Sigla ADRSE
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Regiunea Sud-Est
Anunţuri, Comunicate, Evenimente

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare a evenimentului cu caracter international - Cea de-a IV-a reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare, POCBMN 2014-2020"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Servicii de organizare a evenimentului cu caracter international - Cea de-a IV-a reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare, POCBMN 2014-2020", Cod CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat: 14/8/2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: Servicii organizare evenimente: Pachet de servicii de organizare sesiune de instruire, CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: Servicii organizare evenimente: "Pachet de servicii de organizare sesiune de instruire – Mun. Braila", CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat: 14/8/2019

Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 31 iulie 2019

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 31 iulie 2019

Detalii
 |  Publicat: 14/8/2019

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 12 august 2019

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 12 august 2019

Detalii
 |  Publicat: 13/8/2019

ADR Sud-Est anunta organizarea concursului de planuri de afaceri in cadrul proiectului „Actiuni strategice pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din orasul Marasesti, judet Vrancea"

ADR Sud-Est organizeaza concursul de planuri de afaceri in cadrul proiectului „Actiuni strategice pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din orasul Marasesti, judet Vrancea" Cod MySmis 103065, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritara nr. 4 „Incluziunea sociala si combaterea saraciei", Obiectivul specific 4.1 „Reducerea numarului de persoane aflata in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate". Concursul de planuri de afaceri se adreseaza persoanelor inregistrate in grupul tinta al proiectului, care fac parte din comunitatea marginalizata a orasului Marasesti, judetul Vrancea. In cadrul concursului vor fi selectate 15 planuri de afaceri. Valoarea maxima acordata unui plan de afaceri aprobat va fi de 111.500 lei, reprezentand ajutor de minimis. Planurile de afaceri vor fi depuse pana la data limita de 21.08.2019, ora 16.00, la sediul Primariei Orasului Marasesti, Str. Siret, nr.1, cod postal 625200, judet Vrancea.
Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati Metodologia de organizare a concursului de planuri de afaceri conceputa in vederea stabilirii modului in care vor fi evaluate si selecate planurile de afaceri ce intra in competitie si care vor beneficia de ajutoare de minimis pentru infiintarea de afaceri in domenii nonagricole in mediul urban.

Detalii
 |  Publicat: 12/8/2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: Servicii organizare evenimente: Pachet de servicii de organizare sesiune de instruire, CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: Servicii organizare evenimente: "Pachet de servicii de organizare sesiune de instruire – Mun. Braila", CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat: 25 iulie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est anunță publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul “Construire imobil sediu P+2E”, propus a fi amplasat in județul Brăila, mun. Brăila, str. Mercur nr. 28, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est anunță publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul “Construire imobil sediu P+2E”, propus a fi amplasat in județul Brăila, mun. Brăila, str. Mercur nr. 28, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Detalii
 |  Publicat: 22 iulie 2019


A fost modificată forma de contract din cadrul Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020

În 16.07.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a formei de contract anexată la Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.
Modificarea se referă la contractele de finanțare aferente proiectelor ce se incadrează în alocarea regională aferentă apelului de proiecte și/sau alocării municipiilor reședință de județ (OS 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5). Pentru acestea, s-a inclus posibilitatea creșterii finanțării nerambursabile acordate, prin act aditional, până la limita maximă care ar fi putut fi acordată, în cazul în care proiectul se încadra în totalitate în alocările anterior menționate, pentru utilizarea economiilor înregistrate la nivel de prioritate de investiții/la nivel de municipii reședință de județ (OS 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5).
Modificarea vine în sprijinul beneficiarilor, pentru degrevarea bugetului acestora, în cazul în care sunt înregistrate economii în cadrul alocărilor anterior menționate. Modificarea anterior menționată nu vizează apelurile de proiecte unde sunt aplicabile scheme de măsuri de ajutor de stat/minimis.
De asemenea, forma contractului de finanțare a fost modificată prin includerea, pentru proiectele generatoare de venituri, mențiunii legate de procentul valorii nerambursabile acordate prin raportare atât la valoarea totală a cheltuielilor eligibile cât și la valoarea necesară de finanțare, pentru a se realiza o corelare a informațiilor respective.
Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul General rămân neschimbate.

