniment similar, in data de 24 noiembrie 2016, in Istanbul/Turcia. In perioada imediat urmatoare va fi disponibila agenda evenimentului.
Following the great interest of the potential beneficiaries in the 1st Partnership Forum organized in Constanta (14th of July 2016), back to back with the Launching Conference of the BSB Programme 2014-2020, and the needs of potential applicants for support in finding partners, the Programme Managing Authority decided to organize a subsequent similar event, on 24th of November, 2016, in Istanbul/Turkey. Additional information regarding the proposed agenda will follow.

Data publicarii: 22 septembrie 2016


În data de joi, 22 septembrie 2016, la Sala ”Avram Iancu” din cadrul Senatului României va avea loc Conferința Națională SUERD „Dezvoltare integrată urbană, portuară și turistică – oportunități de finanțare UE”

Evenimentul are in vedere formularea unui document orientativ care sa conduca la racordarea legislativ si procedurala a Romaniei in vederea accesarii Fondului European pentru Investitii Strategice si a celorlalte programe care presupun cooperarea in sistem public-privat sau a parteneriatelor strategice cu caracter transnational, in special cu partenerii din statele vecine, dar si cu aliati strategici precum Landurile Baden Wurttemberg si Bavaria.

Detalii
 |  Data publicarii: 15 septembrie 2016


AM POR a lansat în data de 06.09.2016, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operaţiunea A–„Clădiri rezidenţiale”, apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării.

AM POR a lansat în data de 06.09.2016, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operaţiunea A–„Clădiri rezidenţiale”, apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la data de 5 octombrie 2016.

Detalii
 |  Data publicarii: 06 septembrie 2016


AM POR a publicat o nouă revizuire a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Modificarea documentului a vizat revizuirea, în Ghidul specific – Secțiunea 5 „Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor”, a paragrafului prin care se face trimitere la Ghidul general – secțiunea 8 ”Verificarea, evaluare, selecția și contractarea proiectelor”. Această modificare a fost impusă de particularitățile derulării procesului de verificare, evaluare și contractare a proiectelor prin intermediul sistemului electronic MySMIS, ce nu au făcut obiectul Ghidului general. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate. Perioada în care se pot depune proiecte a rămas neschimbată, respectiv 27.07.2016-27.01.2017.

Detalii
 |  Data publicarii: 29/8/2016

ADR Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar (OI POR) pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020 a încheiat în data de 24 august 2016 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, contractul de finanțare pentru proiectul ”Sprijin pentru ADR SE în perioada 2016 – 2017 în vederea implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est”

Prin proiect se va asigura sprijinul financiar necesar OI POR SUD-EST pentru implementarea transparentă și eficientă a Programul Operațional Regional 2014 - 2020, prin îndeplinirea corespunzătoare și la timp a tuturor activităților specifice atribuțiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Detalii
 |  Data publicarii: 29/8/2016

ADR Sud-Est, in calitate de Secretariat Tehnic Comun (STC) al Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 a incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate Comuna de Management pentru Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre, contractul de finantare pentru sprijinirea activitatilor desfasurate de catre Secretariatul Tehnic Comun privind implementarea Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020.

Obiectul acestui Contract il reprezinta acordarea finantarii necesare in vederea realizarii de catre ADR SE/STC a activitatilor ce decurg din atributiile delegate prin Acordul Cadru privind implementarea Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020, incheiat intre parti in data de 09.11.2015.

Detalii
 |  Data publicarii: 26/8/2016

Consultare publica a Ghidului Aplicantului (varianta in lucru) pentru primul apel de propuneri de proiecte in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020

Ghidul Aplicantului prezinta informatii importante cu privire la pregatirea propunerilor de proiecte, respectiv: aplicanti eligibili, aria geografica pentru implementarea proiectelor, dimensiunea proiectelor, buget disponibil si cheltuieli eligibile, modalitatea de completare si transmitere a aplicatiilor in format electronic, criteriile si procedura de selectie a aplicatiilor, alte informatii relevante. Recomandarile si sugestiile dvs. pentru imbunatatirea variantei in lucru a Ghidului Aplicantului, precum si orice alte intrebari cu privire la continutul acestuia, vor fi transmise Secretariatului Tehnic Comun al Programului, la adresa de e-mail office@bsb.adrse.ro, pana la data de 23 Septembrie 2016.

Detalii
 |  Data publicarii: 25/8/2016

ADR Sud-Est a lansat in data de 17.08.2016 procedura de licitatie deschisa pentru „Acord-cadru de servicii de evaluare a proiectelor depuse în cadrul POR 2014–2020 in Regiunea Sud–Est”.

Documentatia necesara intocmirii ofertelor se poate obtine gratuit de pe site-ul SEAP www.e-licitatie .ro la sectiunea Anunt de participare. Numarul anuntului de participare este: 169172/17.08.2016. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: cel mai bun raport calitate pret.
Durata Acordului Cadru: 24 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor. Termen limita de depunere a ofertelor: 22.09.2016 ora 16.00. Operatorul economic va depune oferta in sectiunile corespunzatoare oferite de sistemul electronic-SEAP (oferta tehnica si oferta financiara).

Data publicarii: 23/8/2016

In perioada 15-16 septembrie 2016, Adunarea Regiunilor Europene (ARE) organizeaza, în Batumi, capitala Republicii Autonome Ajara – Georgia, a 6-a ediție a Summit-lui Mării Negre

Agenda Summit-ului include prezentări ale Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, precum și trei workshop-uri tematice, respectiv: business și antreprenoriat în agricultură; provocări de mediu pentru regiunile Mării Negre; dezvoltare / creștere sustenabilă folosind rețele de învățare.

Detalii
 |  Data publicarii: 22/8/2016

AM POR a publicat răspunsurile la întrebările referitoare la Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A – Microîntreprinderi.

