Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
Anunţuri, Comunicate, Evenimente

A fost prelungit termenul de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/ în parteneriat

În data de 25.06.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de prelungire a termenului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/ în parteneriat, aferente Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, până la data de 30.08.2019, ora 12.00.
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Detalii
 |  Publicat: 25 iunie 2019


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est organizeaza Conferinta finala a proiectulului D-STIR - „Cadru pentru inovare si cercetare responsabila prin utilizarea conceptului de cercetare socio-tehnica in regiunea Dunarii”,

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est organizeaza Conferinta finala a proiectulului D-STIR - „Cadru pentru inovare si cercetare responsabila prin utilizarea conceptului de cercetare socio-tehnica in regiunea Dunarii”, finantat in cadrul Programului Transnational Dunarea 2014-2020, Prioritatea 1 "Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea Dunarii", obiectivul specific 1.1 "Imbunatatirea conditiilor cadrul pentru inovare", care va avea loc in data de 26 iunie 2019, la Teatrul „Maria Filotti” din Braila, incepand cu ora 9.00.

Detalii
 |  Publicat: 25 iunie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est anuntă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire imobil sediu P+2E”, propus a fi amplasat in jud. Braila, mun. Braila, str. Mercur nr. 28

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului - A.P.M. Brăila, B-dul Independenței nr. 16, Bloc B5 și la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud–Est din județul Brăila, mun. Brăila, str. Anghel Saligny nr. 24, în zilele lucrătoare, între orele 9 – 13. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Brăila

Detalii
 |  Publicat: 25 iunie 2019


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) si Organizatia pentru Promovarea Transportului Alternativ in Romania (OPTAR), organizeaza in perioada iunie-septembrie, sesiuni de instruire privind formularea de politici publice in domeniul mobilitatii urbane

Sesiunile de instruire fac parte din activitatile proiectului “Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri si administratie pentru promovarea modalitatilor durabile de transport in interiorul localitatilor”, cod SIPOCA 306/cod MySmis 110839, finantat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014-2020, Axa prioritara „Administratie publica si sistem judiciar eficiente”, proiect implementat de ADR SE in parteneriat cu OPTAR.

Detalii
 |  Publicat: 14 iunie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: Servicii de organizare evenimente - “Sesiuni de instruire a controlorilor din statele partenere din cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020.”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: Servicii de organizare evenimente - “Sesiuni de instruire a controlorilor din statele partenere din cadrul Programului Operational Comun (POC) Bazinul Marii Negre 2014-2020.”, cod CPV principal: 79952000-2 Servicii organizare evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat: 11 iunie 2019


A fost modificat Ghidul solicitantului - POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

În data de 05.06.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Principalele modificări se referă la:
- actualizarea secţiunii „Complementaritatea activităţilor şi caracterul integrat al cererilor de finanţare” din subcapitolul 1.4 „Activitățile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 4.1” şi a Anexei 4.1.5 – ”Clauze contractuale specifice pentru O.S.4.1”;
- corectarea unei erori de punctare din Anexa 4.1.3.a „Grila de analiză a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (după caz), în baza HG nr. 28/2008”.
Forma consolidată a „Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1” este publicată pe site-ul www.adrse.ro, în secțiunea Apeluri proiecte, Apeluri active.

Detalii
 |  Publicat: 05 iunie 2019


A fost modificată Anexa 13.1.3.a din Ghidul Solicitantului – POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD.

În data de 05.06.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Anexei 13.1.3.a „Grila de analiză a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (după caz), în baza HG nr. 28/2008” din „Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/ 1/ITI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD”.
Modificarea se referă la corectarea unei erori de punctare din Anexa 13.1.3.a „Grila de analiză a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate / documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (după caz), în baza HG nr. 28/2008”.
Anexa 13.1.3.a „Grila de analiză a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (după caz), în baza HG nr. 28/2008” din „Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/ 1/ITI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD” este publicată pe site-ul www.adrse.ro, în secțiunea Apeluri proiecte, Apeluri închise.

Detalii
 |  Publicat: 05 iunie 2019


A fost lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2019/8/8.1/1/8.2.B/SJU ITI DD - COD APEL POR/537/8 - Spitalul Judetean de Urgenta ITI Delta Dunarii.