Detalii
 |  Publicat: 17 iulie 2019


A fost emis Ordinul pentru modificarea limitărilor la valoarea totală a proiectelor/valoarea totală eligibilă a proiectelor din cadrul unor apeluri aferente priorităţilor de investiţii 5.1 şi 7.1

În data de 09.07.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare asupra limitărilor la valoarea totală a proiectelor/valoarea totală eligibilă a proiectelor din cadrul unor apeluri aferente priorităţilor de investiţii 5.1 (patrimoniu cultural), cu execepţia apelurilor de proiecte nefinalizate pentru 5.1, şi respectiv 7.1 (infrastructură de turism).

Detalii
 |  Publicat: 11 iulie 2019


Semnarea contractului de finanțare „Sprijin logistic și salarial pentru ADR SE, în calitate de OI POS CCE, în procesul de închidere a POS CCE 2007 - 2013 (II)”

ADR Sud-Est a încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul „Sprijin logistic și salarial pentru ADR SE, în calitate de OI POS CCE, în procesul de închidere a POSCCE 2007-2013 (II)”, cod SMIS 126789.
Acest contract este finanțat în cadrul POAT 2014-2020, Axa Prioritară 2 – ”Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI”, Obiectivul specific 2.1 ”Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI”, Acțiunea 2.1.1. ”Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC”. Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea sprijinului financiar necesar ADR SE pentru monitorizarea durabilității proiectelor depuse în cadrul POSCCE 2007-2013.

Detalii
 |  Publicat: 11 iulie 2019


A fost modificat și completat Ghidului specific aferent apelului de proiecte pentru PI 3.1A – Clădiri rezidențiale / Sisteme Fotovoltaice

În data de 09.07.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/”SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7Regiuni, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale / Sisteme Fotovoltaice, Apel dedicat Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.
Astfel, modificarea vizează:
• secțiunea 4.3.1 Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor, punctul D.Cheltuielile cu salariile membrilor echipei de management a proiectului.

Detalii
 |  Publicat: 10 iulie 2019


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 30 iunie 2019

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 30 iunie 2019

Detalii
 |  Publicat: 04 iulie 2019


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 30 iunie 2019

A fost publicată lista contractelor semnate în cadrul POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 30 iunie 2019

Detalii
 |  Publicat: 04 iulie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: Servicii de organizare evenimente - “Ședinta Comitetului de Selecție Programul Operational Comun (POC) Bazinul Mării Negre 2014-2020”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: Servicii de organizare evenimente - “Ședinta Comitetului de Selecție Programul Operational Comun (POC) Bazinul Mării Negre 2014-2020”, cod CPV principal: 79952000-2 Servicii organizare evenimente. Descrierea serviciilor se regăsește în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat: 03 iulie 2019


Buletin informativ InfoRegio Sud-Est nr. 13/2019

ADR Sud-Est a publicat buletinul informativ InfoRegio Sud-Est nr. 13/2019

Detalii
 |  Publicat: 02 iulie 2019


A fost publicat Buletinul informativ (iunie 2019) realizat in cadrul proiectului Transdanube.Pearls finantat prin Programul Transnational Dunarea 2014-2020

Obiectivul principal al proiectului Transdanube.Pearls a fost atins: infiintarea unei retele de “Perle” in Regiunea Dunarii, care va continua sa dezvolte servicii de transport sustenabil de la Padurea Neagra la Marea Neagra si sa furnizeze informatii accesibile in domeniul turismului pentru turisti si localnici. 11 organizatii de management din Regiunea Dunarii au fost certificate ca fiind regiuni-pilot in promovarea mobilitatii sustenabile si a serviciilor in turism si au devenit in mod oficial “Perle” ale Dunarii. Aceasta retea de “Perle” are ca scop informarea vizitatorilor si cetatenilor despre varietatea optiunilor de transport sustenabil, incluzand autobuz, tren, bicicleta sau nave ecologic.