AM POR a publicat răspunsurile la întrebările frecvente legate de "Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Detalii
 |  Data publicarii: 19/8/2016

Ministerul Fondurilor Europene a emis Ordinul 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene

Ordinul MFE nr. 1284/2016 intră în vigoare începând cu data de 12 august 2016 si reglementează regimul juridic al achiziţiilor efectuate de solicitanții sau beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile ESI, Mecanismele financiare SEE și Norvegian, Programul de cooperare Elvețiano-Român

Detalii
 |  Data publicarii: 17/8/2016

ADR Sud-Est va organiza in data de 9 august 2016 la Braila, o intalnire de lucru cu reprezentantii celor 5 municipii resedinta de judet din Regiunea de Sud-Est, eligibile pentru a primi finantare in cadrul Axei Prioritare 4 - „Dezvoltare urbana durabila”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est va organiza in data de 9 august 2016, incepand cu ora 11, la Braila, str Anghel Saligny nr 24, et 2 – sala de conferinte a ADR SE, o intalnire de lucru cu reprezentantii celor 5 municipii resedinta de judet din Regiunea de Sud-Est, eligibile pentru a primi finantare in cadrul Axei Prioritare 4 - „Dezvoltare urbana durabila”, respectiv municipiile Braila, Buzau, Constanta, Focsani si Galati

Detalii
 |  Data publicarii: 8/8/2016

AM POR a lansat în data de 25.07.2016 spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

AM POR a lansat în data de 25.07.2016 spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la data de 24.08.2016

Detalii
 |  Data publicarii: 25 iulie 2016


In data de 14 iulie 2016 a avut loc, la Constanta, Conferinta de lansare a Programului Operational Comun (POC) Bazinul Marii Negre 2014-2020 si Forumul pentru identificarea de idei de proiecte si de parteneri

In data de 14 iulie 2016 a avut loc, la Constanta, Conferinta de lansare a Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020. Evenimentul a fost organizat de catre Secretariatul Tehnic Comun al Programului, in colaborare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management.

Detalii
 |  Data publicarii: 15 iulie 2016


AM POR a lansat în consultare publică ”Documentul cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”

AM POR a lansat în consultare publică până pe data de 12 august 2016 ”Documentul cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. Eventualele observaţii sau comentarii se pot transmite la adresa de email: info@mdrap.ro, până la data de 12 august 2016, ora 14.00.

Detalii
 |  Data publicarii: 13 iulie 2016


A fost revizuit ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.1.A - Microîntreprinderi

AM POR a publicat în data de 11.07.2016, varianta revizuită a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Detalii
 |  Data publicarii: 12 iulie 2016


Conferinta de lansare a Programului Operational Comun (POC) Bazinul Marii Negre 2014-2020 si Forumul pentru identificarea de idei de proiecte si de parteneri

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 si Secretariatul Tehnic Comun organizeaza Conferinta de lansare a Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 si Forumul pentru identificarea de idei de proiecte si potentiali parteneri.

Detalii
 |  Data publicarii: 05 iulie 2016


Finalizarea proiectului “4GreenInn - Inovare in domeniul managementului sustenabil al ariilor naturale protejate”

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est a implementat, in perioada 6.07.2013 – 30.06.2016, proiectul 4GreenInn „Inovare in domeniul managementului sustenabil al ariilor naturale protejate” finantat in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2007-2013, Prioritatea 2 - Utilizarea în comun a resurselor si competentelor pentru protejarea si conservarea mediului, Masura 2.2 – Promovarea cercetarii si inovarii in domeniul conservarii si protejarii ariilor naturale protejate. Proiectul a fost coordonat de catre Municipalitatea din Burgas/Bulgaria si derulat in parteneriat cu Centrul de Afaceri Internationale si Dezvoltare Economica/Georgia si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est/Romania.

Detalii
 |  Data publicarii: 30 iunie 2016


Rezultatele finale ale procesului de recrutare si selectie pentru personalul Secretariatului Tehnic Comun in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020

The final results for the recruitment process organised for the Joint Technical Secretariat within the Black Sea Basin Joint Operational Programme 2014-2020

Detalii
 |  Data publicarii: 29 iunie 2016


Au fost actualizate Ghidurilor Solicitantului aferente Prioritatilor de investitii 5.1, 5.2, 6.1 si 7.1

AM POR a publicat in data de 21.06.2016, variantele actualizate pentru Ghidurile Solicitantului: POR/2016/5/5.1/1 aferent Prioritatii de investitii 5.1, POR/2016/5/5.2/1 aferent Prioritatii de investitii 5.2, POR/2016/6/6.1/1 aferent Prioritatii de investitii 6.1 si POR/2016/7/7.1/1 aferent Prioritatii de investitii 7.1. Corrigendum-urile au fost integrate in cadrul Ghidurilor Specifice lansate, variantele complete si actualizate sunt disponibile in sectiunea - "Sesiuni Active POR 2014-2020".

Detalii
 |  Data publicarii: 22 iunie 2016


AM POR a lansat spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 8.1 – grup vulnerabil „persoane vârstnice”

Luni 06 iunie 2016, AM POR a lansat spre consultare publică Ghidul specific pentru axa prioritară 8, prioritatea de investiţie 8.1, obiectivul specific 8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, operaţiunea A grup vulnerabil persoane vârstnice, intitulat Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 ”Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiție 8.1, Obiectivul specific 8.3 ”Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Operaţiunea A - grup vulnerabil persoane vârstnice - Apelul de proiecte 8.3.A. – grup vulnerabil persoane vârstnice. Eventualele observații sau comentarii la Ghid se pot transmite la adresa de email info@mdrap.ro, până la data de 06 iulie 2016, ora 16.00.

Detalii
 |  Data publicarii: 06 iunie 2016


ADR Sud-Est va organiza in perioada 08-22 iunie 2016 sesiuni de informare pentru potenţiali beneficiari cu privire la apelul de proiecte lansat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 2 - ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”

ADR Sud-Est va organiza in perioada 08-22 iunie 2016 sesiuni de informare pentru potenţiali beneficiari cu privire la apelul de proiecte lansat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 2 - ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Detalii
 |  Data publicarii: 31 mai 2016


A fost lansat apelul de proiecte - Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiție 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial.

AM POR a lansat apelul de proiecte pentru Microîntreprinderi (Prioritatea de investiție 2.1.A din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiție 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial). Proiectele vor putea fi depuse in perioada 27 iulie 2016, ora 12:00 - 27 ianuarie 2017, ora 12:00.