AMPOR a publicat, în data de 05/06/2019, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 8 –„ Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.2 – “Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, apelul de proiecte cu numărul POR/2019/8/8.1/1/8.2.B/SJU ITI DD - COD APEL POR/537/8.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 12.06.2019 (5 zile lucrătoare).
Aceste apeluri se adresează, în principal, solicitanţilor de finanţare reprezentaţi de unităţile administrativ-teritoriale și parteneriatelor între unităţile administrativ-teritoriale și unităţile administrativ-teritoriale autorități/ instituții ale administrației publice locale, unități sanitare publice cu personalitate juridică proprie, orice alte autorități/ instituții publice care pot contribui la buna implementare a proiectului.
Ghidul solicitantului conține informații referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Detalii
 |  Publicat: 05 iunie 2019


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 30 mai 2019

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 30 mai 2019

Detalii
 |  Publicat: 04 iunie 2019


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 24 mai 2019

A fost publicata lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 24 mai 2019

Detalii
 |  Publicat: 04 iunie 2019


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte pentru PI 3.1A – Clădiri rezidențiale/Sisteme Fotovoltaice, Apel dedicat Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM)

Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/SISTEME FOTOVOLTAICE/1/7 Regiuni de tip non-competitiv, Apel dedicat Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitant.
Această prioritate de investiții va fi implementată prin intermediul unor proiecte care-și propun finanţarea investițiilor aprobate persoanelor fizice cu respectarea condițiilor impuse prin Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1287/05.12.2018, ghid de finanțare aplicabil beneficiarilor finali.
Depunerea proiectelor se va face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS începând cu data de 14.06.2019, ora 10.00 până la data de 14.09.2019, ora 10.00.

Detalii
 |  Publicat: 29 mai 2019


Focus grupuri de descoperire antreprenorială destinat domeniilor ”Turism” și ”Eco-Tehnologii”, pentru identificarea portofoliului de proiecte cuprinse în cadrul Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (RIS 3) – Constanța, 30 mai 2019,ora 11.00

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru POR 2014 – 2020, în colaborare cu Joint Research Centre (JRC) al Comisiei Europene organizează la nivel regional întâlniri de descoperire antreprenorială (EDP), în cadrul proiectului "Sprijin orientat către RIS 3 în România", proiect implementat de JRC în România.
Scopul întâlnirilor este reprezentat de identificarea provocărilor și oportunităților pentru promovarea unor inițiative de proiecte concrete în domeniile de specializare inteligentă, evaluarea priorităților identificate și a relevanței măsurilor propuse în cadrul mixului de politici cuprins în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.
ADR Sud-Est va organiza în data de 30 mai 2019, ora 11.00, la Constanța, două focus grup de descoperire antreprenorială, în Sala de conferințe a Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, din B.dul Alexandru Lăpușneanu nr.185A.

Detalii
 |  Publicat: 28 mai 2019


Conferinta finala a proiectului Transdanube.Pearls

Conferinta finala a proiectului Transdanube.Pearls a avut loc in Austria, la Lacul Neusiedl, in data de 13 mai 2019 si a reunit peste 80 de reprezentanti ai unor organizatii implicate in promovarea turismului si mobilitatii sustenabile din Austria, Germania, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Croatia, Bulgaria si Romania.
In cadrul conferintei, au fost prezentate noile servicii de mobilitate si turism dezvoltate de partenerii din cadrul proiectului Transdanube.Pearls.

Detalii
 |  Publicat: 23 mai 2019


Sesiuni de informare pentru potenţialii beneficiari

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, va organiza sesiuni de informare pentru potenţiali beneficiari cu privire la apelul de proiecte lansat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 2, ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Apelul 2 de proiecte - Microintreprinderi.