Detalii
 |  Publicat: 29 iunie 2019


A fost prelungit termenul de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/ în parteneriat

În data de 25.06.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de prelungire a termenului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/ în parteneriat, aferente Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, până la data de 30.08.2019, ora 12.00.
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Detalii
 |  Publicat: 25 iunie 2019


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est organizeaza Conferinta finala a proiectulului D-STIR - „Cadru pentru inovare si cercetare responsabila prin utilizarea conceptului de cercetare socio-tehnica in regiunea Dunarii”,

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est organizeaza Conferinta finala a proiectulului D-STIR - „Cadru pentru inovare si cercetare responsabila prin utilizarea conceptului de cercetare socio-tehnica in regiunea Dunarii”, finantat in cadrul Programului Transnational Dunarea 2014-2020, Prioritatea 1 "Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea Dunarii", obiectivul specific 1.1 "Imbunatatirea conditiilor cadrul pentru inovare", care va avea loc in data de 26 iunie 2019, la Teatrul „Maria Filotti” din Braila, incepand cu ora 9.00.

Detalii
 |  Publicat: 25 iunie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est anuntă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire imobil sediu P+2E”, propus a fi amplasat in jud. Braila, mun. Braila, str. Mercur nr. 28

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului - A.P.M. Brăila, B-dul Independenței nr. 16, Bloc B5 și la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud–Est din județul Brăila, mun. Brăila, str. Anghel Saligny nr. 24, în zilele lucrătoare, între orele 9 – 13. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Brăila

Detalii
 |  Publicat: 25 iunie 2019


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) si Organizatia pentru Promovarea Transportului Alternativ in Romania (OPTAR), organizeaza in perioada iunie-septembrie, sesiuni de instruire privind formularea de politici publice in domeniul mobilitatii urbane

Sesiunile de instruire fac parte din activitatile proiectului “Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri si administratie pentru promovarea modalitatilor durabile de transport in interiorul localitatilor”, cod SIPOCA 306/cod MySmis 110839, finantat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014-2020, Axa prioritara „Administratie publica si sistem judiciar eficiente”, proiect implementat de ADR SE in parteneriat cu OPTAR.

Detalii
 |  Publicat: 14 iunie 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: Servicii de organizare evenimente - “Sesiuni de instruire a controlorilor din statele partenere din cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020.”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: Servicii de organizare evenimente - “Sesiuni de instruire a controlorilor din statele partenere din cadrul Programului Operational Comun (POC) Bazinul Marii Negre 2014-2020.”, cod CPV principal: 79952000-2 Servicii organizare evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat: 11 iunie 2019


A fost modificat Ghidul solicitantului - POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

În data de 05.06.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Principalele modificări se referă la:
- actualizarea secţiunii „Complementaritatea activităţilor şi caracterul integrat al cererilor de finanţare” din subcapitolul 1.4 „Activitățile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 4.1” şi a Anexei 4.1.5 – ”Clauze contractuale specifice pentru O.S.4.1”;
- corectarea unei erori de punctare din Anexa 4.1.3.a „Grila de analiză a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (după caz), în baza HG nr. 28/2008”.
Forma consolidată a „Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1” este publicată pe site-ul www.adrse.ro, în secțiunea Apeluri proiecte, Apeluri active.

Detalii
 |  Publicat: 05 iunie 2019


A fost modificată Anexa 13.1.3.a din Ghidul Solicitantului – POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD.

În data de 05.06.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Anexei 13.1.3.a „Grila de analiză a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (după caz), în baza HG nr. 28/2008” din „Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/ 1/ITI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD”.
Modificarea se referă la corectarea unei erori de punctare din Anexa 13.1.3.a „Grila de analiză a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate / documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (după caz), în baza HG nr. 28/2008”.
Anexa 13.1.3.a „Grila de analiză a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (după caz), în baza HG nr. 28/2008” din „Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/ 1/ITI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD” este publicată pe site-ul www.adrse.ro, în secțiunea Apeluri proiecte, Apeluri închise.

Detalii
 |  Publicat: 05 iunie 2019


A fost lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2019/8/8.1/1/8.2.B/SJU ITI DD - COD APEL POR/537/8 - Spitalul Judetean de Urgenta ITI Delta Dunarii.