Detalii
 |  Data publicarii: 26 mai 2016


Camera de Comert si Industrie Romano - Germana organizeaza si anul acesta, pentru a cincea oara consecutiv, standul comun al Romaniei la EXPO REAL

Cea de-a 19- a editie a celui mai mare targ din Europa pentru proiecte imobiliare si investitii la nivel international, va asteapta sa intrati in contact direct cu potentialii Dumneavoastra parteneri de afaceri la München, intre 4-6 octombrie 2016.

Detalii
 |  Data publicarii: 26 mai 2016


Ordinul 755/25 mai 2016 pentru modificarea Ordinului 1021/4 noiembrie 2015 pentru aprobarea “Ghidului Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”

Ghidul general al solicitantului aferent Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 a fost modificat, ca urmare a unor noi reglementări europene şi naţionale, prin Ordinul 755 din 25 mai 2016.

Detalii
 |  Data publicarii: 26 mai 2016


Inițierea procedurilor de atribuire de către autoritățile contractante în SEAP va fi întreruptă temporar până la data de 15 iunie 2016.

Începând cu data de 26.05.2015, data intrării în vigoare a noilor legi în domeniul achizițiilor publice și totodată a abrogării prevederilor referitoare la evaluarea documentațiilor de atribuire de către ANAP, dar și a Hotărârii Guvernului nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică prin mijloace electronice din Ordonața de urgență a Guvernului nr. 34/2006, inițierea procedurilor de atribuire de către autoritățile contractante în SEAP va fi întreruptă temporar până la data de 15 iunie 2016. Pe această perioadă, Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) nu va fi funcțional.

Detalii
 |  Data publicarii: 26 mai 2016


ADR Sud-Est va organiza la Tulcea in data de 27 aprilie 2016 o sesiune de informare pentru potentialii beneficiari din cadrul POR 2014-2020

Sesiunea de informare se va desfasura la Tulcea, in data de 27.04.2016, la Hotel Delta 4*, Sala Toma Caragiu incepand cu ora 11.00 si vizeaza prezentarea a 4 apeluri lansate in cadrul POR 2014-2020: Prioritatile de investitie 3.1, 5.1, 5.2 si 7.1, instruiri privind utilizarea MySMIS, precum si prezentarea Manualului de Identitate Vizuala POR 2014-2020, editia I.

Detalii
 |  Data publicarii: 19 aprilie 2016


A fost publicat Ordinul MFE nr. 427/2016 - privind aprobarea Procedurii simplificate aplicata de solicitantii privati de finantare din instrumente structurale 2014-2020

Ordinul MFE nr. 427/01.04.2016 - privind aprobarea Procedurii simplificate aplicata de solicitantii privati de finantare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari

Detalii
 |  Data publicarii: 15 aprilie 2016


Fiecare judet din Romania va beneficia de un punct unic de informare, in cadrul Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala, dedicat tuturor finantarilor nationale si europene

Asociatia Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala din Romania – ROREG a semnat protocolul de colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene dedicat infiintarii unui punct unic de informare si consiliere, in fiecare judet, cu privire la accesarea fondurilor nationale si europene.

Detalii
 |  Data publicarii: 13 aprilie 2016


Anunt angajare pentru Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 / Vacancies announcement for the Joint Technical Secretariat for the Black Sea Basin Joint Operational Programme 2014-2020

Pentru informatii detaliate cu privire la procedura de selectie si recrutare, va rugam sa descarcati anuntul de angajare. / Detailed information related to the vacancies, selection criteria, as well as the application and recruitment procedure can be found in the announcement which can be downloaded here.

Detalii
 |  Data publicarii: 11 aprilie 2016


A fost lansat apelul de proiecte de investitii in infrastructura de turism: Prioritatea de investitii - 7.1

AM POR a lansat apelul de proiecte de investitii in infrastructura de turism (Prioritatea de investitii 7.1). Proiectele vor putea fi depuse in perioada 01 iunie, ora 12:00 - 02 decembrie 2016, ora 12:00.

Detalii
 |  Data publicarii: 04 aprilie 2016


Ambasada Austriei prezinta ultimele informatii despre noutati economice relevante din Austria, oportunitati de afaceri, evenimente viitoare, publicatii de interes

Ultima editie a newsletter-ului Austrian Business News, de aceasta data cu accent pe constructii si infrastuctura.

Detalii
 |  Data publicarii: 04 aprilie 2016


ADR Sud-Est va organiza in perioada 06-19 aprilie 2016 sesiuni de informare pentru potentialii beneficiari din cadrul POR 2014-2020

Sesiunile de informare se vor desfasura dupa calendarul atasat si vizeaza prezentarea a 4 apeluri lansate in cadrul POR 2014-2020: Prioritatile de investitie 3.1, 5.1, 5.2 si 7.1, instruiri privind utilizarea MySMIS, precum si prezentarea Manualului de Identitate Vizuala POR 2014-2020, editia I.

Detalii
 |  Data publicarii: 1 aprilie 2016


A fost lansata aplicatia informatica MySMIS 2014

Ministerul Fondurilor Europene a lansat aplicatia informatica MySMIS 2014 – modulele „Definire Apel” si „Depunerea cererii de finantare”. Prin intermediul acestui sistem informatic potentialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020.

Detalii
 |  Data publicarii: 29 martie 2016


Au fost lansate 2 noi apeluri de proiecte in cadrul POR 2014-2020

AM POR a lansat 2 noi apeluri - Axa prioritara 5 - Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultura si de Prioritatea de investitii 5.2 - Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului. Depunerea de proiecte va avea loc intre 25.05.2016, ora 12:00 si 25.11.2016, ora 12:00.

Detalii
 |  Data publicarii: 25 martie 2016


A fost aprobat Manualul de Identitate Vizuala Regio 2014-2020

Manualul de identitate vizuala pentru Programului Operational Regional a fost elaborat pentru a sprijini Autoritatea de Management pentru POR , Organismele Intermediare si beneficiarii de finantare prin POR (autoritati locale, IMM-uri, ONG-uri si alte institutii) in indeplinirea masurilor de informare si publicitate de care acestea sunt responsabile. Manualul de identitate vizuala Regio 2014-2020 se va folosi pentru toate materialele ce promoveaza POR 2014-2020: panouri publicitare, placi permanente, afise, publicatii si alte materiale cu caracter informativ (inclusiv CD-uri si DVD-uri), materiale audio-video, site-uri web, comunicate de presa, prezentari, anunturi publicitare.

Detalii
 |  Data publicarii: 16 martie 2016


Au fost lansate primele 2 apeluri de proiecte in cadrul POR 2014-2020

AM POR a lansat primele doua apeluri de proiecte pentru prioritatile de investitii 3.1. Operatiunea A. Cladiri rezidentiale si 6.1. Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN - T, inclusiv a nodurilor multimodale. Depunerea de proiecte in cadrul celor doua prioritati de investitii va fi posibila incepand cu data de 16 mai 2016.

Detalii
 |  Data publicarii: 15 martie 2016


Lansarea primelor apeluri de proiecte din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020

In cursul saptamanii trecute a avut loc la Bucuresti reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional 2014-2020 (CMPOR) - unde a fost aprobat calendarul de lansare a apelurilor de proiecte pentru sase prioritati de investitii din cadrul POR 2014-2020, pentru care ghidurile solicitantului au trecut deja prin etapa de consultare publica. Conform documentului, pana pe 12 martie 2016, vor fi lansate liniile pentru imbunatatirea infrastructurii rutiere si sprijinirea eficientei energetice. Conform estimarilor autoritatilor, pana pe 1 aprilie 2016 vor fi lansate si celelalte linii de finantare pentru care au fost publicate ghiduri spre consultare.

Detalii
 |  Data publicarii: 08 martie 2016


Inscriere competitie Premiul European al Peisajului acordat de catre Consiliul Europei editia a 5-a, 2016-2017

Conventia Europeana a Peisajului are drept scop promovarea protectiei, gestiunii si amenajarii peisajelor europene si organizarea cooperarii europene in acest domeniu.

Detalii
 |  Data publicarii: 08 martie 2016


Ministerul Fondurilor Europene (MFE) face precizări referitoare la Certificatul digital calificat pentru aplicația IT MySMIS 2014

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) precizează că numai reprezentantul legal (sau împuternicit) al unei persoane juridice care dorește să depună o cerere de finanțare are nevoie de certificat digital calificat. Persoana juridică respectivă se poate înscrie în sistem numai prin folosirea acestuia. Cei care vor contribui la elaborarea cererii de finanțare și, ulterior, la implementarea proiectului unei persoane juridice (ex. membri în echipa de proiect, consultanți etc.), nu au nevoie de certificat digital, dar vor avea nevoie să primească o validare de la persoana juridică la care se asociază (mai precis de la reprezentantul legal/ împuternicit al acesteia).

Detalii
 |  Data publicarii: 03 martie 2016


Ministerul Fondurilor Europene (MFE) anunță că în perioada 8 – 18 martie 2016 va fi disponibil pentru a fi testat de către public modulul ”Depunerea cererii de finanțare” al aplicației MySMIS 2014

Orice persoana juridica interesata de testarea aplicatiei IT trebuie sa fie inregistrata in sistem de catre reprezentantul legal sau un imputernicit al acestuia, obligatoriu prin utilizarea propriului Certificat digital calificat pentru semnarea electronica a documentelor

Detalii
 |  Data publicarii: 29 februarie 2016


AM POR a publicat a doua varianta de lucru pentru Ghidul Solicitantului pentru prioritatea 2.1 - Microintreprinderi

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a lansat in vederea unei noi consultari publice „Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 2.1 – microintreprinderi”, cu termen de transmitere a eventualelor observatii/comentarii pana la data de 01 martie 2016, orele 16.00, la adresa de email info@mdrap.ro

Detalii
 |  Data publicarii: 24 februarie 2016


In data de 17 februarie 2016, incepand cu ora 12.00, in Sala de Conferinte a Consiliului Judetean Vrancea, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

In data de 17 februarie 2016, incepand cu ora 12.00, in Sala de Conferinte a Consiliului Judetean Vrancea, Focsani, judetul Vrancea, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.

Detalii
 |  Data publicarii: 17 februarie 2016


Guvernul a aprobat normele metodologice pentru gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Guvernul a aprobat normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Detalii
 |  Data publicarii: 04 februarie 2016


Proceduri de atribuire, de către beneficiarii privaţi, a contractelor de lucrări, furnizare bunuri sau prestare servicii

Procedurile de atribuire, de către beneficiarii privaţi, a contractelor de lucrări, furnizare bunuri sau prestare servicii, se vor derula în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 3123/2015 privind aplicarea pentru perioada 2014-2020 a procedurii simplificate aplicată de beneficiarii private în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin Mecanismele Financiare SEE şi Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

Detalii
 |  Data publicarii: 03 februarie 2016


Stadiul implementarii POR 2007-2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 31 decembrie 2015

Stadiul implementarii POR 2007-2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 31 decembrie 2015

Detalii
 |  Data publicarii: 18 ianuarie 2016


Stadiul absorbtie POR 2007-2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 31 decembrie 2015

Stadiul absorbtie POR 2007-2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 31 decembrie 2015

Detalii
 |  Data publicarii: 18 ianuarie 2016


Centralizatorul intrebarilor si raspunsurilor la Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.1.A - Microîntreprinderi

S-a publicat Centralizatorul intrebarilor si raspunsurilor la Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.1.A - Microîntreprinderi

Detalii
 |  Data publicarii: 15 ianuarie 2016


Centralizatorul intrebarilor si raspunsurilor la Ghidul specific pentru prioritatea de investiţie 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

S-a publicat Centralizatorul intrebarilor si raspunsurilor la Ghidul specific pentru prioritatea de investiţie 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Detalii
 |  Data publicarii: 15 ianuarie 2016


Instructiunea AM POSCCE nr. 29142/17.12.2015

Instructiunea AM POSCCE nr. 29142/17.12.2015 privind prelungirea perioadei de implementare a contractelor de finantare care nu se finalizeaza in perioada de implementare.

Detalii
 |  Data publicarii: 17 decembrie 2015


Instructiunea AM POR nr. 144/10.12.2015

Instructiunea AM POR nr. 144/10.12.2015 pentru incheierea de acte aditionale de prelungire a duratei contractelor de finantare care nu se finalizeaza in perioada de implementare, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectelor si in vederea asigurarii functionalitatii acestuia.

Detalii
 |  Data publicarii: 10 decembrie 2015


Stadiul implementarii POR 2007-2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 20 noiembrie 2015

Stadiul implementarii POR 2007-2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 20 noiembrie 2015

Detalii
 |  Data publicarii: 07 decembrie 2015


Instructiunea AM POSCCE nr. 27763/02.12.2015

Instructiunea AM POSCCE nr. 27763/02.12.2015 privind modificarea si completarea Instructiunii AMPOSCCE nr. 21494/11.09.2015 privind termenele limita de depunre a cererilor de rambursare si a cererilor de plata in vederea inchiderii Programului Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” 2007 - 2013

Detalii
 |  Data publicarii: 03 noiembrie 2015


In perioada 3-15 decembrie vor fi organizate in cadrul proiectului DARSESM, cursuri acreditate ANC de manager si director vanzari, in urmatoarele locatii: Braila, Galati, Buzau, Ploiesti, Constanta, Fetesti si Pitesti.

In perioada 3-15 decembrie vor fi organizate in cadrul proiectului DARSESM, cursuri acreditate ANC de manager si director vanzari, in urmatoarele locatii: Braila, Galati, Buzau, Ploiesti, Constanta, Fetesti si Pitesti.

Detalii
 |  Data publicarii: 27 noiembrie 2015


AM POR a lansat vineri, 13 noiembrie 2015, doua noi Ghiduri în consultare publica pentru POR 2014-2020: 5.2 și 7.1

Eventualele observatii sau comentarii la Ghid se pot transmite la adresa de email info@mdrap.ro, pana la data de 11 decembrie 2015, orele 16.00.

Detalii
 |  Data publicarii: 16 noiembrie 2015


AM POR a lansat lansat spre reconsultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN - T, inclusiv a nodurilor multimodale

Eventualele observații sau comentarii la Ghid se pot transmite la adresa de email info@mdrap.ro, până la data de 20 noiembrie 2015, ora 16.00.

Detalii
 |  Data publicarii: 16 noiembrie 2015


Instructiunea nr. 143/12.11.2015 privind modificarea si completarea Instructiunii AM POR nr.134

Instructiunea nr. 143/12.11.2015 privind modificarea si completarea Instructiunii AM POR nr.134

Detalii
 |  Data publicarii: 13 noiembrie 2015


Instructiunea nr. 142/12.11.2015 privind aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 47/2015 si a Ordinului nr. 1127/2013 in cadrul POR 2007-2013

Instructiunea nr. 142/12.11.2015 privind aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 47/2015 si a Ordinului nr. 1127/2013 in cadrul POR 2007-2013

Detalii
 |  Data publicarii: 13 noiembrie 2015


ADR SE organizeaza in data de 12.11.2015, in sala Delegatiei Permanente a Consiliului Judetean Vrancea, incepand cu ora 11.00, o intalnire de lucru, cu potentialii beneficiari ai POR 2014-2020

ADR SE organizeaza in data de 12.11.2015, in sala Delegatiei Permanente a Consiliului Judetean Vrancea, Bulevardul Dimitrie Cantemir nr.1, etaj 1, incepand cu ora 11.00, o intalnire de lucru, cu potentialii beneficiari ai POR 2014-2020

Detalii
 |  Data publicarii: 11 noiembrie 2015


Instructiunea AM POSCCE nr. 25694/06.11.2015 privind implementarea mecanismului Cererilor de lichidare a platilor, pentru beneficiarii publici si privati care implementeaza proiecte finantate in cadrul Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”, si Anexele aferente

Instructiunea AM POSCCE nr. 25694/06.11.2015 privind implementarea mecanismului Cererilor de lichidare a platilor, pentru beneficiarii publici si privati care implementeaza proiecte finantate in cadrul Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”, si Anexele aferente

Detalii
 |  Data publicarii: 09 noiembrie 2015


AM POR a publicat versiunea finală a Ghidului general al solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020

În data de 04 noiembrie 2015, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat versiunea finală a Ghidului general al solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020

Detalii
 |  Data publicarii: 05 noiembrie 2015


ADR SE organizeaza in data de 04.11.2015, in sala Delegatiei Permanente a Consiliului Judetean Buzau, incepand cu ora 11.00, o intalnire de lucru, cu potentialii beneficiari ai POR 2014-2020

ADR SE organizeaza in data de 04.11.2015, in sala Delegatiei Permanente a Consiliului Judetean Buzau, Bulevardul Nicolae Balcescu nr. 48, incepand cu ora 11.00, o intalnire de lucru, cu potentialii beneficiari ai POR 2014-2020

Detalii
 |  Data publicarii: 03 noiembrie 2015


In cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, desfasurata ieri la Vrancea, s-au aprobat proiectele prioritare care vizeaza modernizarea drumurilor judetene in toate judetele regiunii, proiecte care se vor finanta din viitorul Program Operational Regional 2014-2020.

In cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, desfasurata ieri la Vrancea, s-au aprobat proiectele prioritare care vizeaza modernizarea drumurilor judetene in toate judetele regiunii, proiecte care se vor finanta din viitorul Program Operational Regional 2014-2020

Detalii
 |  Data publicarii: 15 octombrie 2015


In data de 14 octombrie 2015, incepand cu ora 11.00, in Sala de Conferinte a Popasului “Dumbravita”, in localitatea Rastoaca, judetul Vrancea, va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.

In data de 14 octombrie 2015, incepand cu ora 11.00, in Sala de Conferinte a Popasului “Dumbravita”, in localitatea Rastoaca, judetul Vrancea, va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

Detalii
 |  Data publicarii: 13 octombrie 2015


AM POR organizează în perioada septembrie-decembrie 2015 „Caravana POR 2014-2020”, în toate cele opt regiuni de dezvoltare, care include sesiuni de informare cu privire la Programul Operațional Regional 2014-2020

În data de 24 septembrie 2015, la sediul ADR SE, Str. Anghel Saligny nr.24, reprezentanții AM POR în colaborare cu reprezentanții ADR Sud-Est organizează o sesiune de informare cu privire la Rezultatele implementarii POR 2007-2013 si Oportunitati de finantare prin POR 2014-2020.

Detalii
 |  Data publicarii: 22 septembrie 2015


Rezultatele procesului de evaluare si selectie a planurilor de afaceri depuse pentru concursul de idei de afaceri (apel 2) organizat in cadrul proiectului DARSESM

In urma concursului de idei de afaceri organizat de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est in cadrul proiectului DARSESM, au fost selectate 10 de planuri de afaceri.

Detalii
 |  Data publicarii: 18 septembrie 2015


În data de 16 septembrie 2015, ora 10.00, Banca Mondială în colaborare cu ADR Sud-Est va organiza la Brăila la sediul ADR Sud-Est, un atelier de lucru destinat reprezentanților autorităților publice locale, companiilor locale de apă, direcțiilor de asistență socială și ai inspectoratelor școlare din Regiunea Sud-Est.

Scopul acestui eveniment este prezentarea concluziilor analizei privind investițiile în infrastructura de la nivel local și județean, cu precădere infrastructura de drumuri, apă / canalizare și infrastructura socială, punând accent pe definirea și implementarea strategiilor și a proiectelor de investiţii publice. Analiza expertilor Bancii Mondiale are ca obiectiv sprijinirea autoritatilor publice din Romania, in vederea unei mai bune coordonari a investițiilor finanțate de la bugetul de stat cu cele finantate din fonduri europene, în vederea asigurării unei abordări integrate a acestora.

Detalii
 |  Data publicarii: 14 septembrie 2015


Instructiunea AM POSCCE nr. 21494/11.09.2015

Instructiunea AM POSCCE nr. 21494/11.09.2015 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata in vederea inchiderii Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013.

Detalii
 |  Data publicarii: 11 septembrie 2015


AM POR a lansat doua noi ghiduri in consultare publica pentru POR 2014-2020

Observatiile si comentariile se transmit pana la data de 24 septembrie 2015, orele 16.00, la adresa de email: info@mdrap.ro.

Detalii
 |  Data publicarii: 25/8/2015

ADR Sud-Est anunta organizarea unui nou concurs de idei de afaceri in cadrul proiectului DARSESM

Planurile de afaceri vor fi depuse in perioada 18-28 august 2015 la sediul ADR SE din Str. Gradinii Publice nr.12, cod postal 810022, Braila sau la sediile Birourilor Teritoriale ale ADR SE din judetele Galati, Buzau, Vrancea, Tulcea si Constanta.

Detalii
 |  Data publicarii: 18/8/2015

Notificare AM POR privind intocmirea si depunerea lunara a unui raport de progres in forma simplificata de catre beneficiarii proiectelor aflate in implementare

Notificare AM POR privind intocmirea si depunerea lunara a unui raport de progres in forma simplificata in termen de 3 zile de la finalizarea fiecarei luni calendaristice.

Detalii
 |  Data publicarii: 13/8/2015

ADR Sud-Est a organizat in data de 10 august 2015, o intalnire de lucru cu beneficiarii planurilor de afaceri din cadrul proiectului DARSESM

ADR Sud-Est a organizat in data de 10 august 2015, o intalnire de lucru cu beneficiarii planurilor de afaceri din cadrul proiectului DARSESM.

Detalii
 |  Data publicarii: 11/8/2015

AMPOR a publicat raspunsurile la consultarile/comentariile primite in urma primei consultari publice a Ghidului Solicitantului. Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat, raspunsurile la consultarile/comentariile primite in urma primei consultari publice a Ghidului Solicitantului. Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

Detalii
 |  Data publicarii: 4/8/2015

AMPOR a lansat spre consultare publica Ghidului Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul axei 6. Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala

Ghidul specific este destinat potentialilor solicitanti pentru respectiva prioritate de investitii, versiunea finala urmand să fie publicata la finalizarea procesului de consultare publica. Eventualele observatii sau comentarii la Ghiduri se pot transmite la adresa de email info@mdrap.ro , pana la data de 31 august 2015, ora 16.00.

Detalii
 |  Data publicarii: 3/8/2015

AMPOR a lansat spre consultare publica Ghidul Solicitantului pentru prioritatea de investitii 2.1 – Microintreprinderi

Ghidul specific este destinat potentialilor solicitanti pentru acest apel de proiecte, versiunea finala urmand să fie publicata la finalizarea procesului de consultare publica. Eventualele observatii sau comentarii la Ghiduri se pot transmite la adresa de email info@mdrap.ro , pana la data de 31 august 2015, ora 16.00.

Detalii
 |  Data publicarii: 3/8/2015

AMPOR a relansat spre consultare publica “Ghidul Solicitantului. Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020”.

In data de 15 iulie 2015, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a relansat spre consultare publica “Ghidul Solicitantului. Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020”, cu termen de transmitere a eventualelor observatii/comentarii pana la data de 27 iulie 2015, orele 14.30, la adresa de email info@mdrap.ro.

Detalii
 |  Data publicarii: 15 iulie 2015


Data limita pentru cheltuieli eligibile in cadrul proiectelor finantate POR 2007-2013 este 31 decembrie 2015

Organismul Intermediar POR Regiunea Sud-Est informeaza Beneficiarii de proiecte ca termenul limita pana la care pot plati cheltuielile efectuate in cadrul proiectelor finantate prin POR 2007-2013 este 31 decembrie 2015, aceasta fiind data limita pana la care cheltuielile efectuate cu respectarea prevederilor contractuale, vor putea fi considerate eligibile.

Detalii
 |  Data publicarii: 30 iunie 2015


Stadiul implementarii POR 2007-2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 15 iunie 2015

Stadiul implementarii POR 2007-2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 15 iunie 2015

Detalii
 |  Data publicarii: 29 iunie 2015


Lista contracte in implementare/finalizate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 15 iunie 2015

Lista contracte in implementare/finalizate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 15 iunie 2015

Detalii
 |  Data publicarii: 29 iunie 2015


Grupul de Presa BURSA, in parteneriat cu Ministerul Fondurilor Europene si cu sprijinul Asociatiei Romane a Bancilor, organizeaza a VII-a editie a Conferintei Fondurile Europene

Grupul de Presa BURSA, in parteneriat cu Ministerul Fondurilor Europene si cu sprijinul Asociatiei Romane a Bancilor, organizeaza a VI-a editie a Conferintei Fondurile Europene, sub genericul “Eficientizarea absorbtiei, solutie pentru cresterea economic”, in data de 22 iunie 2015, incepand cu orele 9.30.

Detalii
 |  Data publicarii: 17 iunie 2015


In data de 12 iunie 2015, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.

In data de 12 iunie 2015, incepand cu ora 13.00, in localitatea Murighiol, judetul Tulcea, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.

Detalii
 |  Data publicarii: 12 iunie 2015


Rezultatele procesului de evaluare si selectie a planurilor de afaceri depuse pentru concursul de idei de afaceri organizat in cadrul proiectului DARSESM

In urma concursului de idei de afaceri organizat de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est in cadrul proiectului DARSESM, au fost selectate 56 de planuri de afaceri.

Detalii
 |  Data publicarii: 12/6/2015

ADR Sud-Est anunta prelungirea termenului de publicare a rezultatelor concursului de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului - DARSESM

ADR Sud-Est anunta prelungirea termenului de publicare a rezultatelor concursului de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului „Dezvoltarea Antreprenoriatului in Regiunile de dezvoltare Sud-Est si Sud-Muntenia – DARSESM", pana la data de 12 iunie 2015.

Detalii
 |  Data publicarii: 6/6/2015

Instructiunea AM POR nr. 136b/02.06.2015

Instructiunea nr. 136b/02.06.2015 – pentru anularea Instructiunii nr. 132/2015 a AM POR privind asumarea raspunderii beneficiarilor cu privire la lucrarile/bunurile/serviciile solicitate la rambursare si executate/livrate/prestate de contractori.

Detalii
 |  Data publicarii: 3/6/2015

Comisia Europeana a lansat la finalul lunii mai 2015 al doilea apel de proiecte START si al treilea apel de proiecte TAF-DRP

Comisia Europeana a lansat la finalul lunii mai 2015 al doilea apel de proiecte START (Fondul Proiectelor pentru regiunea Dunarii) si al treilea apel de proiecte TAF-DRP (Technical Assistance Facility for Danube Region Projects), fiecare cu un buget total disponibil de cate 450.000 euro.

Detalii
 |  Data publicarii: 3/6/2015

ADR Sud-Est anunta prelungirea termenului de depunere a planurilor de afaceri in cadrul proiectului DARSESM, pana pe data de 02.06.2015.

Planul de afaceri (in original si 3 copii) va fi trimis intr-un colet sigilat prin posta recomandata, curier sau depus personal, la sediul ADR SE (Braila, str. Gradinii Publice, nr. 12, cod postal 810022). Pentru planurile de afaceri transmise personal, acestea trebuie sa fie primite si inregistrate pana la data limita 02.06.2015, ora 14.00. Pentru planurile de afaceri transmise prin curier sau prin posta, data limita de inregistrare la serviciul de curierat/posta trebuie sa fie 02.06.2015.

Detalii
 |  Data publicarii: 28 mai 2015


Instructiunea AM POR nr. 136/28.05.2015

AM POR a emis Instructiunea nr. 136/28.05.2015 – privind modificarea termenului de semnare a documentatiilor de contractare la nivelul MDRAP.

Detalii
 |  Data publicarii: 28 mai 2015


Instructiunea AM POR nr. 134/27.05.2015

AM POR a emis Instructiunea nr. 134/27.05.2015 – privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2007-2013.

Detalii
 |  Data publicarii: 27 mai 2015


ADR Sud-Est publica Erata la Ghidul Solicitantului aferent organizarii concursului de planuri de afaceri in cadrul proiectului DARSESM - 27 mai 2015

ADR Sud-Est publica Erata la Ghidul Solicitantului aferent organizarii concursului de planuri de afaceri in cadrul proiectului DARSESM - 27 mai 2015

Detalii
 |  Data publicarii: 27 mai 2015


Metodologia de Evaluare si Selectie a Planurilor de Afaceri depuse in cadrul proiectului DARSESM

Metodologia de Evaluare si Selectie a Planurilor de Afaceri depuse in cadrul proiectului DARSESM

Detalii
 |  Data publicarii: 26 mai 2015


Pentru a veni in sprijinul aplicantilor, depunerea planurilor de afaceri in cadrul proiectului DARSESM se va putea face si la sediile Birourilor Teritoriale ale ADR SE din judetele Galati, Buzau, Vrancea, Tulcea si Constanta.

Pentru a veni in sprijinul aplicantilor, depunerea planurilor de afaceri in cadrul proiectului DARSESM se va putea face si la sediile Birourilor Teritoriale ale ADR SE din judetele Galati, Buzau, Vrancea, Tulcea si Constanta.

Detalii
 |  Data publicarii: 26 mai 2015


ADR Sud-Est publica Erata la Ghidul Solicitantului aferent organizarii concursului de planuri de afaceri in cadrul proiectului DARSESM - 25 mai 2015

ADR Sud-Est publica Erata la Ghidul Solicitantului aferent organizarii concursului de planuri de afaceri in cadrul proiectului DARSESM - 25 mai 2015

Detalii
 |  Data publicarii: 25 mai 2015


ADR Sud-Est publica lista intrebarilor si raspunsurilor din data de 25 mai 2015 cu privire la organizarea concursului de planuri de afaceri in cadrul proiectului DARSESM

ADR Sud-Est publica lista intrebarilor si raspunsurilor din data de 25 mai 2015 cu privire la organizarea concursului de planuri de afaceri in cadrul proiectului DARSESM

Detalii
 |  Data publicarii: 25 mai 2015


ADR Sud-Est publica lista intrebarilor si raspunsurilor din data de 22 mai 2015 cu privire la organizarea concursului de planuri de afaceri in cadrul proiectului DARSESM

ADR Sud-Est publica lista intrebarilor si raspunsurilor din data de 22 mai 2015 cu privire la organizarea concursului de planuri de afaceri in cadrul proiectului DARSESM

Detalii
 |  Data publicarii: 22 mai 2015


ADR Sud-Est organizeaza sesiuni de informare cu privire la dezvoltarea de planuri de afaceri in cadrul proiectului DARSESM

ADR Sud-Est organizeaza sesiuni de informare cu privire la dezvoltarea de planuri de afaceri in cadrul proiectului DARSESM, in judetele Constanta si Tulcea

Detalii
 |  Data publicarii: 22 mai 2015


ADR SE anunta prelungirea termenului de depunere a planurilor de afaceri in cadrul proiectului DARSESM pana la data de 28.05.2015

Pentru planurile de afaceri transmise personal, acestea trebuie sa fie primite si inregistrate la sediul ADR SE (Str. Gradinii Publice nr.12, Braila, cod 810022) pana la data limita de 28.05.2015, ora 14. Pentru planurile de afaceri transmise prin curier sau prin posta, data limita de inregistrare la serviciul de curierat/posta trebuie sa fie 28.05.2015

Detalii
 |  Data publicarii: 22 mai 2015


ADR Sud-Est anunta organizarea concursului de idei de afaceri, actiune prevazuta in cadrul proiectului DARSESM

Planurile de afaceri vor fi depuse in perioada 18 – 27 mai 2015 (data postei) la sediul ADR SE din Str. Gradinii Publice nr.12, cod postal 810022, Braila

Detalii
 |  Data publicarii: 18 mai 2015


Instructiunea AM POR nr. 133/14.05.2015

AM POR a emis Instructiunea nr. 133/14.05.2015 – pentru modificarea Instructiunii nr. 132/2015, privind asumarea raspunderii beneficiarilor POR, printr-o declaratie care va insoti cererile de plata si de rambursare.

Detalii
 |  Data publicarii: 15 mai 2015


Seminar eficienta energetica in mediul urban

Seminar eficienta energetica in mediul urban, Bucuresti - 4 iunie 2015

Detalii
 |  Data publicarii: 14 mai 2015


Instructiunea AM POR nr. 132/28.04.2015

AM POR a emis Instructiunea nr. 132/28.04.2015 – privind asumarea raspunderii beneficiarilor POR, printr-o declaratie care va insoti cererile de plata si de rambursare.

Detalii
 |  Data publicarii: 30 aprilie 2015


Stadiul implementarii POR 2007-2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 15 aprilie 2015

Stadiul implementarii POR 2007-2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 15 aprilie 2015

Detalii
 |  Data publicarii: 24 aprilie 2015


Lista contracte in implementare/finalizate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 15 aprilie 2015

Lista contracte in implementare/finalizate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - 15 aprilie 2015

Detalii
 |  Data publicarii: 24 aprilie 2015


Anunt privind organizare cursuri de formare profesionala in domeniul competentelor antreprenoriale in cadrul proiectului DARSESM

Incepand cu data de 17 aprilie 2015, in cadrul proiectului DARSESM, vor fi organizate primele sesiuni de instruire pentru cursul de competente antreprenoriale.

Detalii
 |  Data publicarii: 10 aprilie 2015


Intalnirea de lucru a conducerilor Agentiilor pentru Dezvoltare Regională din Romania, Alba Iulia, 1-2 aprilie 2015

Asociatia Roreg si-a stabilit noile obiective de lucru la intalnirea conducerilor Agentiilor pentru Dezvoltare Regională din Romania de la Alba Iulia, 1-2 aprilie 2015

Detalii
 |  Data publicarii: 03 aprilie 2015


Instructiunea AM POSCCE nr. 8727/03.04.2015

Instructiunea AM POSCCE nr. 8727/03.04.2015 privind data intrarii in vigoare a contractelor de finantare semnate in cadrul apelului de proiecte POS CCE A1 DM1.1, instructiune ce contine si dispozitii privind demararea lucrarilor.

Detalii
 |  Data publicarii: 03 aprilie 2015


Instructiunea AM POR nr. 131/27.03.2015

AM POR a emis Instructiunea nr. 131/27.03.2015 – privind implementarea contractelor de finantare incheiate pentru DMI 3.4, apel 2014.

Detalii
 |  Data publicarii: 30 martie 2015


Finalizarea primei etape de recrutare a grupului tinta pentru proiectul "DARSESM"

Finalizarea primei etape de recrutare a grupului tinta pentru proiectul “Dezvoltarea Antreprenoriatului in Regiunile de dezvoltare Sud-Est si Sud-Muntenia - DARSESM”

Detalii
 |  Data publicarii: 27 martie 2015


Lista persoanelor respinse care nu au intrunit criteriile de conformitate privind inscrierea in grupul tinta al proiectului "DARSESM"

Lista persoanelor respinse care nu au intrunit criteriile de conformitate privind inscrierea in grupul tinta al proiectului “Dezvoltarea Antreprenoriatului in Regiunile de dezvoltare Sud-Est si Sud-Muntenia - DARSESM”

Detalii
 |  Data publicarii: 27 martie 2015


In data de 6 martie 2015, ADR Sud-Est a organizat o intalnire de lucru cu reprezentanti ai Autoritatii Publice Locale si ONG-uri reprezentative pentru comunitatile dezavantajate din Municipiul Braila

In data de 6 martie 2015, ADR Sud-Est a organizat o intalnire de lucru cu reprezentanti ai Autoritatii Publice Locale si ONG-uri reprezentative pentru comunitatile dezavantajate din Municipiul Braila in cadrul Axei prioritare 9 “Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor dezavantajate din mediul urban”, Prioritatea de investitii 9.1 “Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii.”

Detalii
</