Detalii
 |  Publicat: 23 mai 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Pachet de servicii de organizare a 7 sesiuni de instruire"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Pachet de servicii de organizare a 7 sesiuni de instruire", cod CPV principal: 79952000-2 Servicii organizare evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat: 23 mai 2019


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/B/ITI/2

Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea redeschiderii apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/B/ITI/2 de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Apelul de proiecte vizează investiţiile teritoriale integrate în arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, care se regăsesc în cadrul regiunii de dezvoltare regională Sud-Est.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 21.06.2019, ora 10.00. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS.
Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 21.06.2019, ora 10.00 – 21.10.2019, ora 10.00

Detalii
 |  Publicat: 21 mai 2019


Focus grupuri de descoperire antreprenorială pentru identificarea portofoliului de proiecte cuprinse în cadrul Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (RIS 3) – Galați, 22 mai 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru POR 2014 – 2020, în colaborare cu Comisia Europeană – DG Centrul Comun de Cercetare (JRC) organizează la nivel regional întâlniri de descoperire antreprenorială (EDP) în cadrul proiectului "Sprijin orientat către RIS 3 în România”, proiect implementat de JRC în România.
Cel de-al doilea focus grup de descoperire antreprenorială, va fi organizat la Galați, în data de 22 mai 2019, în Sala Senatului a Universității Danubius Galați, din B.dul Galați nr. 3. Evenimentul vizează următoarele domenii de specializare inteligentă identificate la nivel regional în cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est:
• Inginerie și transport naval;
• TIC, High Tech, Nanotehnologii și materiale avansate;
La eveniment sunt așteptați să participe reprezentanți ai autorităților publice locale,universități/institute de cercetare, firme și organizațiilor neguvernamentale interesate.

Detalii
 |  Publicat: 21 mai 2019


Eveniment interregional organizat in cadrul proiectului VIOLET – „Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a consumului de energie”, finantat prin Programul INTERREG Europe

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de lider al proiectului VIOLET – „Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a consumului de energie” finantat in cadrul Programului INTERREG Europe, a participat in perioada 13-15 mai 2017, la cel de-al 5-lea eveniment interregional organizat in Middelburg/Olanda.
In cadrul evenimentului, au fost prezentate variantele intermediare ale Planurilor de Actiune in domeniul imbunatatirii politicii si programelor de eficienta energetica pentru cladirile de patrimoniu, aflate in proces de elaborare la nivelul fiecarui partener de proiect.

Detalii
 |  Publicat: 21 mai 2019


Intalnire de lucru organizata in cadrul proiectului “Dezvoltarea parteneriatului intre ONG-uri si administratie pentru promovarea modalitatilor durabile de transport in interiorul localitatilor”, cod SIPOCA 306/cod MySmis 110839

In data de 9 mai 2019 a avut loc, la Bucuresti, o intalnire de lucru organizata in cadrul proiectului „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri şi administraţie pentru promovarea modalităţilor durabile de transport în interiorul localităţilor” - cod SIPOCA 306/cod MySmis 110839, implementat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) in parteneriat cu Organizatia pentru Promovarea Transportului Alternativ in Romania (OPTAR).
In cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele cercetarii sociologice privind perceptia publicului general, a societatii civile si a autoritatilor publice asupra politicilor de promovare a utilizarii bicicletei si exemplele de bune practici identificate la nivel mondial si prezentate in cadrul intalnirii de lucru, au evidentiat importanta adoptarii unei strategii nationale in acest domeniu.

Detalii
 |  Publicat: 21 mai 2019


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/4/2 REGIUNI și POR/2019/3/3.2/3/ITI

Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/4/2 REGIUNI și POR/2019/3/3.2/3/ITI, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, o descriere a etapelor de evaluare, selecţie şi de contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS. Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 17.06.2019, ora 12.00, iar cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 16.10.2019, ora 12.00.

Detalii
 |  Publicat: 17 mai 2019


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 30 aprilie 2019

A fost publicata lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 30 aprilie 2019

Detalii
 |  Publicat: 10 mai 2019


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 30 aprilie 2019

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 30 aprilie 2019

Detalii
 |  Publicat: 10 mai 2019


Anunt angajare pentru Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava caută candidați pentru ocuparea unor posturi vacante ale Secretariatului Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020

Detalii
 |  Publicat: 08 mai 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est a anulat procedura de a achizitie cu titlul "Pachet de servicii organizare sesiune de instruire"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est a anulat procedura de a achizitie cu titlul "Pachet de servicii organizare sesiune de instruire", cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente, datorita faptului ca nu a fost depusa nici o oferta.

Detalii
 |  Publicat: 09 mai 2019


Au fost aprobate modificările unor ghiduri ale solicitantului aferente Axei prioritare 6

În data de 09.05.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul pentru aprobarea modificării unor ghiduri ale solicitantului aferente Axei prioritare 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investitii 6.1:Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, care se publică în site-ul programului www.inforegio.ro. Astfel, principala modificare prevede eliminarea referirii la valoarea totală a proiectelor, făcând astfel posibilă aplicarea unor prevederi ale OUG 114/2018.

Detalii
 |  Publicat: 09 mai 2019


A fost emis ordinul de prelungire a termenului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat

În data de 07.05.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de prelungire a termenului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, până la data de 28.06.2019, ora 12.00. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Detalii
 |  Publicat: 07 mai 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Pachet de servicii de organizare sesiune de instruire"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Pachet de servicii de organizare sesiune de instruire", cod CPV principal: 79951000-5 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat: 07 mai 2019


A fost publicat Ghidul specific pentru obținerea finanțărilor nerambursabile în cadrul POR, obiectivul specific 2.1.A – microîntreprinderi

În data de 06.05.2019 a fost publicat ordinul de aprobare și Ghidul Specific pentru obținerea finanțărilor nerambursabile în cadrul POR, obiectivul specific 2.1.A – Microîntreprinderi. În cadrul apelului pot fi depuse proiecte de către microîntreprinderile existente în Regiunile Nord – Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Vest și Centru. Fiecare solicitant poate obține până la 200.000 euro, contribuția fondurilor nerambursabile fiind de 90% din valoarea proiectului. Investiția trebuie să vizeze un singur cod CAEN eligibil. Perioada de depunere a proiectelor, doar prin intermediul aplicatiei MySMIS: 8 iulie – 8 noiembrie 2019.

Detalii
 |  Publicat: 06 mai 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est a anulat procedura de a achizitie cu titlul "Pachet de servicii de organizare a 8 sesiuni de instruire (inchiriere sali de instruire, cazare si masa pentru participant)"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est a anulat procedura de a achizitie cu titlul "Pachet de servicii de organizare a 8 sesiuni de instruire (inchiriere sali de instruire, cazare si masa pentru participant)", cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente, datorita faptului ca nu a fost depusa nici o oferta.

Detalii
 |  Publicat: 06 mai 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, prelungeste perioada de depunere oferte pentru procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii organizare evenimente: Pachet de servicii de organizare a 8 sesiuni de instruire"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, prelungeste perioada de depunere oferte pentru procedura de achiziţie cu titlul "Servicii de organizare evenimente: Pachet de servicii de organizare a 8 sesiuni de instruire" (inchiriere sali de instruire, cazare si masa pentru participanti) in urmatoarele orase: Braila, Iasi, Bucuresti, Cluj Napoca, Craiova, Ploiesti, Timisoara, Brasov, pana pe data de 06.05.2019, ora 12,00. Va transmitem anexat si caietul de sarcini in format editabil. Codul CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente.

Detalii
 |  Publicat: 02 mai 2019


Clarificari cu privire la procedura de atribuire a contractului de servicii organizare 8 sesiuni de instruire, prevazute in cadrul proiectului “Dezvoltarea parteneriatului intre ONG-uri si administratie pentru promovarea modalitatilor durabile de transport in interiorul localitatilor” cod SIPOCA 3036/SMIS 110839

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în calitate de Autoritate Contractantă, publică răspunsurile la solicitarea de clarificări cu privire la procedura de atribuire a contractului de servicii organizare 8 sesiuni de instruire, prevazute in cadrul proiectului “Dezvoltarea parteneriatului intre ONG-uri si administratie pentru promovarea modalitatilor durabile de transport in interiorul localitatilor” cod SIPOCA 3036/SMIS 110839

Detalii
 |  Publicat: 02 mai 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente: Sesiune de instruire a controlorilor din statele partenere in cadrul programului la Kiev, Ucraina - 14 mai 2019; Chisinau, Republica Moldova – 16 mai 2019". Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat: 24 aprilie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii organizare evenimente: Pachet de servicii de organizare a 8 sesiuni de instruire"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul "Servicii de organizare evenimente: Pachet de servicii de organizare a 8 sesiuni de instruire" (inchiriere sali de instruire, cazare si masa pentru participanti) in urmatoarele orase: Braila, Iasi, Bucuresti, Cluj Napoca, Craiova, Ploiesti, Timisoara, Brasov, cod CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente.
Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat: 23 aprilie 2019


Lansarea unui nou apel de proiecte aferent priorității de investiţii 2.1.A – Microîntreprinderi

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va lansa un nou apel de proiecte în cadrul priorității de investiții POR 2.1.A – Microîntreprinderi.
Calendarul estimativ al apelului de proiecte: Publicarea ghidului specific, pe www.inforegio.ro: 6 mai 2019. Perioada de depunere a proiectelor, doar prin intermediul MySMIS: 8 iulie – 8 noiembrie 2019.
În cadrul acestui apel nu se vor putea depune proiecte pentru investițiile localizate în regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Nord Vest, București Ilfov sau pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării (arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării).
Pentru acest apel de proiecte vor putea solicita finanțare societățile comerciale și cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, pentru construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție sau prestare a serviciilor, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 de euro. Finanțarea nerambursabilă solicitată poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului.
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate trebuie să respecte normele de acordare a ajutorului de minimis: valoarea maximă a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei.

Detalii
 |  Publicat: 19 aprilie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul "Servicii de organizare evenimente":
1. Sesiune de instruire pentru beneficiarii din Grecia ai primului apel de propuneri de proiecte, organizata in data de 08.05.2019 la Salonic;
2. Sesiune de instruire pentru beneficiarii din Bulgaria ai primului apel de propuneri de proiecte, organizata in data de 22.05.2019 la Varna;
cod CPV 79951000-5 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat: 12 aprilie 2019


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/ITI/2

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/ITI/2, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale, Apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată în data de 10.04.2019, prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice. Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea redeschiderii apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/ITI/2 de tip non-competitiv. Apelul de proiecte vizează investiţiile teritoriale integrate în arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, care se regăsesc în cadrul regiunii de dezvoltare regională Sud-Est.

Detalii
 |  Publicat: 10 aprilie 2019


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 15 martie 2019

A fost publicata lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 15 martie 2019

Detalii
 |  Publicat: 28 martie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, anulează procedura de achiziţie cu titlul "Serviciu de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare autospeciala"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, anulează procedura de achiziţie cu titlul: "Serviciu de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare autospeciala", cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiza, datorita faptului ca nu a fost depusa nicio oferta.

Detalii
 |  Publicat: 26 martie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, anulează procedura de achiziţie cu titlul "Serviciu de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare infrastructura hardware"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, anulează procedura de achiziţie cu titlul: "Serviciu de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare infrastructura hardware", cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiza, datorita faptului ca nu a fost depusa nicio oferta.

Detalii
 |  Publicat: 26 martie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, anulează procedura de achiziţie cu titlul "Serviciu de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare aplicatie informatica ERP"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, anulează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare aplicatie informatica ERP", cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiza, datorita faptului ca nu a fost depusa nicio oferta.

Detalii
 |  Publicat: 26 martie 2019


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 18 martie 2019

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 18 martie 2019

Detalii
 |  Publicat: 25 martie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul "Servicii de organizare evenimente":
- Sesiune de instruire pentru beneficiarii primului apel de proiecte, Bucuresti 16-17.04.2019;
- Sesiune de instruire pentru reprezentantii CCP, Bucuresti 18 aprilie 2019;
cod CPV 79951000-5 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat: 21 martie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare evenimente":
- Sesiunea de instruire pentru beneficiarii romani ai primului apel de proiecte POC BMN 2014-2020;
- Sedinta Comitetului de selectie, perioada 1-5 aprilie 2019;
cod CPV 79951000-5 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat: 15 martie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Serviciu de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare autospeciala"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Serviciu de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare autospeciala", cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiza. Descrierea serviciilor de expertiza se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat: 15 martie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Serviciu de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare infrastructura hardware"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Serviciu de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare infrastructura hardware", cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiza. Descrierea serviciilor de expertiza se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat: 15 martie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Serviciu de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare aplicatie informatica ERP"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Serviciu de expertiza pentru verificarea rezonabilitatii pretului de adjudecare aplicatie informatica ERP", cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiza. Descrierea serviciilor de expertiza se regăsesc în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat: 15 martie 2019


Instructiunea AM POR nr. 112 din data 08.03.2019

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis in data de 08.03.2019 instructiunea nr. 112 cu privire la aplicarea prevederilor art.71 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.

Detalii
 |  Publicat: 11 martie 2019


A fost lansat în consultare publică, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul ”POR/2019/8/8.1/1/8.2.B/SJU ITI DD - COD APEL POR/537/8

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 05.03.2019, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 8 –„ Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.2 – “Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, apelul de proiecte cu numărul POR/2019/8/8.1/1/8.2.B/SJU ITI DD - COD APEL POR/537/8.
Aceste apeluri se adresează, în principal, solicitanţilor de finanţare reprezentaţi de unităţile administrativ-teritoriale și parteneriatelor între unităţile administrativ-teritoriale și unităţile administrativ-teritoriale autorități/ instituții ale administrației publice locale, unități sanitare publice cu personalitate juridică proprie, orice alte autorități/ instituții publice care pot contribui la buna implementare a proiectului.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 12.03.2019.

Detalii
 |  Publicat: 05 martie 2019


A fost modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.4/4.5/1

În data de 20.02.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis Ordinul pentru modificarea Anexei „Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.4/4.5/1– Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă”. Astfel, principalele modificări prevăd:
- eliminarea din Anexa Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității a punctului 15 aferent criteriului VII.Lista de proiecte prioritare pentru Axa prioritară 4 a POR 2014-2020 din Documentului Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020, „Valoarea eligibilă nerambursabilă a Cererii de finanţare se încadrează în alocarea financiară a municipiului pentru Obiectivul Specific 4.5". - corectarea informaţiilor din Anexa Grila evaluare tehnică şi financiară, respectiv “Punctaj minim 50”. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Detalii
 |  Publicat: 25 februarie 2019


A fost modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.4/4.4/1

În data de 20.02.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis Ordinul pentru modificarea Anexei „Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.4/4.4/1, Obiectivul Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă”. Astfel, principala modificare prevede:
- eliminarea din Anexa Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității a punctului 15 aferent criteriului VII.Lista de proiecte prioritare pentru Axa prioritară 4 a POR 2014-2020 din Documentului Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020, „Valoarea eligibilă nerambursabilă a Cererii de finanţare se încadrează în alocarea financiară a municipiului pentru Obiectivul Specific 4.4". Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Detalii
 |  Publicat: 25 februarie 2019


A fost modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat

În data de 19.02.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de prelungire a termenului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, până la data de 08.05.2019, ora 12.00.
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Detalii
 |  Publicat: 19 februarie 2019


A fost modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.2/1

În data de 19.02.2019, a fost emis ordinul MDRAP de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.2/1, aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. Astfel, principalele modificări prevăd:
- eliminarea din Anexa 4.2.2. Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității a punctului 23 aferent criteriului XIV.Lista de proiecte prioritare pentru Axa prioritară 4 a POR 2014-2020 din Documentului Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020, "Valoarea eligibilă nerambursabilă a Cererii de finanţare se încadrează în alocarea financiară a municipiului pentru O.S. 4.2 ?"
- completarea punctului 10.”Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii emisă de la autoritatea pentru protecția mediului” , secţiunea 4.1 Anexe la depunerea cererii de finanţare cu referirea la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate. Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul www.inforegio.ro si www.adrse.ro.

Detalii
 |  Publicat: 19 februarie 2019


A fost modificat Ghidul specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2018/7/7.1/ITI/2, Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1, Investiţii în infrastructura de turism, Apel dedicat zonei de investiţii teritoriale integrate Delta Dunării

În data de 19.02.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a