AMPOR a publicat, în data de 05/06/2019, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 8 –„ Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.2 – “Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, apelul de proiecte cu numărul POR/2019/8/8.1/1/8.2.B/SJU ITI DD - COD APEL POR/537/8.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 12.06.2019 (5 zile lucrătoare).
Aceste apeluri se adresează, în principal, solicitanţilor de finanţare reprezentaţi de unităţile administrativ-teritoriale și parteneriatelor între unităţile administrativ-teritoriale și unităţile administrativ-teritoriale autorități/ instituții ale administrației publice locale, unități sanitare publice cu personalitate juridică proprie, orice alte autorități/ instituții publice care pot contribui la buna implementare a proiectului.
Ghidul solicitantului conține informații referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Detalii
 |  Publicat: 05 iunie 2019


Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 30 mai 2019

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 30 mai 2019

Detalii
 |  Publicat: 04 iunie 2019


Lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - 24 mai 2019

A fost publicata lista contractelor semnate in cadrul POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la data de 24 mai 2019

Detalii
 |  Publicat: 04 iunie 2019


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte pentru PI 3.1A – Clădiri rezidențiale/Sisteme Fotovoltaice, Apel dedicat Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM)

Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/SISTEME FOTOVOLTAICE/1/7 Regiuni de tip non-competitiv, Apel dedicat Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitant.
Această prioritate de investiții va fi implementată prin intermediul unor proiecte care-și propun finanţarea investițiilor aprobate persoanelor fizice cu respectarea condițiilor impuse prin Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1287/05.12.2018, ghid de finanțare aplicabil beneficiarilor finali.
Depunerea proiectelor se va face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS începând cu data de 14.06.2019, ora 10.00 până la data de 14.09.2019, ora 10.00.

Detalii
 |  Publicat: 29 mai 2019


Focus grupuri de descoperire antreprenorială destinat domeniilor ”Turism” și ”Eco-Tehnologii”, pentru identificarea portofoliului de proiecte cuprinse în cadrul Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (RIS 3) – Constanța, 30 mai 2019,ora 11.00

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru POR 2014 – 2020, în colaborare cu Joint Research Centre (JRC) al Comisiei Europene organizează la nivel regional întâlniri de descoperire antreprenorială (EDP), în cadrul proiectului "Sprijin orientat către RIS 3 în România", proiect implementat de JRC în România.
Scopul întâlnirilor este reprezentat de identificarea provocărilor și oportunităților pentru promovarea unor inițiative de proiecte concrete în domeniile de specializare inteligentă, evaluarea priorităților identificate și a relevanței măsurilor propuse în cadrul mixului de politici cuprins în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.
ADR Sud-Est va organiza în data de 30 mai 2019, ora 11.00, la Constanța, două focus grup de descoperire antreprenorială, în Sala de conferințe a Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, din B.dul Alexandru Lăpușneanu nr.185A.

Detalii
 |  Publicat: 28 mai 2019


Conferinta finala a proiectului Transdanube.Pearls

Conferinta finala a proiectului Transdanube.Pearls a avut loc in Austria, la Lacul Neusiedl, in data de 13 mai 2019 si a reunit peste 80 de reprezentanti ai unor organizatii implicate in promovarea turismului si mobilitatii sustenabile din Austria, Germania, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Croatia, Bulgaria si Romania.
In cadrul conferintei, au fost prezentate noile servicii de mobilitate si turism dezvoltate de partenerii din cadrul proiectului Transdanube.Pearls.

Detalii
 |  Publicat: 23 mai 2019


Sesiuni de informare pentru potenţialii beneficiari

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, va organiza sesiuni de informare pentru potenţiali beneficiari cu privire la apelul de proiecte lansat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 2, ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Apelul 2 de proiecte - Microintreprinderi.

Detalii
 |  Publicat: 23 mai 2019


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Pachet de servicii de organizare a 7 sesiuni de instruire"

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate Contractantă, lansează procedura de achiziţie cu titlul: "Pachet de servicii de organizare a 7 sesiuni de instruire", cod CPV principal: 79952000-2 Servicii organizare evenimente. Descrierea serviciilor se regăseste în specificațiile tehnice anexate.

Detalii
 |  Publicat: 23 mai 2019


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/B/ITI/2

Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea redeschiderii apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/B/ITI/2 de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Apelul de proiecte vizează investiţiile teritoriale integrate în arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, care se regăsesc în cadrul regiunii de dezvoltare regională Sud-Est.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 21.06.2019, ora 10.00. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS.
Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 21.06.2019, ora 10.00 – 21.10.2019, ora 10.00

Detalii
 |  Publicat: 21 mai 2019


Focus grupuri de descoperire antreprenorială pentru identificarea portofoliului de proiecte cuprinse în cadrul Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (RIS 3) – Galați, 22 mai 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud